Informacje

Krzysztof Mamiński prezes Polskich Kolei Państwowych SA / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Krzysztof Mamiński prezes Polskich Kolei Państwowych SA / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Wielkie kolejowe inwestycje uwolnią potencjał gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 9 listopada 2021, 11:00

  • Powiększ tekst

Pandemia COVID-19 miała wpływ na różne sektory gospodarki, w tym na transport kolejowy. W mojej – i nie tylko mojej – ocenie konieczne będzie podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz przywrócenia zaufania klientów i pasażerów do korzystania z transportu publicznego w ogóle i, rzecz jasna, samej kolei. Choć należy podkreślić, że kolej w tym trudnym czasie wykazała się odpornością na kryzys – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2021” Krzysztof Mamiński prezes Polskich Kolei Państwowych SA, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC)

To pokazuje, że we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie państwom i gospodarkom potrzebne są narzędzia pozwalające, mimo trudnych warunków, utrzymać transport towarów i pozostawić ludziom swobodę przemieszczania się. Jako sektor kolejowy musimy jednak działać wspólnie – m.in. poprzez standaryzację i nowoczesne rozwiązania – aby kolej była interoperacyjna. Chodzi o to, aby eliminować różnice techniczne, organizacyjne czy formalnoprawne, by poszczególne systemy kolejowe były jak najbardziej zunifikowane. Dodatkowo dzisiejsze oczekiwania społeczne i gospodarcze w zakresie polityki klimatycznej determinują pozycję kolei jako podstawowego środka transportu, będącego jednocześnie ważnym instrumentem do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Międzynarodowy Związek Kolei to organizacja o zasięgu ogólnoświatowym, skupiającym ponad 200 członków z 95 krajów położonych na sześciu kontynentach. Związek zrzesza różnych uczestników rynku kolejowego – zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorstwa świadczące różne usługi na rzecz transportu kolejowego oraz jednostki badawcze. Co ważne, Polskie Koleje Państwowe SA są aktywnym członkiem UIC od początku utworzenia tej organizacji, czyli od 1922 r., i jednocześnie jedną z kolei założycielskich. Już wkrótce czeka nas setna rocznica powstania Związku. Podstawową misją UIC jest przede wszystkim promocja transportu kolejowego na całym świecie. To ważne, aby już teraz zwiększać świadomość decydentów oraz opinii publicznej i wzmacniać przekonanie, że kolej jest doskonałym narzędziem do sprostania wyzwaniom wynikającym z obecnych i prognozowanych trendów, m.in. w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Działania UIC obejmują obszary działalności kolei związane ze standaryzacją, z interoperacyjnością, bezpieczeństwem, badaniami i innowacjami. Podsumowując, chcemy promować kolej jako najbardziej przyjazny środowisku i najbezpieczniejszy środek transportu.

Wybór mojej osoby na stanowisko przewodniczącego UIC, który miał miejsce w lipcu 2021 r., traktuję jako bardzo duże wyróżnienie za dotychczasowe osiągnięcia, ale przede wszystkim jako powierzenie odpowiedzialności i obdarzenie pewnym kredytem zaufania. Odnoszę to jednak nie tylko do mojej osoby, jako menedżera z kilkudziesięcioletnim stażem, lecz także do moich współpracowników, wielu kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei. Osobiście mam dużą satysfakcję, że dziś, gdy w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Rok Kolei, nasz głos ma szansę jeszcze lepiej wybrzmiewać na forum międzynarodowym. Warto jednak przypomnieć, że Międzynarodowy Związek Kolei nie jest wyjątkiem. PKP SA, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, od wielu lat reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce. Dodatkowo od prawie 20 lat funkcjonuje stałe Przedstawicielstwo PKP SA w Brukseli, które ściśle współpracuje z instytucjami europejskimi. Przewodniczenie organizacji, która zajmuje się najważniejszymi sprawami dla rozwoju kolei na świecie w zakresie standaryzacji, interoperacyjności, konkurencyjności, pozwoli również na lepsze poznanie pozostałych systemów kolejowych i wzmocnienie współpracy wielostronnej oraz bilateralnej z poszczególnymi państwami i kolejami.

Nie będzie nadużyciem powiedzenie, że rewolucja w obszarze transportu dokonuje się już dziś. Wszystkie jego gałęzie, w tym oczywiście kolej, aktywnie działają na rzecz zmniejszenia swojej emisyjności i zredukowania wpływu na otoczenie. Wyższa efektywność energetyczna, nowe technologie, paliwa, innowacyjność i cyfryzacja usług – to obecne priorytety większości uczestników rynku transportowego. Kolej ma już teraz określone przewagi i jako UIC musimy sprawić, m.in. poprzez nasze zaangażowanie w prace ONZ, aby odpowiednio często o nich mówić. Kolej, jako najbardziej proekologiczny środek transportu na świecie, podlega też przemianom w zakresie rozwiązań cyfrowych i technologicznych. To już się dzieje. Zapewnienie neutralności klimatycznej oraz zwiększenie jakości usług transportowo -logistycznych to główne wyzwania, które stawiane są obecnie przed transportem kolejowym na całym świecie. Także w Polsce, w Grupie PKP i poza nią, podejmowane są działania wpisujące się w ten scenariusz.

W tym roku Grupa PKP obchodzi swój okrągły, 20. jubileusz. Od jednej z największych w historii reform kolei w Polsce minęły już dwie dekady, ale szczególnie dużo zmian zaszło w ciągu ostatnich kilku lat. Spółki z Grupy PKP rozpoczęły bowiem realizację największych w swojej historii programów inwestycyjnych, obejmujących modernizację infrastruktury, zakupy i unowocześnienie taboru czy wdrożenie nowych technologii i cyfryzację. Korzyści wynikające z tych inwestycji uczestnicy rynku kolejowego i społeczeństwo odczuwają już dzisiaj. Głęboko wierzę w to, że wielkie kolejowe inwestycje w połączeniu z nadaniem kolei odpowiednio wysokiego priorytetu w walce ze zmianami klimatycznymi pozwolą utrzymać korzystne zmiany i w jeszcze większym stopniu uwolnią potencjał polskiej gospodarki.

Krzysztof Mamiński prezes Polskich Kolei Państwowych SA, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC)

Tekst prezesa PKP został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych