Informacje

Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP / autor: materiały prasowe
Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Polski rynek finansowy nowoczesny i bezpieczny

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 30 grudnia 2019, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

KDPW jest tak naprawdę firmą technologiczną, otwartą na innowacje i inwestującą w ich rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych – stwierdza na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

(…) W ciągu trzech dekad transformacji dokonano znaczących postępów, które umożliwiły polskiemu sektorowi finansowemu osiągnięcie ważnej pozycji, w porównaniu z innymi rynkami europejskimi i globalnymi, dzięki czemu stał się on niekwestionowanym liderem w wielu obszarach innowacyjności, w szczególności w dziedzinie systemów płatności detalicznych. Obecnie polski rynek finansowy można określić jako nowoczesny, bezpieczny i zgodny z uznanymi międzynarodowymi standardami funkcjonowania. Jednym z dowodów potwierdzających tę tezę jest zakwalifikowanie polskiego rynku przez agencję FTSE Russell do grona 25 najbardziej rozwiniętych rynków na świecie. Patrząc na rynek finansowy i jego infrastrukturę, nie ukrywam – bliską mojemu zawodowemu sercu – naprawdę warto zauważyć, że Grupa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, którą mam zaszczyt kierować, stworzyła wiodącą w Europie Środkowej i Wschodniej infrastrukturę rozliczeniową i rozrachunkową  – pisze prezes Maciej Trybuchowski w tekście „Rozwój wymaga innowacji”.

Dzięki usługom oferowanym przez KDPW (polski centralny depozyt papierów wartościowych) i KDPW_CCP (izbę rozliczeniową) istotnie podniesiono jakość i zwiększono bezpieczeństwo polskiego rynku finansowego oraz jego atrakcyjność dla międzynarodowych inwestorów. Grupa KDPW oferuje usługi autoryzowanej izby rozliczeniowej CCP, zarejestrowanego w Europejskim Urzędzie Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym repozytorium transakcji, globalnej agencji numerującej, a także przechodzi proces europejskiej autoryzacji centralnego depozytu papierów wartościowych - wskazuje prezes KDPW.

Dziś KDPW tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne rozwiązania dla sektora finansowego, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Nasze usługi oparte są o rozwiązania technologiczne opracowane w większości przez specjalistów IT pracujących w KDPW. Pozwala nam to nie tylko na dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów operujących na polskim rynku, ale także uniezależnia od globalnych dostawców i wysokich kosztów związanych z licencjami. KDPW jest tak naprawdę firmą technologiczną, otwartą na innowacje i inwestującą w ich rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych.

Zakres i komplementarność tych usług, jak również synergie kosztowe pomiędzy spółkami Grupy, dają jej unikalną pozycję do dalszego wzrostu na rynku polskim, jak również możliwość współpracy z innymi instytucjami infrastruktury w Europie, tworząc łańcuch wartości dla uczestników polskiego rynku finansowego.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, wiceprezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Dalszy zrównoważony rozwój naszego kraju i działających w nim przedsiębiorstw wymaga budowy stabilnych fundamentów gospodarki i potrzeby budowania narodowych czempionów – firm stanowiących elitę lokalnego rynku i będących swego rodzaju wizytówką Polski na świecie, które zapewnią rozpoznawalność polskich produktów i usług na światowych rynkach uważa prezes KDPW.

(…) Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki. Nowe technologie mogą wspomagać instytucje finansowe, m.in. poprzez wspieranie przetwarzania w chmurze, robo-advisory, czy operacje na dużych bazach danych, umożliwiając nie tylko ograniczenie kosztów, ale przede wszystkim budowanie oferty dla ich klientów. Sektor bankowy w Polsce bardzo chętnie wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne. Polskie banki są w gronie liderów zmian technologicznych na świecie. Przykładem szybkiej adaptacji nowych technologii jest bankowość mobilna. Ponad 60 proc. posiadaczy telefonów komórkowych w Polsce używa aplikacji mobilnej, co jest najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Polscy użytkownicy wymieniani są w gronie najszybciej przyswajających mobilne technologie. W związku z tym, że na rynek finansowy wchodzą nowe generacje klientów, dla których stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych jest często warunkiem korzystania z określonej usługi, ich wprowadzanie jest już nie tyle trendem, co biznesową koniecznością -analizuje Maciej Trybuchowski..

Jednym z elementów o kluczowym znaczeniu dla pozycji polskiej gospodarki są także rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które gwarantują bezpieczeństwo rynku finansowego, a do takich należą usługi z obszaru rozliczeń i rozrachunku transakcji, które zapewnia Grupa KDPW. Dzięki wysokiej jakości usługom posttransakcyjnym rozwijamy w Polsce kompetencje niezbędne do sprostania wzmożonej konkurencji i jesteśmy w stanie budować skalę naszego rynku oraz wzmacniać jego międzynarodową pozycję – stwierdza prezes KDPW.

Pełny tekst prezesa Macieja Trybuchowskiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze