Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Ścieżka rozwoju w czasach pandemii

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 12 października 2020, 13:20

    Aktualizacja: 23 października 2020, 11:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Pandemia na nowo otworzyła dyskusję o konieczności wypracowania nowego modelu rozwoju. Jeszcze przed jej wybuchem wskazywano coraz silniej na konieczność przejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Polską racją stanu jest to, aby umiejętnie wykorzystać zmienione przez pandemię uwarunkowania rozwoju. Zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, racjonalnie wykorzystującej zasoby i konkurencyjnej, ale nie niskimi kosztami pracy jak dotychczas – pisze Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Nasze życie po pandemii zależy od zakresu i skuteczności działań podejmowanych tu i teraz. Dlatego w Polsce u zarania kryzysu pandemicznego bardzo szybko wprowadziliśmy w życie pakiet wsparcia – tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR o łącznej wartości koło 312 mld zł, czyli około 15 proc. polskiego PKB. Wsparcie to pozwoliło na podtrzymanie krwiobiegu naszej gospodarki w najbardziej newralgicznym czasie walki z pandemią - rozpoczyna tekst opublikowany w „Polskim Kompasie 2020” wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Dziś możemy stwierdzić, że działania, które zaproponowaliśmy w tarczach antykryzysowych miały charakter osłonowy i jako takie spełniły swoją rolę – podtrzymały płynność i ochroniły miejsca pracy. Potencjał gospodarczy Polski został uchroniony. Efekty tarcz są widoczne i mają dobroczynny wpływ na gospodarkę, a ich znaczenie jest niebagatelne dla ustabilizowania się pozycji polskiej gospodarki w postpandemicznym świecie. W II kwartale 2020 r., według danych Eurostat, spadek polskiego PKB w ujęciu rocznym wyniósł 7,9 proc. (wyrównany sezonowo) i był to trzeci najlepszy wynik wśród państw UE, po Litwie (–3,7 proc.) oraz Finlandii (–5,2 proc.). Wynik polskiej gospodarki jest znacznie lepszy niż całej UE (–14,1 proc.) oraz strefy euro (–15 proc.) - ocenia Emilewicz.

Jej zdaniem Pandemia postawiła przed światową, jak i polską gospodarką szereg wyzwań. Po pierwsze charakter kryzysu wywołanego pojawieniem się nowego wirusa był bezprecedensowy, a jedną z jego głównych charakterystyk był strach i ogromna niepewność. Po drugie, podłoże kryzysu było zarówno popytowe, jak i podażowe. Po trzecie, objął on swoim zasięgiem większość państw świata. Branże odczuły konsekwencje kryzysu z różnych przyczyn, niektóre dlatego, że są silnie związane z innymi podmiotami w globalnych łańcuchach dostaw, inne ponieważ obsługują zagranicznych turystów, którzy w związku z zamknięciem granic oraz obawami zostali w domach. Należy również wspomnieć o tych sektorach, które zajmują się np. organizacją wydarzeń dla dużej liczby osób – konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich sprawiła, że szereg firm zapewniających szeroko pojętą rozrywkę i usługi kulturalne musiała ograniczyć swoją działalność.

(…)

Co ważne, pandemia na nowo otworzyła dyskusję o konieczności wypracowania nowego modelu rozwoju. Jeszcze przed jej wybuchem wskazywało się coraz silniej na konieczność przejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Presja wywierana na środowisko naturalne przez aktywność człowieka jest duża, a koszty społeczne i środowiskowe dotychczasowego modelu rozwoju muszą być zmniejszone - podkreśla na łamach „Polskiego Kompasu”.

Dlatego zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, racjonalnie wykorzystującej zasoby i konkurencyjnej, ale nie niskimi kosztami pracy jak dotychczas – zaznacza wicepremier.

Polską racją stanu jest to, aby umiejętnie wykorzystać zmienione przez pandemię uwarunkowania rozwoju. Przyspieszyła ona procesy, które już miały miejsce i pokazała jakie jest znaczenie nowych technologii. Wymusiła na wielu firmach poszukiwanie nowych dostawców a tym samym przemodelowanie dotychczasowych łańcuchów dostaw, tak aby zapewnić większą dywersyfikację oraz zabezpieczenie produkcji. Szansą i wyzwaniem dla Polski będzie skorzystanie z tych zmian i zachęcenie inwestorów do przenoszenia procesu produkcji, centrów usług do naszego kraju. Konkurencja będzie duża, ale Polska ma znaczące atuty - pisze Jadwiga Emilewicz.

Dlatego już nie szukamy dalszych działań osłonowych, tylko stawiamy mocno na zwiększanie produktywności. To, co nas obecnie interesuje, to uruchomienie środków, które podniosą PKB, pozwolą nam ustabilizować gospodarkę w perspektywie długofalowej. Kluczem do tego są inwestycje. Znów chodzi zatem o dostarczenie płynności firmom, ale już nie w postaci prostego transferu, ale w postaci zamówień i impulsów proinwestycyjnych.

Priorytetowymi obszarami wsparcia w długofalowej perspektywie zmagania się z negatywnymi skutkami pandemii dla gospodarki będą te, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Polski. Pragmatycznie podchodząc do tej kwestii i biorąc pod uwagę założenia propozycji Komisji Europejskiej, stawiamy na wsparcie działań zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki oraz działania wspierające realizację zobowiązań klimatycznych (fala renowacji, inwestycje w GOZ i OZE, wspieranie zrównoważonej mobilności). Intensywnie myślimy i aktywnie działamy, wierząc, że mamy razem dostatecznie dużo mądrości i skuteczności w działaniu, aby to przetasowanie w globalnym układzie gospodarczym spowodowane pandemią wykorzystać dobrze na rzecz Polski - kończy swój tekst w „Polskim Kompasie 2020” Jadwiga Emilewicz.

Tekst Jadwigi Emilewicz, byłej wicepremier i minister rozwoju został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: tekst wicepremier Jadwigi Emilewicz, jak i wszystkie pozostałe teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze