Informacje

KNF / autor: Fratria
KNF / autor: Fratria

KNF weźmie pod lupę zagranicznych ubezpieczycieli

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 marca 2020, 16:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma skuteczniej i szybciej nadzorować zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady reasekuracji - to skutek projektu noweli ustawy, którą we wtorek poparł rząd. Jak dodano chodzi o firmy z innych krajów UE działające w Polsce poprzez swoje oddziały

Projekt nowych przepisów przygotował resort finansów.

Jak wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu, oprócz dotychczasowej zwykłej procedury nadzoru, w pilnych przypadkach przewidziano możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do funkcjonujących w naszym kraju zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Chodzi o konieczność szybkiego usunięcia lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - przez zastosowanie takich samych środków jak w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń - podkreślono.

W komunikacie dodano, że projekt precyzuje przepisy dotyczące m.in. sankcji za przekroczenie terminów na wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu, które dotyczyć też będą zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Wymierzana będzie kara m.in. za niewypłacenie przez zagraniczny zakład ubezpieczeń odszkodowania w określonym ustawowo terminie, wynikającego np. z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (głównie samochodów osobowych). W takim przypadku KNF będzie mogła nałożyć karę pieniężną na zagraniczny zakład ubezpieczeń lub na członka organu zarządzającego w takim zakładzie - wyjaśniono.

Projekt przewiduje również, że KNF w określonych przypadkach będzie mogła zakazać wykonywania w Polsce działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji.

Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze