Informacje

Paweł Majewski prezes Zarządu PGNiG / autor: materiały prasowe
Paweł Majewski prezes Zarządu PGNiG / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Trudna nauka na lepszą przyszłość

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 5 listopada 2021, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Jesteśmy świadkami przełomowych, a zarazem niezwykle wymagających i dynamicznych, czasów. Brak dziś kompasu, który wytyczyłby jedną, wiarygodną drogę do osiągnięcia bezpieczeństwa i stabilności w gospodarce czy biznesie. Pandemia COVID-19 ułatwiła nam jednak wypracowanie metod i sposobów, które pozwalają przetrwać oraz działać dalej, mimo kryzysu – pisze Paweł Majewski prezes Zarządu PGNiG SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Elastyczność

Czwarta rewolucja przemysłowa, rosnąca popularność usług cyfrowych, fluktuacje na światowych rynkach – w nieskończoność wyliczać można zjawiska cechujące ostatnie dwie dekady. Wydawać się mogło, że ten rozpędzony pociąg jest nie do zatrzymania. Wydarzenia z początku 2020 r. bardzo szybko zachwiały tę pewność. W obliczu rozwijającej się pandemii COVID-19 wszystkie scenariusze i długofalowe plany straciły swoją ważność, ale nie straciły na znaczeniu. Tyle że trzeba było błyskawicznie dostosować je do nowej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Kto działał szybko, ten poniósł mniejsze straty.

Eksperci i analitycy zgodnie podkreślają, że Polska przetrwała ten trudny okres w lepszej kondycji niż większość europejskich państw. W czerwcu 2021 r. agencja S&P podwyższyła prognozę wzrostu krajowego PKB z niespełna 3,5 do ponad 4 proc. Jak zaznaczyła w raporcie, pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł lepsze wyniki od oczekiwanych, a poziom konsumpcji wykazał się odpornością na wahania rynkowe. Podobną opinię wydał Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), który wśród uwarunkowań dobrej sytuacji Polski wskazał m.in. zróżnicowaną strukturę gospodarczą oraz utrzymywanie zatrudnienia na stabilnym poziomie. Tym, co pozwoliło naszej gospodarce bez większych szkód przejść przez kryzys, była zatem umiejętność adaptowania się do zmieniających się okoliczności oraz – na tyle, na ile było to możliwe – zachowywanie ciągłości w realizacji działań i planów rozwojowych. Takie podejście sprawdziło się także w przypadku Grupy Kapitałowej PGNiG oraz wielu innych krajowych przedsiębiorstw, co pokazują bardzo dobre wyniki produkcji przemysłowej dla Polski. Trzeba też przyznać, że dla sporej grupy firm, zwłaszcza z sektora MŚP, egzystencjalne znaczenie miało wsparcie z rządowych tarcz antykryzysowych.

Współpraca

Niezależnie od tego, czy sięgamy do zapisów unijnych czy polskich dokumentów strategicznych, istotnym elementem każdego z nich jest sektor energetyczny. Jedna trzecia środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy, mającego posłużyć państwom członkowskim do wzmocnienia ich gospodarek po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, ma stanowić źródło finansowania Zielonego Ładu. Neutralność klimatyczna to nie tylko czystsze powietrze. To także bardziej zielony, innowacyjny i efektywny kosztowo przemysł, a co za tym idzie – silniejsza i bardziej konkurencyjna gospodarka. Dla Polski to szansa, ale również ogromne wyzwanie. Znajdujemy się w gronie państw, w których udział tego segmentu w PKB jest wyższy niż średnia unijna. Jednocześnie nasz rynek ciepła systemowego należy do największych w Europie, a ponad 70 proc. krajowego miksu energetycznego stanowi węgiel. Nic więc dziwnego, że zgodnie z prognozami PEP2040 koszty transformacji energetycznej w Polsce mogą sięgnąć nawet 1,6 bln zł. W dużej mierze obciążą one sektor energii. To wymaga solidnego przygotowania, zachęt ze strony rządu oraz łączenia zasobów, a przede wszystkim współpracy – temu służyć ma utworzenie koncernu multienergetycznego, którego GK PGNiG wkrótce stanie się istotną częścią.

