Informacje

Siedziba NBP / autor: Fratria
Siedziba NBP / autor: Fratria

RPP odrzuciła w VII wniosek o podwyżkę stopy referencyjnej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 sierpnia 2021, 16:10

  • 2
  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej o 15 punktów bazowych, wynika z „minutes” z lipcowego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Rada odrzuciła również wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc.

Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 punktów bazowych - czytamy w „minutes”. - Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5% oraz wniosek o obniżenie oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej z poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 0,1%) do 0,01%” - czytamy dalej.

Jak wynika z lipcowych „minutes”, niektórzy członkowie RPP byli zdania, że na obecnym posiedzeniu należy podwyższyć stopę referencyjną NBP.

Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że na obecnym posiedzeniu należy podwyższyć stopę referencyjną NBP. Zwracali oni uwagę, że dynamika cen jest obecnie podwyższona, a w kierunku wzrostu cen oddziałują także czynniki popytowe. Oceniali oni także, że podwyższone oczekiwania inflacyjne oraz presja płacowa mogą przyczyniać się do utrwalenia inflacji powyżej celu NBP - czytamy dalej.

Członkowie ci podkreślili, że zgodnie z lipcową projekcją, inflacja w całym horyzoncie projekcji kształtować się będzie powyżej 2,5%, a w niektórych kwartałach powyżej górnej granicy odchyleń od celu (tj. 3,5%).

W opinii tych członków Rady, podwyżka stopy referencyjnej mogłaby ograniczyć takie ryzyko i sprzyjać kształtowaniu się inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP - podał bank centralny.

W lipcu br. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Za podwyżką stopy ref. o 15 pb w VII: Gatnar, Hardt, Kropiwnicki, Zubelewicz

Za przyjęciem wniosku o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 pb głosowali: Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Kamil Zubelewicz, Jerzy Kropiwnicki. Przeciw przyjęciu wniosku głosowali: Adam Glapiński, Grażyna Ancyparowicz, Cezary Kochalski, Eryk Łon, Rafał Sura, Jerzy Żyżyński.

Za wnioskiem o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5%, przy zachowaniu zerowej stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów powyżej 2 lat opowiedzieli się: Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Kamil Zubelewicz. Przeciw przyjęciu wniosku głosowali: Adam Glapiński, Grażyna Ancyparowicz, Cezary Kochalski, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łon, Rafał Sura, Jerzy Żyżyński, podano także.

W lipcu br. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Zacieśnienie polityki pieniężnej nie ograniczyłoby dynamiki cen

Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 8 lipca większość członków Rady oceniła, że zacieśnienie warunków monetarnych w reakcji na kształtowanie się inflacji powyżej celu inflacyjnego nie ograniczyłoby dynamiki cen w 2021 r., natomiast mogłoby zahamować proces odbudowy aktywności gospodarczej po jej silnym spadku w wyniku pandemii, wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Większość członków Rady oceniała, że jeżeli utrzyma się niepewność dotycząca przebiegu pandemii i - w efekcie - przyszłej koniunktury, a wzrost inflacji powyżej celu będzie wynikał z oddziaływania czynników pozostających poza kontrolą polityki pieniężnej, to wskazane będzie utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie także w najbliższym czasie. Ich zdaniem, zacieśnienie warunków monetarnych w reakcji na kształtowanie się inflacji powyżej celu inflacyjnego, które jest wynikiem wystąpienia negatywnych szoków podażowych i czynników regulacyjnych, nie ograniczyłoby dynamiki cen w 2021 r., natomiast mogłoby zahamować proces odbudowy aktywności gospodarczej po jej silnym spadku w wyniku pandemii - czytamy w „minutes”.

Część członków RPP oceniła, że jeżeli po zakończeniu pandemii utrzymałby się silny wzrost gospodarczy, a inflacja - powodowana czynnikami popytowymi - przekraczałaby cel inflacyjny NBP, to wskazane mogłoby być dostosowanie polityki pieniężnej.

Utrzymywanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie jest obecnie zasadne ze względu na źródła i oczekiwany przejściowy charakter przekraczania przez inflację celu NBP, a także utrzymującą się niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, podał bank centralny.

Większość członków Rady była zdania, że na obecnym posiedzeniu należy utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz kontynuować pozostałe działania podjęte przez NBP. Członkowie ci oceniali, że prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie” - podsumowano.

W lipcu maju br. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

ISBnews, mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze