Informacje

wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała / autor: Fratria
wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała / autor: Fratria

Horała: Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK przyjęte

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 kwietnia 2021, 12:10

  • Powiększ tekst

Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) jest gotowe i zostało przyjęte, poinformował wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała

Ogłaszamy osiągnięcie ważnego kamienia milowego - to jest zakończenie prac i ogłoszenie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko - powiedział Horała podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że opracowaniu SSL towarzyszyły dotychczas największe konsultacje społeczne przeprowadzone w Polsce. Przyjęto w ich ramach 159,5 tys. głosów.

Podstawą SSL są korytarze przyszłych linii kolejowych o łącznej długości prawie 1 800 km. W pierwszej wersji SSL projektanci opracowali dla tych linii ponad 10 tys. km wariantów, czyli 200 razy więcej niż wybudowano w Polsce po 1989 r. i 2,5-krotnie więcej, niż istnieje wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju, poinformowali uczestnicy konferencji.

Publikacja SSL to kolejny istotny kamień milowy naszego projektu. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko pozwala spojrzeć na program inwestycyjny jako na pewną całość. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi. Dzięki nim nasze inwestycje będą lepiej dostosowane do oczekiwań społecznych i wymogów środowiskowych. Przy okazji już teraz zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, które będą dotyczyć konkretnych lokalizacji przygotowywanych przez nas inwestycji. Głos mieszkańców i organizacji społecznych pozwala nam lepiej wypełnić postawione przed nami zadania - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

SSL to jeden z kluczowych dokumentów Programu CPK. Jego głównym celem jest wytyczenie podstawowych założeń budowy portu lotniczego wraz z węzłem kolejowym, w tym jego lokalizacji, a także określenia przebiegu korytarzy dla planowanych nowych linii kolejowych i dróg.

W lutym ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła do konsultacji społecznych pierwszą wersję dokumentu, która zawierała plany korytarzy stanowiących ramy przestrzenne dla tzw. trasowań, czyli wyznaczenia proponowanych przebiegów dla nowych linii kolejowych. Ich przebiegi nie zostały jeszcze ustalone - to stanie się na kolejnych etapach inwestycji, w szczególności w ramach przygotowywanych umów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), przypomniano.

Podczas pierwszej tury uzgodnień SSL, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r., mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 146 tys. uwag. Na tej podstawie spółka CPK opublikowała w sierpniu ubiegłego roku raport, w którym odniosła się do zgłoszeń dotyczących korytarzy dla inwestycji CPK. W takiej formie - z korytarzami transportowymi miejscowo poszerzonymi pod wpływem uwag i propozycji mieszkańców - projekt SSL poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

W ramach SOOŚ odbył się drugi etap konsultacji społecznych, który miał miejsce od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku. W trakcie tych działań mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL (uwzględniającym część uwag z pierwszego etapu konsultacji), a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko. W efekcie do spółki CPK wpłynęło prawie 13 tys. kolejnych uwag i wniosków.

SSL obejmuje inwestycje dotyczące:

  • portu lotniczego wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym,

  • kolejowych inwestycji towarzyszących, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych i infrastruktura badawcza,

  • inwestycji drogowych, których budowa związana jest z powstaniem CPK,

  • pozostałych inwestycji towarzyszących, takich jak linie i stacje elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu i magazynowania paliw czy węzły przesiadkowe integrujące nowe stacje i przystanki kolejowe z transportem publicznym.

Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ), których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej, zapowiedział Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Czytaj też: Horała: Planujemy fizyczne rozpoczęcie budowy CPK na 2023 r.

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych