Informacje

Port w Gdyni / autor: Fratria
Port w Gdyni / autor: Fratria

Rząd chce usprawnić inwestowanie w porty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 czerwca 2019, 16:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Usprawnienia w przygotowaniu i realizacji budowy portów zewnętrznych zakłada projekt ustawy, którym ma zająć się rząd. Ministrowie omówią także m.in. zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy pracujących na polskich statkach morskich.

Usprawnienia w przygotowaniu i realizacji budowy portów zewnętrznych zakłada projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych przygotowany przez ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Projekt został przygotowany w celu usprawnienia przygotowania i realizacji budowy portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, czyli portów Gdańsk, Gdynia, a także zespołu portów Szczecin-Świnoujście.

Proponowane przepisy określają zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji budowy portów zewnętrznych. Rozwiązania mają umożliwić przyspieszenie procesu inwestycyjnego budowy tych portów.

Autorzy przepisów spodziewają się lepszego wykorzystania potencjału portów, dostosowania ich do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych, a także trwałego umocnienia ich pozycji na Bałtyku.

W planach rządu jest także omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu. Proponowane przepisy dotyczą m.in. zwolnienia z podatku dochodowego marynarzy pracujących na polskich statkach morskich.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), jego celem jest realizacja stanowiska Komisji Europejskiej przedstawionego w toku postępowania ws. notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich.

Pomoc polega na zwolnieniu z podatku dochodowego marynarzy uzyskanego z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności wykonywanej łącznie przez 183 dni w roku podatkowym w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

W ocenie KE przepis ten należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG (Europejski Obszar Gospodarczy - PAP), aby zapobiec ich dyskryminacji. Takie rozwiązania stosowane jest również w innych państwach członkowskich. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego uzyskają - zgodnie ze stanowiskiem KE - marynarze pracujący na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG.

Proponowana zmiana pozwoli na wydanie pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym przez KE i dołączenie Polski do grona większości państw członkowskich stosujących „Wytyczne Wspólnoty ws. pomocy publicznej dla transportu morskiego” - podają autorzy nowych przepisów.

Kolejnym punktem będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. Dokument wykonuje prawo UE.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie portów do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów, które weszło w życie z dniem 24 marca 2019 r. - podało ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, które jest autorem proponowanych przepisów.

Jak poinformowało ministerstwo, dodatkowym celem projektu jest wzmocnienie pozycji podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi oraz usprawnienie funkcjonowania portów.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze