Informacje

Prezes PZU Życie Roman Pałac / autor: PZU
Prezes PZU Życie Roman Pałac / autor: PZU

PPK w PZU pierwszy rok za darmo

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2019, 13:09

  • 4
  • Powiększ tekst

Grupa PZU nie będzie w pierwszym roku pobierać opłat za zarządzanie funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do minimum ograniczy tez obciążenia pracodawców związane z uruchomieniem i prowadzeniem PPK.

Planuje też dla klientów korporacyjnych uruchomić pomoc 300 doradców, a dla klientów indywidualnych 2 500. Do dyspozycji klientów pozostanie 400 placówek PZU oraz nowoczesne portale internetowe dla pracodawców i pracowników.

Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać razem z nami. Dlatego w pierwszym roku zrezygnujemy z opłat za zarządzanie funduszami w ramach PPK – deklaruje prezes PZU Paweł Surówka.

Natomiast prezes PZU Życie Roman Pałac dodaje: – Mamy olbrzymie doświadczenie i kompetencje w dziedzinie programów emerytalnych. Zarządzamy prawie połową rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych w Polsce.

Roman Pałac w rozmowie z portalem w gospdarce.pl przypomina, że głównym celem Pracowniczych Programów Kapitałowych jest długofalowe oszczędzanie Polaków na emeryturę. Ważne jest także to, że ogromna ilość środków, które będą w obiegu na rynku kapitałowym i finansowym obecnych w akcjach, obligacjach, papierach dłużnych stanowić będzie dla polskich przedsiębiorstw dodatkowe źródło kapitału. - Fundusze emerytalne są na całym świecie największymi inwestorami – podkreśla.

Przedstawiciele Grupy PZU na konferencji prasowej podkreślali, że celem firmy jest ograniczenie do minimum wysiłków pracodawców w zakresie logistyki, działań administracyjnych i innych procesów związanych z wdrażaniem PPK, a także z ich późniejszym prowadzeniem.

Zdajemy sobie sprawę z obowiązków, które czekają pracodawców. Dlatego zaoferujemy im kompleksową pomoc. Oddamy do ich dyspozycji naszych najlepszych fachowców – zapowiada szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

To ponad 300 doradców klienta korporacyjnego i nowoczesny portal e-PPK, służący do obsługi PPK.

Portal e-PPK umożliwi proste, intuicyjne przeprowadzenie online wielu skomplikowanych czynności, m.in.:

• zawieranie umów na zarządzanie i prowadzenie PPK, • automatyczne zgłaszanie pracowników do PPK, • przyjmowanie oświadczeń pracowników o dokonywaniu dodatkowych wpłat. PZU zapewni ponadto możliwość dokonywania jednego, zbiorczego przelewu w celu odprowadzania wpłat.

Grupa PZU dysponuje ponad 400 placówkami, w których będzie można załatwić formalności związane z PPK.

Ogromna rolę do spełnienia mają lokalne oddziały PZU, które gwarantują bezpośredni kontakt z klientami. Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach rola tych placówek jest nie do przecenienia – podkreśla prezes Marcin Żółtek.

Udogodnieniem dla pracowników ma być również przyjazny dla użytkowników portal inPZU.pl, za pośrednictwem którego klienci będą mogli kontrolować stan swoich oszczędności i złożyć zlecenia w ramach PPK.

Za zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i ich prowadzenie będzie odpowiadać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Jest jednym z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce, które zarządza aktywami o wartości ponad 20 mld zł.

Jest jednocześnie największym na rynku towarzystwem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jakość usług TFI PZU potwierdza Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska.

Jesteśmy jedną z najbardziej stabilnych i bezpiecznych grup finansowych na świecie. Mamy największą w Polsce sieć sprzedaży. Oddajemy do dyspozycji klientów 300 doradców klienta korporacyjnego i 2500 klienta indywidualnego. Mamy największy w Polsce zespół odpowiedzialny za zarządzanie aktywami – podkreśla prezes PZU Życie Roman Pałac.

Skuteczność TFI PZU w zarządzaniu produktami opiera się na profesjonalnych strategiach i elastyczności w reagowaniu na tendencje rynkowe. Nad bieżącą analizą kondycji spółek i sektorów oraz sytuacji makroekonomicznej w krajach, w których są lokowane aktywa, czuwają fachowcy o olbrzymim doświadczeniu i wiedzy. Bezpieczeństwu inwestycji służy ich wielostopniowy nadzór, a także rygorystyczne zasady i procedury dotyczące monitorowania ryzyka. oprac. gra

Powiązane tematy

Komentarze