Informacje

Mariusz Przybylik, dyrektor zarządzający w Accenture, odpowiadający za obszar energetyki, chemii oraz surowców naturalnych / autor: materiały prasowe Accenture
Mariusz Przybylik, dyrektor zarządzający w Accenture, odpowiadający za obszar energetyki, chemii oraz surowców naturalnych / autor: materiały prasowe Accenture

TYLKO U NAS

Transformacja szansą na rozwój sektora energetycznego

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 13 listopada 2020, 13:31

  • 1
  • Powiększ tekst

Sektory energetyczny i paliwowy w Polsce przechodzą dynamiczne zmiany. Są one wypadkową globalnych trendów i regulacji na poziomie unijnym oraz krajowym. Wiele z nich skupia się na kwestiach środowiskowych, co wpływa zarówno na sposoby pozyskania energii przez spółki, jak i prowadzenia biznesu – ocenia Mariusz Przybylik, dyrektor zarządzający w Accenture, odpowiadający za obszar energetyki, chemii oraz surowców naturalnych w „Polskim Kompasie 2020”

Światowe trendy nadają kierunek lokalnym zmianom w sektorze energetycznym

Sektory energetyczny i paliwowy w Polsce przechodzą dynamiczne zmiany. Są one wypadkową globalnych trendów i regulacji na poziomie unijnym oraz krajowym. Wiele z nich skupia się na kwestiach środowiskowych, co wpływa zarówno na sposoby pozyskania energii przez spółki, jak i prowadzenia biznesu. Zwiększa się popyt na zieloną energię przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, co pociąga za sobą konieczność inwestycji infrastrukturalnych. Rezultatem są projekty warte miliardy, realizowane również w Polsce. Wśród największych można wymienić inwestycje w OZE, w tym morskie farmy wiatrowe i fotowoltaikę, elektrownię atomową, Baltic Pipe i e-mobilność.

Branże energetyczna i paliwowa wciąż mają sporo do nadrobienia w obszarze wykorzystania nowych technologii. Branża energetyczna poszukuje rozwiązań, które zwiększą efektywność wytwarzania energii i ograniczą jej utratę przed dostarczeniem do klientów, ale jednocześnie pozwolą na lepsze i inteligentne zarządzanie infrastrukturą. W sektorze pożądane są także rozwiązania do magazynowania energii, zarządzania firmami o rozproszonej organizacji, zwiększenia bezpieczeństwa, prewencji kryzysowej, utrzymania ciągłości biznesowej, obsługi klienta czy zaawansowanej analityki.

Zmianom ulegają też oczekiwania klientów, którzy są aktywniejsi na rynku, a ich wymagania odnośnie do nowych usług rosną. Są bardziej zaangażowani w produkcję energii, np. za pomocą paneli fotowoltaicznych. Rosną również oczekiwania wobec jakości obsługi, niezależnie od punktu styku na linii konsument–dostawca energii.

Jednocześnie sytuację na rynku kształtują okoliczności kryzysowe, które silnie oddziałują na gospodarkę. Są to zarówno klęski naturalne, pandemia, powodzie czy susze, jak i ataki hakerskie i terrorystyczne. Firmy zaczynają dostrzegać, że niezwykle ważna dla zapewnienia ciągłości biznesu jest prewencja kryzysowa. Pandemia COVID-19 dobitnie pokazała, że część organizacji nie była odpowiednio przygotowana. Wpłynęła ona na każdy sektor i znacznie przyspieszyła proces digitalizacji. Przedsiębiorstwa, które chcą pozostać konkurencyjne i odporne na niespodziewane zdarzenia, powinny niezwłocznie podjąć działanie i wprowadzić zmiany. Wiele spółek energetycznych już zaadresowało tę kwestię. Dobrym przykładem jest tu włoski Enel, który dzięki zaawansowanemu procesowi transformacji bez większego uszczerbku przeszedł przez okres pandemii, mimo że Włochy należały do regionów, które ucierpiały najbardziej, i jednocześnie ma przed sobą dalsze perspektywy rozwoju.

Główne wyzwania, przed którymi stoi branża

W odpowiedzi na opisane wcześniej trendy zmienia się struktura sektora energetycznego w kierunku konsolidacji i specjalizacji w różnych podobszarach tego rynku. W Polsce obserwujemy dwa duże procesy konsolidacyjne: pierwszy z nich wokół Orlenu (Orlen, Lotos, Ruch, Energa), a drugi w obszarze elektroenergetyki (PGE, Tauron, Enea). Ponadto realizowanych jest wiele mniejszych transakcji, jak sprzedaż Tauron Ciepło czy zakup Foton Technik przez Innogy Polska.

Konsolidacja w sektorze jest nieunikniona, ponieważ wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne nie są możliwe do zrealizowania przez małe podmioty. Dodatkowo kluczowe w procesie konsolidacji jest to, że umożliwia ona osiągnięcie synergii wynikających z działania połączonych spółek. Do głównych korzyści należą silniejsza pozycja negocjacyjna, np. atrakcyjniejsze ceny surowców i możliwość lepszego wykorzystania portfela produkcyjnego.

Nowe technologie – większa odporność branży energetycznej

W związku z wyzwaniami, przed którymi stoi sektor energetyczny, konieczne jest odpowiednie przygotowanie organizacji i procesów w nich zachodzących. Odpowiednio przeprowadzona transformacja wzmacnia odporność na kryzys i zmaterializowane ryzyka. Nowe technologie mogą dostarczyć organizacjom odpowiednich narzędzi informatycznych wspierających reorganizację i optymalizację procesów. Jako kluczowe należy tu wymienić rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów po stronie technologii i procesów wsparcia. Trudno wyobrazić sobie transformację cyfrową bez rozwiązań chmurowych, które zapewniają elastyczność w zakresie wykorzystania infrastruktury i pozwalają na szybką i niskokosztową automatyzację procesów. Elastyczność jest szczególnie istotna przy zmieniających się strukturach organizacyjnych i współpracy wielu zespołów.

Aby zapewnić organizacji elastyczność, ważne jest także rozwijanie partnerstw ze spółkami outsourcingowym i usługowymi, które mogą wspierać procesy i zapewnić odpowiednie kompetencje wtedy, gdy są one potrzebne. Opcją wartą rozważenia jest outsourcing dla wybranych procesów w obszarze informatyki, szczególnie w dziedzinach, które nie są krytyczne lub zakładają dynamicznie zmieniający się wolumen zadań. Transformacja cyfrowa wymaga nietypowej kombinacji umiejętności w nowych technologiach. Są one bardzo różnorodne, a do tego dynamicznie się zmieniają, trudno też przewidzieć, jak długo dane rozwiązanie będzie stosowane w firmie. W związku z tym pozyskanie ich z rynku i utrzymywanie w swojej organizacji byłoby czasochłonne i kosztowne. Mowa tu przede wszystkim o kompetencjach eksperckich z obszaru chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji, data science czy zaawansowanej analityki. To usługi, które często opłaca się outsourcować. Wewnątrz organizacji warto zbudować i utrzymywać krytyczne pola działalności.

Przed rozpoczęciem procesu wdrażania zmian w obszarze transformacji cyfrowej organizacje powinny jasno określić swoje cele, zdefiniować wizję i sposób jej komunikacji. W trakcie procesu istotne jest weryfikowanie kamieni milowych i elastyczne dostosowywanie się do wyników i zmieniającej się sytuacji. Warto czerpać z najlepszych globalnych praktyk i zmodyfikować je o lokalne uwarunkowania i potrzeby danej organizacji. To klucz do sukcesu, który wesprze procesy produkcyjne oraz zoptymalizuje działalność przedsiębiorstwa.

Mariusz Przybylik, dyrektor zarządzający w Accenture, odpowiadający za obszar energetyki, chemii oraz surowców naturalnych

Tekst dyrektora Mariusza Przybylika z Accenture został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze