Informacje

ARP pożyczy na pensje i na kapitał obrotowy

ARTYKUŁ PARTNERA

  • Opublikowano: 30 maja 2020, 11:50

    Aktualizacja: 30 maja 2020, 21:22

  • 0
  • Powiększ tekst

Brak środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz deficyt w kapitale obrotowym to dwa najbardziej dotkliwe skutki tąpnięcia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmom, które borykają się właśnie z niedoborem środków w tych obszarach, z odsieczą przyszła Agencja Rozwoju Przemysłu, która proponuje korzystne pożyczki z odroczonym terminem spłaty w ramach rozwiązań przygotowanych przez rząd w tarczy antykryzysowej

Wydatki płacowe stanowią dla wielu podmiotów z sektora MŚP lwią część regularnych zobowiązań, dlatego istnieje obawa, że obecny kryzys spowoduje lawinowy przyrost bezrobocia. Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał natomiast, że działania osłonowe przygotowane w ramach tarczy antykryzysowej mają na celu przede wszystkim ochronę i utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. Poza możliwością skorzystania ze znacznego obniżenia kosztów pracy dzięki zawieszeniu płatności świadczeń na ZUS czy dopłat do wynagrodzeń tarcza oferuje firmom MŚP także inne rodzaje wsparcia. Jednym z nich jest możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczki na wypłatę wynagrodzeń oferowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która jest spółką skarbu państwa. Co ciekawe, mimo że pożyczkę zaciągać będą przedsiębiorcy, pieniądze trafią prosto na konta pracowników. Przy przyznawaniu pożyczki nie obowiązuje kryterium dochodowe. A to oznacza, że z instrumentu będą mogły skorzystać również małe podmioty. Firmy muszą tylko wykazać, że brakuje im środków na wypłatę wynagrodzeń i przedstawić analizę krótkiej płynności. Konieczne będzie też przedstawienie dokumentów potwierdzających stabilną sytuację przedsiębiorstwa przed pandemią koronawirusa.

Okres finansowania w tym przypadku wynosi maksymalnie dwa lata. Jednocześnie obowiązuje 12-miesięczna karencja na spłatę, co ma pomóc firmom przetrwać najtrudniejszy czas, gdy dochody są ograniczone lub gdy ich zwyczajnie nie ma. Oprocentowanie pożyczki będzie zgodne z obowiązującą stawką WIBOR i dodatkowo obciążone wyjątkową niską prowizją przygotowawczą na poziomie 0,2 proc. Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w transzach. Wnioski o pożyczkę można składać za pośrednictwem strony internetowej www.arp-tarcza.pl.

Agencja Rozwoju Przemysłu poza pożyczką na wypłaty pensji oferuje też przedsiębiorcom wsparcie na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym. W tym przypadku beneficjentami ofert pożyczki także są firmy z sektora MŚP, których obroty przekraczają 4 mln zł i które w ub.r. notowały zyski. Ich wysokość może wynieść od 800 tys. zł do 5 mln zł. Przedsiębiorca nie będzie musiał spłacać pożyczki przez 15 miesięcy i dopiero po tym czasie będzie musiał ją zwrócić. Na spłatę wsparcia przedsiębiorca będzie miał prawie pięć lat. Pożyczki będą oprocentowane zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR, a koszt prowizji przygotowawczej, podobnie jak w przypadku pożyczki na pensje, wyniesie jedynie 0,2 proc. Dokładna wysokość oprocentowania zobowiązania będzie ustalana w każdym przypadku indywidualnie, a przy jego ustalaniu ARP weźmie pod uwagę okres finansowania oraz zabezpieczenia przedstawione przez firmę. Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę ani jej wcześniejsza spłata nie będą obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Aby ubiegać się o pożyczkę na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie sprawozdania finansowe za lata 2018–2019 informację o zobowiązaniach finansowych, o liczbie osób zatrudnionych w firmie i ewentualnie o planowanych zmianach w tym zakresie. Poza tym przedsiębiorca będzie musiał przedstawić plan wpływów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy zakładający ewentualne ograniczenia działalności spowodowanej koronawirusem. Wnioski o pożyczkę także można składać zdalnie pod adresem www.arp-tarcza.pl.

Powiązane tematy

Komentarze