Dywersyfikacja

Paliwem przejściowym na drodze do osiągnięcia zeroemisyjności jest gaz ziemny. W naszej rzeczywistości nie ma dla tego paliwa lepszej alternatywy. Proces przestawiania polskiego przemysłu oraz ciepłownictwa z węgla na gaz już się rozpoczął. Zapotrzebowanie na surowiec wzrasta, a z końcem 2022 r. uwolnimy się od ograniczeń czy niekiedy wręcz zagrożeń wynikających z konieczności importu gazu ze Wschodu. Abyśmy mogli sprostać tym wyzwaniom oraz otworzyć się na udział w międzynarodowym rynku energii, niezbędna jest różnorodność – kierunków dostaw i źródeł pozyskiwania błękitnego paliwa.

W portfelu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa znajduje się dziś kilkaset koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w Polsce oraz w różnych częściach świata, a także kontrakty na dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG ze Stanów Zjednoczonych i z Kataru. Korzystamy również z transakcji spotowych i sprowadzamy gaz z różnych kierunków, nie zawsze tak oczywistych jak Norwegia. Zdarzają się zakupy w Nigerii czy Trynidadzie i Tobago. Poza atrakcyjnością oferowanej ceny praktycznie nie ma tu ograniczeń. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w odległych regionach świata – Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Afryce. Kontynuujemy eksploatację krajowych złóż i poszukujemy kolejnych. Stale zwiększamy efektywność wydobycia, stosując przy tym najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe.

Naszym priorytetem jest zapewnienie stabilnych i przystępnych cenowo dostaw gazu ziemnego do polskich domów i firm, ale nie tylko. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy także zobowiązani do budowania kapitału finansowego. Dywersyfikując segmenty działalności i uczestnicząc w handlu międzynarodowym, możemy szybciej się dostosowywać do zmiennej koniunktury na rynkach, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Polsce oraz odpowiadając na oczekiwania naszych akcjonariuszy.

Rozwój

Przyszłością energetyki są odnawialne źródła energii oraz tzw. zielone paliwa. To one z czasem zastąpią znane nam dziś, konwencjonalne źródła energii, zapewne również gaz ziemny. Nie stanie się to jednak z dnia na dzień. Przed nami kilkadziesiąt lat transformacji, jednak podwaliny dla nowej rzeczywistości jesteśmy zobowiązani budować już teraz. Dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa naturalnym kierunkiem są biometan i wodór. Zwłaszcza ten pierwszy to paliwo, które można po pewnych procesach technologicznych wtłaczać do istniejących sieci gazowych. Wykorzystując nasze doświadczenia i zasoby, wraz z partnerami chcemy budować nową gałąź polskiej gospodarki opartą na biometanie. Wspólnie z ORLEN Południe zamierzamy tworzyć sieć biometanowni, która w ciągu dekady zapewni produkcję na poziomie kilku miliardów metrów sześciennych rocznie. W przypadku wodoru chcemy wzmacniać nasze kompetencje w zakresie dystrybucji tego gazu i jego magazynowania jako wielkoskalowego rezerwuaru energii pochodzącej z OZE.

Poszukujemy także innowacji m.in. w obszarze zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i wykorzystywania ich do produkcji biometanu. Wspieramy młodych przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań dla sektora energetycznego. Za pośrednictwem funduszu PGNiG Ventures czy własnego programu dla start- -upów InnVento inwestujemy w zaawansowane technologie. Ryzyko dalszych wahań w unijnej i globalnej gospodarce jest nieuchronne. To nie tylko konsekwencja pandemii. To obowiązująca od lat rzeczywistość rynkowa. Obok koncentrowania się na przetrwaniu musimy się nauczyć w niej funkcjonować i rozwijać. Dla dobra naszej gospodarki, ale również dalszego zasypywania różnic w poziomie życia Polaków i mieszkańców Europy Zachodniej.

Paweł Majewski prezes Zarządu PGNiG SA

Tekst prezesa Pawła Majewskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze