Informacje

Agora ze spadkami  zysku / autor: Fratria
Agora ze spadkami zysku / autor: Fratria

Agora miała 42,73 mln zł straty netto w I kw. 2020

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2020, 09:53

  • 2
  • Powiększ tekst

W pierwszym kwartale br. przychody grupy kapitałowej Agora zmalały o 6,1 proc. do 289,6 mln zł, strata netto wzrosła z 3,4 do 47,1 mln zł, a zysk EBITDA - z 37,9 do 44,6 mln zł. Wpływy z biletów do kin Helios zmalały o 19,8 proc.

Agora odnotowała 42,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 19,54 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 44,6 mln zł wobec 37,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,59 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 308,44 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Grupy Agora wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. W największym stopniu na poziom wpływów Grupy w omawianym okresie rzutowały przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios -zmniejszyły się one o 19,8% do kwoty 61,6 mln zł. Przyczyną tego spadku było zamknięcie decyzją administracyjną działalności kinowej w Polsce od 12 marca 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa. Przełożyło się to również na spadek o 16,5% wpływów ze sprzedaży barowej do kwoty 25,8 mln zł oraz na niższe wpływy z reklam wyświetlanych w kinach. Zamknięcie obiektów kinowych było też jednym z czynników, który wpłynął na zmniejszenie wpływów z działalności filmowej Grupy o 9% do kwoty 25,2 mln zł” - czytamy w raporcie.

W pierwszym kwartale 2020 r. wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł do 44,6 mln zł, a strata Grupy na poziomie EBIT wyniosła 19,5 mln zł. W omawianym okresie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 47,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł. Wynik Grupy na poziomie EBITDA prezentowany w ujęciu bez wpływu MSSF 16 wzrósł do 27,2 mln zł. Strata Grupy na poziomie EBIT w tym ujęciu wyniosła w pierwszym kwartale 2020 r. 18,4 mln zł, a strata netto prezentowana bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła 20,5 mln zł, podano także.

Na dzień 31 marca 2020 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 98,9 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty (kasa, rachunki i lokaty bankowe). Na koniec marca 2020 r. zadłużenie Grupy z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 718,8 mln zł (w tym zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z MSSF 16 stanowiły 548,2 mln zł).

W segmencie Film i Książka jedynym obszarem, który odnotował wzrost wpływów w omawianym okresie, pomimo negatywnych skutków pandemii, była działalność gastronomiczna Grupy. Nastąpiło to z uwagi na istotny wzrost liczby lokali w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. Wpływy Wydawnictwa Agora były na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale ub.r. W rezultacie w okresie styczeń - marzec 2020 r. przychody segmentu Film i Książka zmniejszyły się o 11,3% do 140,1 mln zł” - czytamy także

Kolejnym segmentem, którego wpływy były niższe niż rok wcześniej, była Prasa - spadek wyniósł 15,5%, do kwoty 52,5 mln zł. Zdecydowały o tym głownie niższe wpływy z działalności poligraficznej, przede wszystkim odnotowane w związku z zamknięciem w lipcu 2019 r. dwóch z trzech drukarni Grupy oraz spadkiem wolumenu zamówień na usługi druku. Drugim istotnym czynnikiem oddziałującym na poziom przychodów Prasy były niższe o 21,0% wpływy z reklam.

Natomiast pozytywnie na poziom wpływów tego biznesu rzutowały wyższe przychody ze sprzedaży treści, a zwłaszcza wzrost przychodów ze sprzedaży prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej. Negatywny wpływ na poziom przychodów Grupy miały też niższe o 11,1% przychody segmentu Reklama Zewnętrzna, które stanowiły 31,9 mln zł. Zwiększyły się natomiast wpływy segmentów Internet oraz Radio. Największy wzrost - o 26,1% do 47,4 mln zł miał miejsce w segmencie Internet, głównie za sprawą wyższych wpływów spółki Yieldbird. Wyższe były również przychody w segmencie Radio, rosnąc o 6,3% do kwoty 23,5 mln zł” - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 69,38 mln zł wobec 20,47 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)/wirtualnemedia.pl/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze