Informacje

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA / autor: materiały prasowe PZU
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA / autor: materiały prasowe PZU

TYLKO U NAS

Czas na gospodarczą suwerenność

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 13 października 2021, 11:00

    Aktualizacja: 13 października 2021, 14:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Największy kryzys ostatnich dziesięcioleci może się okazać początkiem nowego ładu gospodarczego, który lepiej ochroni nas przed przyszłymi zagrożeniami i da Polsce impuls rozwojowy. PZU chce być liderem tych przemian w postpandemicznym świecie – pisze w roczniku „Polski Kompas 2021” dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA, przewodnicząca rady nadzorczej Banku Pekao SA, PZU Życie SA oraz Grupy Lotos SA, członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Prezes PZU została wyróżniona laurem „Polskiego Kompasu 2021”

Jednymi z najczęściej powtarzanych słów słynnego ekonomisty Miltona Friedmana są te, że tylko kryzys, rzeczywisty lub domniemany, przynosi prawdziwą zmianę. Warto pamiętać o dalszej części cytatu, w którym noblista zwracał uwagę na to, że kiedy wybucha kryzys, podejmowane działania bazują na ideach, po które można sięgnąć od ręki. Dlatego należy tworzyć alternatywy dla aktualnych polityk, by móc skorzystać z nich wtedy, gdy to, co wydawało się niemożliwe, staje się nieuniknione. Dziś jest właśnie taki czas. Obecny unijny budżet i Fundusz Odbudowy, których jednym z największych beneficjentów będzie Polska, oraz program Polski Ład dają szansę, by na nowo urządzić naszą rzeczywistość po kryzysie i uzyskać realną gospodarczą suwerenność, opartą na rodzimym kapitale, przedsiębiorczości i innowacyjności. Jestem przekonana, że Grupa PZU, odpowiedzialna za bezpieczeństwo finansowe co najmniej kilkunastu milionów Polaków, znajdzie się wśród liderów tego gospodarczego, technologicznego i w konsekwencji społecznego skoku modernizacyjnego.

Przewodnik

Pandemia COVID-19 poważnie naruszyła poczucie bezpieczeństwa wielu osób. Zarówno osobistego, rodzinnego, jak i zawodowego. Przed nami jest wiele innych globalnych wyzwań, które – jak błyskawiczny rozwój technologii – otwierają nowe możliwości, ale też mogą wzmagać uczucie zagubienia. Potwierdza to najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Mapa ryzyka”, w którym wśród 20 największych obaw Polaków, poza typowymi, znalazły się m.in. brak dostępu do opieki medycznej, ocieplenie klimatu, huragany, smog, samotność, przestępczość internetowa. Wobec coraz bardziej złożonej rzeczywistości kluczowe spółki Skarbu Państwa mają do odegrania ważną rolę przewodnika – dla przedsiębiorców, kontrahentów, konsumentów. Jednym z liderów, z aktywami sięgającymi niemal 400 mld zł, jest Grupa PZU. Jesteśmy kotwicą stabilizującą polską gospodarkę w sytuacjach kryzysowych, ale kreujemy też przyszłe rynkowe standardy i chcemy wspierać partnerów w ich osiągnięciu.

Ten sposób myślenia jest widoczny w naszej strategii na lata 2021–2024. Wykorzystując synergie w Grupie PZU, stajemy się dla klientów przewodnikiem i dostawcą kompleksowych rozwiązań w sferze financial & health wellness. Dla przykładu, mając świadomość zmian demograficznych, tworzymy cały ekosystem dla seniorów: ubezpieczenia z odpowiednim zakresem, bardzo bezpieczne produkty bankowe i inwestycyjne, usługi medyczne z uwzględnieniem zdalnej opieki domowej, pobytów w sanatorium, ale też pomocy w zakupie leków, dojeździe do lekarza, zorganizowaniu fizjoterapii, przeprowadzeniu napraw w domu, wyborze zajęć związanych z aktywnością ruchową, rozwijaniem hobby. Nie inaczej jest w przypadku klientów korporacyjnych, którym oferujemy rozwiązania w każdym obszarze ich działalności biznesowej i relacjach z pracownikami: od ubezpieczeń po finansowanie i wsparcie eksperckie dla dużych inwestycji, rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle, system pozapłacowych benefitów dla pracowników (ubezpieczeń, usług medycznych, pożyczek, abonamentów sportowych) czy programy emerytalne.

Co ważne dla polskiej gospodarki, wdrażając nowoczesne rozwiązania dla klientów albo usprawniając nasze procesy, współpracujemy szeroko z innowacyjnymi rodzimymi start-upami. To one dostarczają nam wielu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wykorzystania Big Data, predykcji ryzyk ubezpieczeniowych, medycyny.

Zrównoważeni

Jednym z największych zadań w nadchodzących latach jest urzeczywistnienie postulatów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze środowiskowym. Szacuje się, że światowi ubezpieczyciele tylko w I półroczu 2021 r. wypłacą ok. 160 mld zł odszkodowań (to niemal tyle, ile dochody polskiego budżetu w tym czasie) za straty spowodowane katastrofami naturalnymi, których częstotliwość rośnie w obliczu zmian klimatu. Dlatego w działalności PZU szeroko wdrażamy kryteria ESG.

Chcemy aktywnie wspierać dekarbonizację itransformację energetyczną polskiej gospodarki. Już w pierwszych miesiącach realizacji nowej strategii Grupy PZU przystąpiliśmy do finansowania budowy farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł. Kolejnych 300 mln zł ulokowaliśmy w obligacjach ESG. To początek. Poprzez ofertę ubezpieczeniową, bankową i inwestycyjną będziemy zachęcali klientów m.in. do przechodzenia na OZE oraz na transport nisko- i zeroemisyjny. Dajemy im dobry przykład. Od 2019 r. Grupa PZU aż o 31 proc. zmniejszyła własne emisje gazów cieplarnianych. W ciągu czterech lat osiągniemy neutralność klimatyczną i dalej będziemy redukować ślad węglowy. Zakładamy, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się nasi kooperanci, a w kolejnej dekadzie także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni.

Równie ważne będą pozostałe obszary ESG: społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Wielkość i zasoby PZU pozwalają realnie oddziaływać na tworzenie narodowej i lokalnych wspólnot, wyrównywanie szans mieszkańców mniejszych ośrodków czy osób z niepełnosprawnościami, aktywizację ruchową i promowanie zdrowego stylu życia, edukację w zakresie bezpiecznych zachowań, rozwój polskiej kultury. Mam nadzieję, że zainspirujemy także innych uczestników rynku do nowego spojrzenia na pracę, zarządzanie i przywództwo w organizacji. Nowatorski wśród wielkich spółek program docelowego przejścia PZU na model pracy hybrydowej to nie tylko rezultat doświadczeń z pandemii, lecz również przyszły nowy standard w obszarze work–life balance.

Ubezpieczeni

Można powiedzieć, że jesteśmy dobrze ubezpieczeni od kryzysów. Nawet w szczycie pandemii PZU pozostał dla klientów, kooperantów i akcjonariuszy opoką, utrzymując pełną dostępność wszystkich kanałów kontaktu, sprzedaży i obsługi, przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. W obliczu zaskakującej sytuacji w wielu obszarach sięgnęliśmy po nowe rozwiązania – tak, jak zalecał Friedman – i wypracowaliśmy odporny model biznesowy. Przyniósł on PZU świetne wyniki finansowe w minionych kwartałach 2021 r., dwucyfrową rentowność i ponad 200-procentowy poziom wypłacalności, rekordową wśród giełdowych spółek dywidendę w wysokości ponad 3 mld zł, a także tytuł najcenniejszej polskiej marki wśród instytucji finansowych. Wszystko to przy zaangażowaniu PZU na wielką skalę w ogólnonarodową walkę z pandemią: pomoc dla szpitali i personelu medycznego, chorych na COVID-19, seniorów, naszych klientów ponoszących straty z powodu lockdownu.

Na tym mocnym fundamencie zbudowaliśmy i realizujemy wspomnianą strategię Grupy PZU. To nie tylko plan wzrostu naszego biznesu na wszystkich kluczowych rynkach – ubezpieczeniowym, inwestycyjnym, bankowym, zdrowotnym. To również manifestacja odpowiedzialności, którą możemy i chcemy ponosić, za stworzenie zrównoważonego ekosystemu finansowego przyszłości.

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Tekst prezes PZU SA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze