Informacje

1120 zł na szkolne potrzeby dzieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 października 2019, 19:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Na początku roku szkolnego rodzice wydali średnio 1120 zł na szkolne potrzeby dzieci, o 69 zł więcej niż rok temu - wynika z opublikowanego w piątek badania CBOS. Najbardziej wzrosły wydatki w rodzinach z jednym dzieckiem w wieku szkolnym. Jednocześnie spadło zainteresowanie rodziców płatnymi zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci.

CBOS pytał o wydatki na podręczniki, przybory szkolne, mundurki i obowiązkowe opłaty, np. na ubezpieczenie, czesne, internat czy stancję. Średnie wydatki w roku szkolnym 2019/2020 wyniosły 1120 zł, 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o medianę (wartość środkową, czyli połowa wyników ma wartość poniżej wartości mediany, a druga połowa ma wartość powyżej wartości mediany), wyniosła ona 1000 zł, o 200 zł więcej niż przed rokiem, ale tyle samo co w roku 2017/2018.

W raporcie podsumowującym badanie zauważono, że łączne wydatki do 1000 zł zadeklarowało 63 proc. rodziców. Z deklaracji rodziców wynika, że najczęściej na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego wydawano 1000 zł (wartość modalna, którą wymieniło 19 proc. rodziców) - napisano w raporcie.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły średnio 865 zł, w przypadku dwojga dzieci było to średnio 1321 zł, a w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do szkół średnio wydano 1950 zł. Jeśli spojrzymy na mediany wydatków szkolnych poniesionych przez poszczególne typy rodzin, to będą to odpowiednio 800 zł, 1000 zł i 1500 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym najbardziej wzrosły wydatki w rodzinach z jednym dzieckiem w wieku szkolnym. Mowa o wzroście o 17 proc., ze średnio 742 zł do 865 zł.

Ogólny wzrost wydatków szkolnych przekłada się na wzrost kwot w przeliczeniu na jedno dziecko. Jak informuje CBOS, na początku tego roku szkolnego rodzice wydali średnio - w przeliczeniu na jedno dziecko - 765 zł, czyli o 86 zł więcej niż przed rokiem (113 proc. ubiegłorocznej kwoty). Mediana wyniosła 600 zł, o 100 zł więcej niż rok wcześniej. „Tak jak w poprzednim roku najczęściej w przeliczeniu na jedno dziecko wydawano jednak 500 zł” - stwierdzono w raporcie.

Zarówno w przypadku wydatków ogółem ponoszonych przez rodziców na szkolną wyprawkę, jak i wydatków w przeliczeniu na jedno dziecko, więcej osób niż rok temu przekroczyło kwotę 500 złotych.

O ile w ubiegłym roku większość zadeklarowała, że nie przekroczyła tej kwoty w przeliczeniu na jedno dziecko, to obecnie 53 proc. wydało co najmniej 500 złotych. Warto też zwrócić uwagę, iż w porównaniu z poprzednimi latami zwiększyła się grupa rodziców wydających powyżej 1000 złotych na jedno dziecko - podał CBOS.

CBOS przyjrzał się też wydatkom na dodatkowe, płatne zajęcia. W tym roku szkolnym 63 proc. rodziców deklaruje, że któreś z ich dzieci uczęszcza lub będzie uczęszczać na opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. W porównaniu z sondażem z ubiegłego roku jest to spadek o 4 punkty procentowe, co - zdaniem autora raportu - może się wiązać z deklarowanym wzrostem wydatków na potrzeby szkolne dzieci.

Miesięcznie na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe rodzice przeznaczają średnio 518 zł. Jest to kwota wyższa niż przed rokiem (wzrost o 23 proc.), ale niższa niż w latach 2016/2017 i 2017/2018. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły również miesięczne wydatki na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe w przeliczeniu na jedno dziecko. Obecnie wynoszą one 368 zł (wzrost o 19 proc. w stosunku do poprzedniego roku), nadal są one jednak niższe niż w roku 2017/2018.

Badanie przeprowadzono od 3 do 10 października na reprezentatywnej próbie 965 dorosłych Polaków. A.K., PAP

Powiązane tematy

Komentarze