Informacje

Henryk Mucha prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. / autor: materiały prasowe
Henryk Mucha prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Skuteczna polityka gospodarcza tworzy wartość dla wszystkich

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 26 listopada 2021, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie i związane z nimi wyzwania, w tym te postpandemiczne, uświadomiły nam ważny fakt. Nawet na poziomie najbardziej zaawansowanych rozwojowo krajów dyskusja o przyszłości nie toczy się już wokół dylematu, czy państwo powinno prowadzić politykę gospodarczą. To dyskusja, jaka powinna być ta polityka, za pomocą jakich nakładów oraz narzędzi i z jakim natężeniem prowadzona. Dotyczy to także państw należących do grupy liberalnych gospodarek wolnorynkowych. Ważne, aby taka odpowiednio dobrana polityka przynosiła korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i społeczeństwu – stwierdza Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Na skutek turbulencji i kryzysów spowodowanych pandemią, praktycznie na całym świecie poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jak w optymalny sposób wejść na nową ścieżkę długotrwałego rozwoju. O ile w pierwszej fazie pandemii priorytetem było niedopuszczenie do głębokiej zapaści ekonomicznej, o tyle w obecnym czasie na czoło wysuwają się kwestie budowy długookresowej odporności i potencjału wzrostowego po wyjściu z postpandemicznego kryzysu. Skoordynowane oddziaływanie państwa i jego instytucji prowadzone za pomocą odpowiednio dobranych środków staje się w takiej sytuacji nieodzowne.

Taką lekcję wyciągnęliśmy wszyscy z trudnych momentów ostatnich miesięcy. Wobec lockdownów i licznych innych zagrożeń dla funkcjonujących modeli rynkowych, w zasadzie wszystkie kraje zmuszone były do zastosowania nadzwyczajnych działań i instrumentów. Państwa prześcigają się obecnie w formułowaniu nowych koncepcji gospodarczych i programów je wspierających. Polska posiada takie programy i potrzebuje nowych, dla których wspólnym mianownikiem powinna być inkluzywność, rozumiana jako włączanie jak największych grup społecznych w zarówno kreowanie, jak i korzystanie z pozytywnych efektów ekonomicznych.

Te pozytywne efekty ekonomiczne polityki gospodarczej powinny się pojawiać także po stronie biznesu. Jesteśmy wciąż jako kraj w sytuacji, w której akumulacja kapitału polskich przedsiębiorstw to jeden z naszych strategicznych celów. Tylko silne organizacje biznesowe będą w stanie trwać w globalizującej się, postpandemicznej rzeczywistości. Tylko takie firmy będą w stanie mobilizować kapitał inwestycyjny na rozwój i konkurowanie w zglobalizowanym świecie. Branża, która jest mi najbliższa, czyli energetyka, wie o tym najlepiej – potrzeby transformacyjne na najbliższe lata liczone są przecież w co najmniej dziesiątkach miliardów złotych. Słabe kapitałowo przedsiębiorstwa energetyczne nie będą w stanie rozwijać dla przykładu energetyki prosumenckiej, inwestować w odnawialne źródła energii czy poradzić sobie z kosztownym i skomplikowanym zadaniem, jakim jest wykorzystanie energetyki jądrowej.

Aktywna i skuteczna polityka gospodarcza to projektowanie, wdrażanie i korzystanie z odpowiedniego instrumentarium. Ma umożliwić m.in. wytyczanie kierunków, zapewnianie ram decyzyjnych, prawnych czy inwestycyjnych, tak aby realizować założone strategie. Realizacja zaś musi podlegać ciągłej, etapowej ocenie i wnioskowaniu. W tej układance energetyka ma istotne miejsce, przede wszystkim jednak nie może być traktowana sektorowo, jako samodzielny byt – ale holistycznie, jako krwiobieg całej gospodarki. To baza, bez której nie ma rozwoju przemysłu, transportu, zaawansowanych usług czy wzrostu komfortu życia nas wszystkich. Także dlatego największe programy gospodarcze mające na celu akcelerację gospodarczą naszego kraju, tj. Polski Ład oraz Krajowy Plan Odbudowy, odnoszą się do energetyki. To o tyle zrozumiałe, że branża ta to inwestycyjne koło zamachowe oddziałujące na wiele sektorów. Sytuacja, w której gospodarka rośnie długofalowo, jest możliwa jedynie w warunkach zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego. Rozumianego jako zapewnienie niezakłóconej podaży energii, ale przy zachowaniu konkurencyjnych parametrów ekonomicznych. Do osiągnięcia tak postawionego celu niezbędne jest również tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji oraz rozbudowy sieci wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Wszystkie branże będą beneficjentami tego sprawnie działającego systemu. Wyzwania stojące przed branżą energetyczną należy rozpatrywać w szerszym kontekście makroekonomicznym. Skoro chcemy jako kraj budować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, zwiększać wydajność pracy, przenosić się na wyższe miejsce w łańcuchu tworzenia wartości, to dotyczy to także spółek Skarbu Państwa. I należy tutaj z całą pewnością stwierdzić, że nie mamy się czego wstydzić. Przedsiębiorstwa energetyczne przeszły w ostatnich latach daleką drogę i w zasadzie stały się nowoczesnymi uczestnikami gry rynkowej.

W skutecznej polityce gospodarczej nie chodzi oczywiście o bezpośredni wpływ na każdą sferę działalności przedsiębiorstw czy obywateli, ale o działania selektywne, skierowane w optymalne punkty ciężkości. Istnieją branże wymagające większego natężenia stosowanych środków, a istnieją takie, które w zasadzie nie wymagają ich wcale. Analizując sytuację na rynku energetycznym przez pryzmat strategii spółek Skarbu Państwa, można stwierdzić, że realizowane przez nie cele biznesowe są w pewnym stopniu współzależne z celami polityki gospodarczej. Wtym kontekście branża z pewnością powinna się przygotować w odpowiedni sposób do transformacji energetycznej opartej na wykorzystaniu środków wspierających inwestycje, których w najbliższych latach możemy się spodziewać. To zadanie, które wymagać będzie od nas zarówno pomysłów biznesowych na odpowiednie projekty, jak i umiejętności prowadzenia wielu dużych projektów inwestycyjnych. Nie bez znaczenia będą: zdolność kreowania najlepszych projektów, menedżerska odwaga w kreowaniu i uruchamianiu takich przedsięwzięć oraz umiejętność budowania zespołów – złożonych z najlepszych, doświadczonych ludzi.

Henryk Mucha prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Tekst prezesa Henryka Muchy został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze