Informacje

Tadeusz Kościński, minister finansów / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Tadeusz Kościński, minister finansów / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Kluczowy powrót na ścieżkę wzrostu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 13 października 2020, 09:00

    Aktualizacja: 23 października 2020, 11:49

  • 1
  • Powiększ tekst

Dzięki prowadzonej w ostatnich latach polityce, która konsekwentnie obniżała dług publiczny w relacji do PKB, powstał duży bufor bezpieczeństwa, pozwalający reagować na sytuację kryzysową bez obaw o naszą sytuację fiskalną – ocenia Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w teście opublikowanym na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Założenia fiskalne na 2020 rok były wyjątkowe. Zakładaliśmy pierwszy od trzydziestu lat budżet bez deficytu. W ostatnich latach regularnie obniżaliśmy poziom naszego zadłużenia w relacji do wielkości polskiej gospodarki. W latach 2016–2019 dług do PKB, zarówno według definicji krajowej, jak i unijnej, obniżył się o nieco ponad 8 punktów procentowych i pod koniec ubiegłego roku wynosił odpowiednio 43,8 i 46,0 proc. Po I kwartale 2020 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 47,9 proc. – dług w relacji do kroczącego PKB za ostatnie cztery kwartały – i był istotnie niższy niż średnia dla krajów UE: 79,5 proc. PKB, oraz krajów strefy euro: 86,3 proc. Polska odnotowała jedenasty najniższy poziom długu do PKB w Unii.

Rzeczywistość zweryfikowała nasze założenia. Epidemia COVID-19, której nikt tak naprawdę nie mógł przewidzieć, spowodowała, że musieliśmy się skupić na uruchomieniu ogromnych środków dla ratowania gospodarki, ochrony miejsc pracy. Dzięki prowadzonej w ostatnich latach polityce było to możliwe, i to na poziomie jednym z największych w Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na kryzys wprowadziliśmy wiele działań mających łagodzić jego skutki. Obok tych dobrze znanych, wspierających firmy i pracowników pod parasolem Tarczy Antykryzysowej i finansowej, warto wspomnieć o innych, lecz równie ważnych, szczególnie z perspektywy finansów publicznych.

Wprowadzono rozwiązania umożliwiające elastyczne zarządzenie środkami publicznymi. To przykładowo utworzenie nowej rezerwy celowej z kwoty wydatków zablokowanych, dokonanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, czy też bezpośrednie wydatkowanie środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, niezależnie od przeznaczenia rezerw. Wszystko po to, aby można było szybko reagować na potrzeby poszczególnych dysponentów środków publicznych, związanych ze zwalczaniem skutków pandemii. Równie ważną inicjatywą była zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie Stabilizującej Reguły Wydatkowej, polegająca na określeniu ścieżki powrotu do jej stosowania. Tempo powrotu do SRW będzie zależeć od sytuacji makroekonomicznej w polskiej gospodarce, a wysokość korekty (dodatkowych wydatków) w poszczególnych latach po wyłączeniu reguły zostanie uzależniona od sumy skutków finansowych działań bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie pandemii i walkę z jej efektami. Dzięki temu zyskamy w najbliższym czasie dodatkową przestrzeń fiskalną.

Wszystkie te inicjatywy sprawiają, że możemy z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Na rachunkach budżetowych mamy ok. 125 mld zł. Nasze najnowsze prognozy mówią o spadku PKB w tym roku na poziomie 4,6 proc. i odbiciu w roku przyszłym o 4 proc. Porównując naszą sytuację z innymi krajami – na co wskazuje Komisja Europejska – recesja w Polsce ma być najpłytsza w całej Unii Europejskiej. Niski spadek PKB i szybka jego odbudowa będą korzystnie oddziaływać na krajowy rynek pracy. Po wzroście bezrobocia rejestrowanego pod koniec tego roku do 8 proc., w roku kolejnym spodziewamy się jego spadku do 7,5 proc. Pozostaniemy zatem daleko od poziomów dwucyfrowych, o których mówili niektórzy analitycy na początku kryzysu.

Odbieramy już sygnały, że gospodarka zaczyna się rozkręcać i wraca dość szybko na właściwe tory, choć jeszcze do poziomów przedkryzysowych trochę nam brakuje. Dlatego nasze najbliższe działania będą nakierowane na wsparcie procesu jak najszybszego powrotu na ścieżkę wzrostu. Warto w tym miejscu wspomnieć o naszych ostatnich inicjatywach i planach, choćby o zmianach wprowadzonych przez nas w podatku VAT, a także tzw. estońskim CIT, który ma wejść w życie w 2021 r.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla trajektorii wzrostu, jaką będzie podążała polska gospodarka. Wiemy, że niepewność wśród przedsiębiorstw jest duża – to zrozumiałe. Nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna za miesiąc, dwa i jak będzie to wpływać na aktywność gospodarczą i nastroje konsumentów. Dlatego tak ważne jest silne zaangażowanie się sektora publicznego. Potrzebujemy inwestycji publicznych na dużą skalę. Tylko w ten sposób uda się podtrzymać optymizm sektora prywatnego i zachować skłonność do inwestycji prywatnych. Taka ambitna polityka, polityka proinwestycyjna, ma pełne wsparcie ze strony Ministerstwa Finansów.

Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst ministra Tadeusza Kościńskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: tekst ministra Tadeusza Kościńskiego, jak i wszystkie pozostałe teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze