Informacje

Beata Szydło, eurodeputowana PiS, Prezes Rady Ministrów w latach 2015-2017, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2017-2019 / autor: Andrzej Wiktor
Beata Szydło, eurodeputowana PiS, Prezes Rady Ministrów w latach 2015-2017, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2017-2019 / autor: Andrzej Wiktor

Ekonomia ma służyć dla dobra wspólnego

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 9 listopada 2019, 16:00

  • 5
  • Powiększ tekst

Głęboko wierzę, że prawdziwy dobrobyt ekonomiczny osiąga się przez właściwą politykę społeczną podziału dochodu, co sukcesywnie robimy od początku naszej pracy w służbie Polakom – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Beata Szydło, eurodeputowana PiS, Prezes Rady Ministrów w latach 2015-2017, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2017-2019 w tekście pt. „Rozpoczęliśmy proces dobrej zmiany”

W 2015 roku kiedy obejmowałam urząd Prezesa Rady Ministrów obiecałam, w imieniu całej drużyny Prawa i Sprawiedliwości, że jak największa liczba Polaków będzie mogła korzystać z owoców rozwoju gospodarczego. Naszym celem stało się przywrócenie podziału dóbr stworzonych do norm dobra wspólnego, czyli sprawiedliwości społecznej. Nasze programy zostały wpisane w podstawowe wartości solidaryzmu międzypokoleniowego i patriotyzmu. Dlatego nic co zrobiliśmy, nie wykraczało poza ramy pewnej normalności przypisanej do ducha kultury i historii naszego wspaniałego narodu. Wspieranie rodzin, zwalczanie nierówności społecznych, poszanowanie wolności i bezpieczeństwa, upór i pracowitość, szacunek dla tradycji. My tego nie wymyśliliśmy, lecz zwróciliśmy do życia gospodarczego Rzeczypospolitej.

Każdy model społeczny, który ma służyć dobru człowieka, nie może pomijać centralnego znaczenia i odpowiedzialności społecznej rodziny. Władze są zobowiązane wspierać rodzinę, zapewniając jej niezbędną pomoc, by we właściwy sposób mogła podejmować wszystkie swoje odpowiedzialne zadania. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swojej przyszłości inaczej, jak tylko przez wizję nowych pokoleń, które przyjmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń własnego narodu.

Choćbyśmy posiadali największe armie i zgromadzili wszystkie bogactwa, nie będzie to miało żadnej wartości jeśli nie zadbamy o rodzinę. Rozumiejąc to rozpoczęliśmy przywracanie normalności od programów społecznych skierowanych na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny i niwelowanie nierówności społecznych, które narastały przez wiele lat poprzedzających nasze rządy.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Udało nam się zredukować skrajne ubóstwo i dotrzeć do grup społecznych, które pozostawały na marginesie zainteresowania władz publicznych. Program Rodzina 500 plus, przywrócenie wieku emerytalnego, systematyczny wzrost płacy minimalnej, rent i emerytur, innymi słowy programy skierowane na sprawiedliwą dystrybucję dochodu narodowego spowodowały, że dzisiaj jesteśmy stawiani za wzór do naśladowania w całej Unii Europejskiej. Z naszych inicjatyw społecznych korzystają inne państwa, a najnowsze propozycje podatkowe skierowane do młodych Polaków budzą zainteresowanie polityków innych państw. Głęboko wierzę, że prawdziwy dobrobyt ekonomiczny osiąga się przez właściwą politykę społeczną podziału dochodu, co sukcesywnie robimy od początku naszej pracy w służbie Polakom.

Gdy zaczynaliśmy wprowadzać nasz program spotkaliśmy się z ogromnym atakiem sił politycznych, które straciły swoją pozycję na skutek demokratycznego wyboru obywateli. W 2015 roku koniunktura gospodarcza nam nie sprzyjała, agencje obniżały ratingi Polski, na giełdzie panowała bessa, strumień pieniędzy z funduszy unijnych wyhamował. Gospodarka była zmęczona wieloletnim marazmem i iluzją rozwoju obudowaną politycznymi hasłami, które wynikały doktryny imposybilizmu. W tych warunkach zaczęliśmy jako biało-czerwona drużyna realizować nasze obietnice.

Minęło około 1400 dni. Nasz wzrost gospodarczy był w tym okresie jednym z najwyższych w Europie i przekroczył 5 proc. PKB w 2018 roku. Jesteśmy liderem w zwalczaniu ubóstwa i walki z nierównościami społecznymi, poziom bezrobocia jest historycznie niski i wynosi 5,3 proc. w połowie 2019 roku. Dług publiczny zmniejszył się na koniec 2018 roku do 48,9 proc. PKB, deficyt sektora instytucji rządowych samorządowych spadł do 0,4 proc. PKB. Zmniejszyliśmy lukę VAT z ponad 25 proc. potencjalnych wpływów w 2015 roku do 12,5 proc. w 2018 roku. Przez trzy lata naszych rządów dodatkowy wzrost dochodów do budżetu państwa wyniósł łącznie 90 mld zł. Obniżyliśmy wiek emerytalny, podatek CIT i PIT dla młodych, w ramach programu Rodzina 500 plus przekazano dla polskich rodzin 75 mld zł. Zobowiązaliśmy się do podniesienia wydatków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB, jeszcze w 2019 roku wydamy na ten cel blisko 100 mld zł. Polska złotówka jest silna i stabilna, gwarantując przedsiębiorcom bezpieczną wymianę handlową, a także pozytywnie oddziałuje na sektor finansów publicznych. To wszystko jest tylko małym elementem życia społeczno-gospodarczego, które wynika z realizacji naszych obowiązków, jako polityków. (…)

Pełny tekst premier Beaty Szydło zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze