Informacje

Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej / autor: materiały prasowe KK
Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej / autor: materiały prasowe KK

Podstawą sukcesu w biznesie jest dobry plan

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 23 listopada 2019, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Nie jesteśmy tyko instytucją finansową, nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy samopomocowym ruchem spółdzielczości finansowej! I nie wstydzimy się tego. Jesteśmy z tego dumni, bo robimy dobre rzeczy i uważamy, że nasze podejście do działań na rynku finansowym, zakładające powinności wobec społeczeństwa i pojedynczego człowieka, mogą się stać inspiracją i wzorem także dla przedsięwzięć z założenia czy deklaracji wyłącznie komercyjnych – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej

(…) Wspólnota idei, która połączyła pionierów zakładających Kasy w Polsce wydała wspaniałe owoce. SKOK–i powstały dzięki zwycięstwu solidarności, która dała w efekcie NSZZ „Solidarność”, dzięki odwołaniu się do ludzkiej godności i potrzeby wolności.  - pisze w tekście „W duchu wolności i odpowiedzialności za nasz wspólny los” Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej.

Trudno nie dostrzec, że w dwudziestoleciu międzywojennym te same czynniki wpłynęły na błyskawiczne scalenie ziem znajdujących się wcześniej w trzech różnych porządkach prawnych, organizacyjnych i społecznych, na zbudowanie od podstaw wielkiego portu i miasta – Gdyni, powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego, odrodzenie poczucia narodowej dumy i wychowanie następnych pokoleń w duchu wolności właśnie oraz odpowiedzialność za nasz wspólny los. Trudno też nie dostrzec zbieżności tych ideałów z nauczaniem Kościoła i praktycznej skuteczności jego społecznej nauki, która odwołuje się do dobra wspólnego, zaleca spółdzielczość gospodarowania jako formę wywiedzioną z Ewangelii i w miejscu centralnym wszelkich wysiłków społecznych stawia człowieka i jego dobro. O te właśnie wartości, o te korzenie naszego narodu Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo–Kredytowe potrafiły zawsze się troszczyć - stwierdza Rafał Matusiak.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Nie jesteśmy tyko instytucją finansową, nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy samopomocowym ruchem spółdzielczości finansowej! I nie wstydzimy się tego. Jesteśmy z tego dumni, bo robimy dobre rzeczy i uważamy, że nasze podejście do działań na rynku finansowym, zakładające powinności wobec społeczeństwa i pojedynczego człowieka, mogą się stać inspiracją i wzorem także dla przedsięwzięć z założenia czy deklaracji wyłącznie komercyjnych. To nie jest banalne jeśli mówimy, że wspólnota, godność i solidarność to nie tylko hasła ale przede wszystkim wartości i solidny fundament, na którym chcemy budować solidną konstrukcję – pisze prezes Kasy Krajowej.

Jednocześnie dostrzegać trzeba – dotyczy to także wszystkich przedsięwzięć biznesowych czy szerzej: gospodarczych, że świat nie stoi w miejscu a czas się nie zatrzymał. Nie wolno popełniać grzechu zaniechania rozwoju. Nikogo nie stać nas na to aby uznać, że wszystko co dotąd zrobiono to już zostało ostatecznie zrobione i możemy korzystać z tego w nieskończoność. To, co było dobre jeszcze kilka lat temu, staje się niewystarczające dzisiaj. To, co było nowoczesne wczoraj – dzisiaj okazuje się przestarzałe bądź niefunkcjonalne. To kolejne zdania, które może brzmią banalnie, ale stają się twórcze i skuteczne w realizacji szczególnie ambitnych celów, jeśli tylko zrozumiemy ich inspirującą rolę, która nigdy nie pozwala zadowolić się sukcesem i „zabić” aktywny stosunek do otaczającej nas rzeczywistości w duchu ciągłego jej przekształcania.

(…) Nie będzie żadnym odkryciem, jeśli stwierdzę, że podstawą sukcesu w działalności gospodarczej jest dobry plan. Moim zdaniem w powstawanie tego planu powinni być włączeni wszyscy, którzy będą go w przyszłości zarówno realizowali, jak i doświadczali skutków jego realizacji. To utopia – ktoś powie i być może częściowo, być może w jakimś zakresie, będzie miał rację. Jednakże, jak uczy doświadczenie, należy szukać sposobów na to żeby uwzględniać żywotne interesy odbiorców a realizatorom „zapewnić” wspólny i jasno sprecyzowany cel – pisze Rafał Matusiak..

To nie są uwagi skierowane tylko do środowisk gospodarczych. Ich skuteczność zależy w równym stopniu od zrozumienia i wsparcia ze strony rządu, całej administracji, parlamentu i instytucji nadzoru. Osoby podejmujące najważniejsze decyzje w Polsce powinny mieć pełną wiedzę na temat planów, problemów i oczekiwań środowisk biznesowych poszczególnych branż. Rozmawiajmy o tym, jak osiągnąć ten cel - kończy tekst w „Polskim Kompasie” prezes Rafał Matusiak.

Pełny tekst Rafała Matusiaka, prezesa KK zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze