Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Spółdzielnie mieszkaniowe: Senat poparł nowelę prawa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 24 maja 2019
  • 15:27
  • 0
  • Tagi: gospodarka Prawo Senat spółdzielnie
  • Powiększ tekst

Połączone senackie komisje infrastruktury i ustawodawcza nie zaproponowały poprawek do projektu noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Senacki projekt zakłada, że roszczenia o ustanowienie własności wobec spółdzielni - poza jej członkami - mogą mieć najemcy, np. garaży.

Połączone senackie komisje infrastruktury i ustawodawcza podczas pierwszego czytania senackiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego wykupu lokali ze spółdzielni, czyli przekształcenia własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, opowiedziały się za jego przyjęciem. Do projektu nie zgłoszono poprawek.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu wyjaśniło, że projekt noweli rozszerza krąg osób, które mogą mieć roszczenia wobec spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Poza członkami spółdzielni mogą to być najemcy lokali spółdzielczych, m.in. garaży czy mieszkań zakładowych.

Dodało, że projekt zakłada, że roszczeń w trybie procesowym o ustanowienie odrębnej własności lokalu można dochodzić, tylko gdy do przekształcenia brakuje jedynie oświadczenia woli spółdzielni.

W pozostałych przypadkach, kiedy do ustanowienia odrębnej własności lokalu potrzeba jeszcze innych czynności spółdzielni - np. technicznego wyodrębnienia lokalu, uzyskania zaświadczenia od starosty o samodzielności lokalu czy innych czynności koniecznych do wyodrębnienia lokalu, w tym wykonania prac adaptacyjnych, to takie postępowanie będzie odbywało się przed sądem w postępowaniu poza procesowym.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu noweli, nowe prawo o spółdzielniach mieszkaniowych to wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r.

Zgodnie z zakwestionowanym przepisem osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z powództwem, który zakłada prowadzenie postępowania sądowego w trybie procesowym. TK orzekł, że ten tryb utrudnia, a nawet uniemożliwia osobie uprawionej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, gdy spółdzielnia nie podejmuje czynności materialno-technicznych niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu” - napisano w OSR.

Jak dodano, oznacza to, że w postępowaniu prowadzonym w trybie procesowym brak instrumentów, które zapewniałyby ochronę uprawnionego w pewnych określonych sytuacjach. W związku z tym problemem zachodzi konieczność uregulowania kwestii sądowej ochrony uprawnień przewidzianych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w sposób wyczerpujący, spójny i uwzględniający swoistość tych przekształceń.

PAP/ as/

Komentarze