Informacje

Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych / autor: materiały prasowe
Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Eksporterzy potrzebują elastycznego wsparcia państwa

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 24 grudnia 2019, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Nasza gospodarka po okresie transformacji i zdrowego wzrostu, zahartowana w boju z globalną konkurencją, radzi sobie – na tle Europy – doskonale, za to środowisko, w którym funkcjonujemy, jest wyjątkowo niestabilne – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

(…) Nasza gospodarka po okresie transformacji i zdrowego wzrostu, zahartowana w boju z globalną konkurencją, radzi sobie – na tle Europy – doskonale, za to środowisko, w którym funkcjonujemy, jest wyjątkowo niestabilne – pisze w tekście „Nowy ład gospodarczy – wyzwanie dla eksportu” prezes Janusz Władyczak.

Na progu zmiany ustrojowej zjawisko globalizacji nabierało realnych kształtów, wykluwały się międzynarodowe porozumienia o strefach wolnego handlu, Azja (przede wszystkim Chiny) stawała się fabryką świata. Rządził konsensus waszyngtoński i szkoła chicagowska – otwierały się granice, zmniejszano taryfy celne, a świat integrował za sprawą coraz silniejszej pozycji ponadnarodowych korporacji. W dodatku lata 90. to okres względnego spokoju, wygaszenia globalnych i regionalnych konfliktów, które mogłyby sabotować rozwój handlu i współpracy gospodarczej. Z wszelkimi tego konsekwencjami również Polska włączyła się w globalizujący się system. (…)

Obecnie jesteśmy świadkami odwracania tego, co wiązało się z globalizacją: rywalizacja między państwami zamiast kooperacji, układ multipolarny zamiast jednego centrum, rozrywanie łańcuchów dostaw, powrót produkcji bliżej konsumenta zamiast fabryk na końcu świata (pozytywne konsekwencje dla środowiska?), spowolnienie handlowej wymiany międzynarodowej (większość badań wskazuje, że miała ona pozytywny wpływ na wzrost globalnego PKB) i generalnie większa niepewność i brak stabilności. Niektórzy naukowcy twierdzą, że jesteśmy w fazie wykluwania się nowego porządku światowego, w którym ponownie nad gospodarką prymat bierze polityka (spór USA-Chiny) – wskazuje prezes KUKE.

Jego zdaniem katalizatorem tych zmian był kryzys finansowy 2008 r. Choć globalizacja przez lata transferowała miliony miejsc pracy w przemyśle wytwórczym do emerging markets z krajów rozwiniętych i jednocześnie zatrzymywała w tych ostatnich wzrost wynagrodzeń, to sam kryzys był szczególnie bolesną cezurą, doprowadzając do masowego wzrostu bezrobocia i skokowego zubożenia znacznych grup społecznych w krajach Zachodu w konsekwencji przedłużającej się stagnacji gospodarczej. (…)

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, wiceprezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

W KUKE obserwujemy te zjawiska uważnie, ponieważ mają one wymierny wpływ na sytuację w światowym handlu, a tym samym na możliwości rozwijania eksportu przez polskie przedsiębiorstwa. Wspomniane głosy na rzecz większego zaangażowania państwa w procesy gospodarcze stały się powszechne, co również znalazło odbicie na „odcinku” wsparcia eksportu. Wzrosła pozycja i zakres działania rządowych lub prywatnych agencji zajmujących się na zlecenie państw udzielaniem pomocy eksporterom. Przed kryzysem ton nadawały instytucje z krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym najaktywniej z państw grupy G7 i Korei Południowej. Obecnie wsparcie Chin, pozostających poza OECD (i tym samym nie związanych jej regulacjami) dla swoich eksporterów jest ma większą wartość niż trzech kolejnych najbardziej aktywnych na tym polu krajów: Korei, Japonii i Włoch - wskazuje Janusz Władyczak na łamach „Polskiego Kompasu”.

Zdecydowanie poszerzył się zakres stosowanych instrumentów wsparcia: do ubezpieczeń i gwarancji doszły bezpośrednie finansowanie czy gwarantowanie emisji instrumentów dłużnych. Od kilku lat nie chodzi już jedynie o pomoc w uplasowaniu towarów i usług na zagranicznych rynkach, ale o wsparcie samych producentów, zwiększanie inwestycji i ogólne pobudzanie rozwoju gospodarczego. Dużo elastyczniej podchodzi się też do definicji przedmiotu eksportu. Nie muszą to już być produkty, w których co najmniej połowa wkładu została wytworzona na miejscu – pomaga się bowiem także krajowym firmom, które większą część produkcji umieściły w zakładach zlokalizowanych w innych państwach. Ale „globalnie” takie postępowanie jest opłacalne dla kraju. Widzimy też pogłębiającą się współpracę regionalną, jak np. krajów niemieckojęzycznych czy niektórych anglosaskich we wspólnym zdobywaniu nowych rynków zbytu – opisuje prezes KUKE.

Dostosowując się do postępującej szybko ewolucji światowej gospodarki, także Polska postawiła na większą rolę państwa w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Służyło temu m.in. stworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju, a w ostatnim czasie stopniowa integracja różnych instytucji, w tym KUKE oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w ramach Grupy PFR.

Ewolucja działania samego KUKE również nabrała przyspieszenia w ostatnich dwóch latach. Przede wszystkim dostosowujemy się do wymagań cyfrowego świata, budując nowy główny system informatyczny. Posłuży on uproszczeniu i przyspieszeniu procesów, co zwiększy satysfakcję klientów, jak też lepszej analityce danych, co powinno przełożyć się na niższą szkodowość i lepsze wyniki finansowe KUKE. Dzięki nowym technologiom obniżamy koszty działania, by móc oferować bardziej konkurencyjne usługi i zwiększać rentowność. Dobrze funkcjonujące schematy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przenosimy na relacje z bankami komercyjnymi, które zachęcamy do aktywnego oferowania polskim firmom rozwiązań z zakresu export finance. Adaptujemy też konkretne produkty do wymagań rynku .

Pełny tekst prezesa Janusz Władyczaka zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze