Informacje

Bank Pekao / autor: fot. Fratria
Bank Pekao / autor: fot. Fratria

AKTUALIZACJA

Imponujący zysk Pekao!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 sierpnia 2021, 07:27

    Aktualizacja: 4 sierpnia 2021, 08:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 604,8 mln zł - podał bank w raporcie. To 68-proc. wzrost w stosunku do II kwartału 2020 r. Za I półrocze zysk ten wyniósł 850 mln zł wobec 546 mln zł rok wcześniej.

Jak zaznaczył bank, oznacza to prawie 56-proc. wzrost zysku w I półroczu w ujęciu rocznym. W II kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 1,339 mld zł. W ujęciu rocznym wynik ten spadł o 2 proc., a w ujęciu kwartalnym - wzrósł o 0,4 proc. Wynik z prowizji wyniósł 672,8 mln zł. Wynik wzrósł 19 proc. rok do roku i o 9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Odpisy w okresie drugiego kwartału 2021 r. wyniosły 191,9 mln zł. W ujęciu rocznym odpisy te spadły od 60 proc., w ujęciu kwartalnym wzrosły o 9 proc.

Jak podał również Pekao, ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły 968,2 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu rok temu koszty wzrosły 11 proc., w stosunku do poprzedniego kwartału spadły o 22 proc.

„Wyniki I półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość” - ocenił prezes Pekao Leszek Skiba. „W pierwszej połowie 2021 r. zysk netto Banku Pekao był o blisko 60 proc. wyższy niż w pandemicznym pierwszym półroczu 2020 r. oraz przekroczył poziom z okresu przed pojawieniem się wirusa – i to pomimo niższych stóp procentowych” - podkreślił Skiba.

W ocenie banku, na taki rezultat złożyło się wyraźne ożywienie gospodarcze, dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz dla firm, a także dalsza optymalizacja działalności i niższe koszty ryzyka.

Prezes Skiba oczekuje, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku. „Można powiedzieć, że już dziś, pomimo pandemii, zrobiliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii w zakresie wzrostu, efektywności i cyfryzacji” - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że mimo stałych inwestycji w rozwój, „silna pozycja kapitałowa i płynnościowa” banku pozwala na wypłatę dywidendy „na bardzo dobrym poziomie”.

Bank poinformował też, że portfel walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich Grupy Pekao miał 30 czerwca br. wartość bilansową 2,636 mld zł, czyli 639,7 mln franków.

Jak podał również bank, na koniec I półrocza średni wskaźnik LTV dla portfela kredytów hipotecznych we frankach wyniósł 34,7 proc. wobec 38,1 proc. na 31 grudnia 2020 r. Średni wskaźnik LTV dla całego portfela kredytów hipotecznych wyniósł 54 proc. wobec 55,8 proc. 31 grudnia 2020 r.

LTV to relacja wartości pozostającego do spłaty kredytu do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.

Jak wskazał bank w raporcie, na dzień 30 czerwca br. przeciw Grupie Pekao toczyło się 1 043 indywidualnych spraw sądowych dotyczących kredytów hipotecznych we frankach. Łączna wartość przedmiotów tych sporów wynosiła 288,8 mln zł. Na koniec 2020 r. sporów było 592, a wartość ich przedmiotów wynosiła 159,7 mln zł.

Bank dodał, że główna przyczyna sporu wskazywana przez powodów dotyczy kwestionowania zapisów umowy kredytu w zakresie stosowania kursów przeliczeniowych. Skutkiem są roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej lub całkowitej nieważności umów kredytowych.

W raporcie podano, że w I półroczu 2021 r. grupa Pekao przegrała 37 sporów, w tym sześć prawomocnie. Wygrała pięć, w tym jeden prawomocny.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. poziom rezerwy na ryzyko prawne, wynikające z tych sporów wynosiło 438,1 mln zł.

Bank zastrzegł, że ze względu na nieukształtowany jeszcze kierunek możliwych rozstrzygnięć sądowych, kolejne orzeczenia, a przede wszystkim oczekiwana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i możliwe rozwiązania sektorowe mogą mieć wpływ na kwotę tej rezerwy.

Bank Pekao przypomniał, że od 2003 r. nie udziela kredytów we frankach dla ludności. Niemal cały aktualny portfel takich kredytów został przejęty w procesie podziału przez wydzielenie Banku BPH.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze