Informacje

Praca / autor: Pixabay
Praca / autor: Pixabay

Akcjonariat pracowniczy to brakujący element rynku pracy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lutego 2021, 21:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Postęp technologiczny pozwala na zastępowanie człowieka coraz bardziej zaawansowanymi maszynami/robotami, zmniejszając istotność pracy w procesie produkcyjnym, tymczasem za rozwój oraz wzbogacanie się społeczeństwa odpowiada właśnie praca – piszą w raporcie poświęconym akcjonariatowi pracowniczemu eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka

Raport stanowi wnikliwą analizę korzyści, potrzeb i międzynarodowych zwyczajów wykorzystania narzędzia akcjonariatu pracowniczego.

W XIX wieku wraz z „rewolucją przemysłową” nastąpił gwałtowny wzrost znaczenia kapitału względem pozostałych zasobów ekonomicznych – zasobów naturalnych i pracy. […] W ciągu trzech dekad udział pracy, rozumianej jako płace, wynagrodzenia i świadczenia, w dochodzie narodowym spadł prawie we wszystkich krajach rozwiniętych. Praca w coraz mniejszym stopniu determinuje dochód danego kraju. Wobec stale postępującego zjawiska zmniejszania znaczenia pracy w gospodarce pojawiła się idea akcjonariatu pracowniczego – zauważają autorzy raportu.

Jak przypominają eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka, akcjonariat pracowniczy (ESOP, ang. Employee Stock Ownership/Option Plan) jest programem umożliwiającym pracownikom nabycie udziałów w firmie, w której pracują, w ramach nagrody za pełnioną przez nich rolę w rozwoju biznesu. W 1974 roku Kongres Stanów Zjednoczonych usankcjonował prawnie akcjonariat pracy, powszechnie znany jako ESOP.

Raport przedstawia analizę programów akcjonariatów pracowniczych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz – oczywiście – w Polsce.

Zdaniem autorów raportu, akcjonariat, jako forma nagradzania i motywacji pracowników budzi, wśród spółek giełdowych nad Wisłą, coraz większe zainteresowanie. Jednak – mimo teoretycznego zainteresowania – praktyczny udział pracowników w programach ESOP spada. W 2019 roku względem roku 2009 spadła o 49,47 tysięcy, a zestawiając ją z rokiem poprzedzającym (2018) o 9,74 tysięcy pracowników.

Publikacja Instytutu im. Kazimierza Promyka przedstawia analizę korzyści, jakie z akcjonariatu pracowniczego czerpią pracodawcy i pracownicy, omawia bariery jego rozwoju oraz przedstawia rekomendacje mające prowadzić do zwiększenia zainteresowania ideą akcjonariatu pracowniczego.

Rząd, mając na uwadze niską społeczną wiedzę ekonomiczną oraz kulturę pracowniczą w Polsce, powinien przeprowadzić kampanię informacyjną na temat akcjonariatu pracowniczego, jego funkcjonowania oraz korzyści, jakie przynosi jego wprowadzenie – puentują autorzy raportu.

Instytut im. Kazimierza Promyka skupia wokół siebie młodych ekspertów i liderów, którzy dążą do zmiany jakości debaty publicznej w Polsce. Instytut koncentruje się przede wszystkim na obszarach przede wszystkim cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju, infrastruktury i transportu publicznego, funkcjonowania samorządu terytorialnego i międzynarodowej pozycji Polski.

Raporty zrealizowane przez Instytut dostępne są na stronie:

https://instytutpromyka.pl/analizy-i-raporty/

mw

CZYTAJ TEŻ: WIDEO Radny mniej bezradny, ale nie w Warszawie

CZYTAJ TEŻ: Reforma samorządu terytorialnego – skutki ocenione w raporcie

CZYTAJ TEŻ: Co może radny – raport Instytutu im. Kazimierza Promyka

Powiązane tematy

Komentarze