Informacje

Mamy 2 mld zł deficytu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 września 2019, 11:31

  • 3
  • Powiększ tekst

Na koniec sierpnia 2019 r. deficyt budżetowy wynosił 2 mld zł - niecałe 7 proc. zakładanego na cały rok, dochody zrealizowano w prawie 68 proc., a wydatki w ponad 63 proc. - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Jak podało MF w szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2019 r., w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r dochody wyniosły 262,8 mld zł, co stanowiło 67,8 proc., planu, wydatki wyniosły 264,8 mld zł, czyli 63,6 proc. planu, a deficyt 2,0 mld zł, to jest 6,9 proc. planu.

W okresie styczeń - sierpień 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były natomiast wyższe o ok. 16,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6 proc., o czyli ok. 7,3 mld zł. Dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc., czyli o ok. 4,8 mld zł. Dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1 proc., czyli o ok. 4,2 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie, a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 proc.

Według informacji MF, wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,0 mld zł i było wyższe o ok. 2,7 mld zł, czyli 14,8 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r. wyniosły 264,8 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 wydatki były wyższe o 22,4 mld zł, czyli o 9,2 proc. Dotacja przekazana dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych m.in. w związku z wypłatą tzw. 13. emerytury wyniosła 11,7 mld zł. Inne duże elementy wzrostu wydatków wskazane przez MF to rozliczenia z budżetem UE - więcej o 3,6 mld zł, oraz subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - więcej o 2,9 mld zł.

Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 5,6 mld zł rok do roku w związku z rozkładem płatności w ciągu roku - zaznaczyła MF.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze