Informacje

Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych / autor: materiały prasowe
Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Druga rewolucja w KUKE

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 20 listopada 2023, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Nasze pesymistyczne przewidywania z ubiegłorocznej edycji „Polskiego Kompasu” sprawdziły się, choć na szczęście świat uniknął skrajnie katastroficznych scenariuszy dla gospodarki. W 2023 r. mamy do czynienia z globalnym spowolnieniem, a w Europie w praktyce z płytką recesją, co skutkuje spadkiem popytu zewnętrznego na polskie towary i usługi. W efekcie warunki działania eksporterów są trudniejsze, także za sprawą mocniejszego złotego, a to znajduje odzwierciedlenie w hamowaniu dynamiki sprzedaży zagranicznej. Spadek popytu, droższe i mniej dostępne finansowanie, jak również wycofanie się przez państwa z pandemicznych programów wsparcia biznesu, powodują, że przybywa niewypłacalności w kraju i u naszych partnerów handlowych – pisze Janusz Władyczak prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Kolejny już rok mamy do czynienia z utrzymaniem tendencji protekcjonistycznych i regionalizacją światowej gospodarki, co współgra z procesami near- i friendshoringu.

Coraz mocniej podkopywana jest pozycja amerykańskiego dolara, a jako jednego z przyszłych hegemonów wskazuje się już jednoznacznie Indie, które do 2075 r., według analityków banku Goldman Sachs, wyprzedzą USA i staną się drugą gospodarką świata, z dochodem narodowym ponad 52 bilionów dol. Czy w tej rzeczywistości będzie można liczyć na „największą demokrację” jako sprzymierzeńca zachodniego świata, skoro już w obliczu wojny w Ukrainie zaistniały poważne sprzeczności interesów?

Wsparcie fundamentalnych zmian w gospodarce

W KUKE nie wykonujemy tak dalekich projekcji, ale staramy się przewidywać trendy, by z wyprzedzeniem oferować polskim przedsiębiorstwom narzędzia do skutecznej rywalizacji na międzynarodowym rynku. Tak było z wprowadzonym w 2021 r. rewolucyjnym systemem wsparcia eksportu i jego instrumentami m.in. w postaci gwarancji spłaty finansowania obrotowego i inwestycyjnego oraz z rozwiązaniami Shop in Poland i Polish Envelope. Dzięki pogłębieniu współpracy z krajowymi bankami w 2022 r. dynamicznie rosło zainteresowanie naszymi gwarancjami, dzięki którym firmy dostały dodatkowo kilka miliardów złotych kredytów, i to pomimo rosnącej awersji instytucji finansowych do ryzyka.

Obecnie agencje kredytów eksportowych przeżywają kolejną rewolucję i zaczynają przekształcać się w instytucje z obszaru bezpieczeństwa narodowego, odpowiadające za priorytetowe obszary polityki realizowane nie tylko za granicą, ale i na rynku krajowym. Naszym zadaniem nie jest już więc tylko wspieranie w transakcjach polskich eksporterów i inwestorów, lecz i wspomaganie fundamentalnych zmian w gospodarce. Do nich właśnie zaliczyłbym planowaną rolę KUKE w procesie odbudowy Ukrainy i skutecznym włączaniu do niego polskich przedsiębiorstw, a także przyszły udział w transformacji energetycznej kraju. To pierwsze to szansa dla polskiego biznesu, ale też inwestycja w szybsze ustabilizowanie sytuacji u naszego sąsiada, a więc i w nasze bezpieczeństwo. To drugie będzie z kolei określało długoterminową zdolność naszej gospodarki do wzrostu i konkurowania na globalnym rynku.

Wzmacnianie obecności Polski na najbardziej obiecujących rynkach

Jeszcze bliższa perspektywa to ciągłe wzmacnianie obecności Polski na najbardziej obiecujących rynkach. Za takie uznajemy Afrykę i Azję w jej południowej i wschodniej części. Wietnam, Indonezja, Tajlandia, wspomniane Indie, ale też region Zatoki Perskiej radziły sobie całkiem nieźle z globalnymi zawirowaniami w ostatnich latach, korzystają z postępującej integracji obszaru Pacyfiku, wykorzystują ochłodzenie relacji amerykańskiego i europejskiego biznesu z Chinami. Tam społeczeństwa szybko się bogacą, rośnie konsumpcja, prowadzone są inwestycje – można w te zmiany doskonale wkomponować polską ofertę, choć konkurencja jest silna. Kraje Afryki to zupełnie inna historia. Tam potrzeby inwestycyjne są gigantyczne. Ale mimo że obecne warunki rynkowe nasiliły problem niewypłacalności niektórych rządów, to coraz bliżej jest do systemowego rozwiązania kwestii długów Afryki, zapewnienia finansowania rozbudowy infrastruktury, transformacji energetycznej i ustawienia gospodarek w modelu zrównoważonego rozwoju. Jest coraz więcej polskich firm, które doskonale funkcjonują w lokalnej specyfice, stanowiąc budujący przykład, że możliwe jest prowadzenie rentownego biznesu, również z wykorzystaniem wsparcia KUKE. Dodatkową satysfakcję stanowi dla nas to, że najczęściej są to projekty służące konkretnej poprawie życia ludności. Po transakcji w Wybrzeżu Kości Słoniowej, dzięki której z udziałem polskich firm budowane i modernizowane są oddziały położnicze, ostatnio współfinansowaliśmy rozbudowę wyższej uczelni w Angoli. Kolejne tego typu przedsięwzięcia będą realizowane. Już w 2023 r. rozpoczną się projekty doprowadzenia bieżącej wody i energetycznych linii przesyłowych w Afryce, dróg i torów kolejowych na Bliskim Wschodzie czy budowy elektrowni w Azji Południowo-Wschodniej. Ważne, że nasze przedsiębiorstwa nie uczestniczą w dużych projektach jedynie jako podwykonawcy, ale są również generalnymi wykonawcami. Oprócz tego zapewniamy włączenie naszych rodzimych producentów w łańcuchy dostaw do realizowanych na całym świecie przedsięwzięć, których głównymi wykonawcami są już globalni potentaci i specjalistyczne firmy z Europy Zachodniej, USA, Turcji czy państw Zatoki Perskiej.

Ekspansja na rynki Azji i Afryki to od dawna głoszony postulat, który ma nam pomóc zmniejszyć zależność eksportu od koniunktury w Europie. Widzimy na to coraz większe szanse, pamiętając jednocześnie, by starać się zaistnieć w różnych krajach – konieczność tę unaoczniają problemy największych gospodarek w relacjach z Chinami, gdzie mają nadmierną ekspozycję. O ile dla nas Afryka to tzw. long shot ze swoimi odwiecznymi problemami, o tyle Azja, z wyjątkiem może właśnie Chin, to idealna destynacja i możliwość relatywnie szybkiego podjęcia zyskownej działalności.

Czołowy dostawca ubezpieczeń należności oraz gwarancji

Ale KUKE to nie tylko agencja wspierania eksportu, ponieważ jesteśmy także czołowym dostawcą ubezpieczeń należności oraz gwarancji. W sumie ubezpieczyliśmy obroty krajowych firm o równowartości 5 proc. polskiego PKB! Rok 2022, podobnie jak poprzedni, był dla spółki wyjątkowo korzystny pod względem dynamiki wzrostu przychodów i zysku oraz niskiej szkodowości, dzięki czemu zwiększaliśmy udziały w rynku. Nieustannie pracujemy nad dywersyfikacją biznesu i znajdujemy rozwiązania, które nas wyróżniają na rynku. Korzystając z naszego doświadczenia, utrzymaliśmy – jako jedyna agencja kredytów eksportowych w Europie – możliwość ubezpieczania w trakcie wojny eksportu do Ukrainy, oferując ochronę polskim firmom, a tamtejszym kontrahentom lepsze warunki finansowania importu służącego zaopatrzeniu lokalnego rynku.

Istnieją obawy, że okres gorszej koniunktury może się niestety przedłużyć poza 2023 r., utrudniając polskiemu biznesowi szybki rozwój. Dlatego tym istotniejsze jest skuteczne korzystanie z instytucji wsparcia, jaką jest KUKE z coraz większą paletą oferowanych instrumentów.

Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy