Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Społeczne Agencje Najmu - czym będą?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2021, 09:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Zależy nam, by kolejna część rynkowego pakietu mieszkaniowego została uchwalona w marcu - mówiła wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. Dodała, że projekt nowelizacji ustawy zakładający rozwój Społecznych Agencji Najmu trafi do prac parlamentarnych prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Chcielibyśmy, żeby ta regulacja została uchwalona w marcu, również ze względu na jej pomocowy charakter, ponieważ stabilizuje ona sytuację na rynku najmu nieruchomości” - wskazała wiceminister rozwoju, pracy i technologii, odnosząc się do drugiej części tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego.

Dodała, że „projekt nowelizacji ustawy zakładający rozwój Społecznych Agencji Najmu trafi do prac parlamentarnych prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z terminarzem opublikowanym na stronach sejmowych, posiedzenie zaplanowano na 17 i 18 marca. „Zależy nam na tym, aby w marcu została uchwalona kolejna część rynkowego pakietu mieszkaniowego” - wskazała wiceminister.

Kornecka wyjaśniła, że chodzi o projekt noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. „Zakłada on rozwój Społecznych Agencji Najmu (SAN) i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z +Mieszkania na start+” - wskazała.

Projekt ma też złagodzić niekorzystny wpływ na rynek mieszkaniowy ograniczeń administracyjnych wprowadzonych w związku z epidemią. Projektodawca wskazał, że już w pierwszych miesiącach epidemii widać było zmniejszenie popytu na najem długoterminowy na skutek zamknięcia wyższych uczelni i sektorów gospodarki, które najczęściej zatrudniają młode osoby, a także wyjazdu z Polski pracowników z Ukrainy. Skutki epidemii, poprzez ograniczenie ruchu turystycznego, odcisnęły się też na najmie krótkoterminowym.

Według MRPiT projekt przewiduje wprowadzenie modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi spełniającymi określone kryteria społeczne i ekonomiczne. „Formuła ta ma ułatwić zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez osoby o średnich i niższych dochodach” - zaznaczył resort.

Projektowane rozwiązania obejmują zasady zawierania i wypowiedzenia umów między podmiotami zaangażowanymi w system działania SAN (gminą, SAN, właścicielem lokalu mieszkalnego, najemcą lokalu mieszkalnego), zakres uchwały uchwalanej przez gminę, w której określa się m.in. kryteria uprawniające najemców do zawierania umów z SAN, zasady zwolnień podatkowych dla właścicieli mieszkań oraz zasady korzystania przez najemców z dopłat do czynszów w ramach programu +Mieszkanie na Start+ - wyjaśnił resort.

Odnosząc się do innych rozwiązań z rynkowej części pakietu mieszkaniowego MRPiT wskazało na projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. „Będzie zawierał określenie rodzajów inwestycji, jakie mogą być realizowane przez kooperatywy mieszkaniowe, zakres umowy zawieranej przy zakładaniu kooperatywy mieszkaniowej oraz określenie zasad wspierania oddolnego budownictwa mieszkaniowego (kooperatywy i nowych spółdzielni mieszkaniowych) przez gminy (w tym wyznaczanie działek pod inwestycje realizowane przez kooperatywy mieszkaniowe i nowe spółdzielnie mieszkaniowe, określanie zasad rozkładania zakupu działki na raty, zasady udzielania bonifikaty w cenie zakupu gruntu)” - podał resort.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kontynuuje rozpoczęte w 2020 r. prace nad mechanizmem finansowego wsparcia osób przy zakupie albo wynajmie mieszkania” - zaznaczono. Jak wyjaśniono, „mechanizm ten będzie uzupełniał wprowadzone już rozwiązania, w tym rozwiązania ujęte w pakiecie mieszkaniowym”.

Ministerstwo pracuje też nad regulacjami umożliwiającymi funkcjonowanie REIT w polskim systemie prawnym. „Trwają obecnie dodatkowe analizy i uzgodnienia z zainteresowanymi podmiotami umożliwiające wypracowanie odpowiednich regulacji określających zasady działalności instytucji inwestujących w formule tzw. REIT” - poinformował resort. Celem regulacji jest, jak wyjaśniło MRPiT, „zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego i prywatnego kapitału krajowego na tym rynku”. Dodano, że „z uwagi na bardzo szeroki zakres tematów, z jakimi wiążę się przygotowanie przepisów dot. REIT zakłada się utworzenie międzyresortowego zespołu”.

Obok „działań ukierunkowanych na rozwój nowego budownictwa warto wspomnieć o planowanych działaniach mających na celu poprawę stanu technicznego istniejących budynków mieszkalnych oraz rozwój spółdzielczości mieszkaniowej”.

Pierwsza ustawa z rynkowej części pakietu mieszkaniowego - tzw. lokal za grunt - zacznie obowiązywać 1 kwietnia. Chodzi o ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jej przepisy zakładają w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze