Informacje

Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie / autor: PZU
Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie / autor: PZU

PZU podpisał porozumienie ws. morskiej energetyki wiatrowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 września 2021, 19:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Największy ubezpieczyciel w Polsce przystąpił do „Porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – projektu zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, która ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych.

Sygnatariusze porozumienia, w tym Ministerstwo Aktywów Państwowych, zobowiązali się przyczyniać do rozwoju gospodarczego Polski, podnosić konkurencyjność polskich przedsiębiorców, podejmować inicjatywy gwarantujące bezpieczeństwo, zarówno ekonomiczne, jak i energetyczne naszego kraju w oparciu o zeroemisyjne źródła energii - w tym przypadku poprzez rozwijanie morskiej energetyki wiatrowej (MEW). W końcu marca tego roku Grupa PZU ogłosiła nową strategię na lata 2021-2024, której istotną część stanowi strategia ESG. Przewiduje ona m.in. zaangażowanie w kluczowe przedsięwzięcia w sektorze OZE. Już w połowie 2021 roku PZU ogłosiło współfinansowanie budowy lądowych farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł.

Jesteśmy świadomi, że jako lider polskiego rynku finansowego mamy ogromny wpływ na całą gospodarkę. Chcemy wykorzystywać swoją działalność i możliwości, by wspierać transformację energetyczną Polski. W najbliższych latach jeszcze bardziej zwiększymy zaangażowanie Grupy PZU w zielone inwestycje, w tym morskie farmy wiatrowe – mówi Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie, która w imieniu PZU podpisała porozumienie.

PZU wraz z pozostałymi organizacjami będzie realizował cele Polityki energetycznej Polski do 2040 r. dotyczące przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego morskich farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 5,9 GW do końca 2030 roku i 11 GW do końca 2040 roku. Wspólne działania będą dotyczyły także promowania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz maksymalizacji local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Porozumienie zakłada także osiągnięcie średniorocznej wartości eksportu produktów i usług z sektora MEW do 2 mld zł do 2030 r. Dodatkowo, dzięki wspólnym działaniom zaangażowanych w tym obszarze firm, powstaną nowe miejsca pracy – szacuje się, że do 2030 r. zatrudnionych zostanie 30 tys. osób. W ramach porozumienia firmy wesprą też finansowo prace badawczo-rozwojowe na rzecz MEW.

Jak podkreślali podczas uroczystości podpisania porozumienia przedstawiciele administracji rządowej, w lutym 2021 roku weszła w życie ustawa, której celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w morskiej energetyce wiatrowej na polskiej części Bałtyku, m.in. poprzez zapewnienie ram prawnych oraz wieloletniego wsparcia dla podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora offshore wind. Podpisany właśnie w Warszawie dokument jest drugim na świecie porozumieniem dotyczącym budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Pierwsze tego typu porozumienie podpisała Wielka Brytania.

PZU/mt

Czytaj też: Budowa domu do 70 m bez pozwolenia, wątpliwości deweloperów

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze