Informacje

Ministerstwo Finansów / autor: Fratria
Ministerstwo Finansów / autor: Fratria

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa w lipcu wzrosło

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2020, 15:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec lipca 2020 r. wzrosło o 0,6 proc. m/m i wyniosło 1 094,35 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 12,4 proc.

Wzrost zadłużenia w lipcu 2020 r. był głównie wypadkową:

* ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-5,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,8 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-4,4 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-0,8 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł),

* różnic kursowych (-6 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 1,3 proc., wobec USD o 6,6 proc., wobec JPY o 4,0 proc., wobec CHF o 2,1 proc.” - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2020 r. wzrosło o 3,4 mld zł, co było przede wszystkim wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +2,6 mld zł).

Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

* potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 16,3 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-16,6 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (+4,4 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+87,2 mld zł),

* obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17 mld zł),

* pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP).

* różnic kursowych (+7,4 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 3,5 proc., wobec CHF o 4,4%, wobec JPY o 1,6 proc., oraz umocnienia wobec USD o 2,1 proc.” - czytamy dalej.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lipca 838,44 mld zł i wzrosło o 0,4 proc. m/m (oraz o 17 proc. od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 255,91 mld zł (wzrosło o 1,1% m/m oraz spadło o 0,4% od początku roku).

W lipcu 2020 r. zadłużenie o najdłuższych terminach zapadalności (tj. powyżej 5 lat) stanowiło łącznie 34,1 proc. długu SP, co oznaczało spadek o 3,7 pkt proc. m/m i o 3,6 pkt proc. wobec końca 2019 r. Udział zadłużenia o zapadalności poniżej 1 roku wyniósł 15,8 proc, tj. wzrósł o 2,1 pkt proc. m/m i o 5,0 pkt proc. wobec końca 2019 r.” - napisano także.

Czytaj też: Pekao: Ożywienie gospodarcze wytraca tempo

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze