Informacje

Ministerstwo Finansów / autor: Michał Karnowski
Ministerstwo Finansów / autor: Michał Karnowski

Wyższe dochody w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 listopada 2019, 11:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kwartale br. wyniósł 200 mln zł (0,0 proc. PKB), licząc rok do roku wynik sektora uległ poprawie o ok. 1,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w informacji kwartalnej o stanie finansów publicznych.

Według danych GUS wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kw. 2019 r. wyniósł minus 0,2 mld zł (0,0 proc. PKB) i w stosunku do II kw. roku poprzedniego uległ poprawie o ok. 1,2 mld zł, co stanowi oprawę relacji o 0,2 pkt. proc. PKB - napisano w raporcie MF.

Poinformowano, że w II kwartale 2019 r. dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych (liczone według unijnej metodologii ESA2010) wyniosły 227,1 mld zł i były nominalnie wyższe o 10,1 proc. rok do roku, odnotowując wzrost relacji do PKB o 1,0 pkt. proc.

Największy wpływ we wzrost miały dochody podatkowe (ESA2010), które wzrosły nominalnie o 15,7 proc. rdr, co oznacza wzrost relacji rdr o 1,6 pkt. proc. PKB - zauważa resort finansów.

Dodano, że do wzrostu dochodów przyczynił się także wzrost wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, rejestrowanych w podsektorze ubezpieczeń społecznych nominalnie o 10,0 proc. rdr (wzrost relacji rdr o 0,3 pkt. proc. PKB). Według MF wzrost ten był głównie rezultatem utrzymującej się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, w wyniku której tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (bez tzw. jednostek małych) wyniosło 9,3 proc. w ujęciu rocznym.

W II kw. 2019 r. wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) wyniosły 227,3 mld zł i były nominalnie wyższe o 9,5 proc. rdr (wzrost relacji rdr o 0,8 pkt. proc. PKB). Największy udział w wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych mają świadczenia społeczne, wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami) oraz wydatki na zakup towarów i usług (tzw. zużycie pośrednie) - napisano w raporcie.

Resort zauważa, że w II kwartale 2019 r. świadczenia socjalne wzrosły nominalnie o 14,1 proc. rdr, za co w głównej mierze odpowiadała wypłata tzw. 13. emerytury (jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł brutto w ramach programu rządowego Emerytura Plus).

ak.,PAP

Powiązane tematy

Komentarze