Informacje

śmieciarka / autor: Fratria
śmieciarka / autor: Fratria

Rząd przyjmie w czerwcu plan gospodarki odpadowej do 2028 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 czerwca 2022, 18:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Rząd planuje aktualizację Krajowego planu gospodarki odpadami do 2028 r., dokonywaną - zgodnie z ustawą o odpadach - co sześć lat. Aktualizacja jest niezbędna, aby Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że przyjęcie uchwały w tym zakresie planowane jest na czerwiec.

Projektowana uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028) stanowi wypełnienie dyspozycji […] ustawy o odpadach, zgodnie z którą plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Obecnie obowiązujący Krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r., tym samym powinien zostać zaktualizowany do połowy 2022 r. - czytamy w wykazie.

Przyjęcie KPGO2028 jest istotne ze względu na konieczność zapewnienia w całym okresie trwania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 wymagań Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to warunek, by Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Krajowy plan gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających w kraju, w szczególności odpady komunalne, odpady powstające z produktów, odpady niebezpieczne i inne specyficzne rodzaje odpadów. Określa politykę gospodarki odpadami zgodną z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

KPGO zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów, cele oraz kierunki działań w zakresie polityki gospodarki odpadami, określa zadania dla jednostek organizacyjnych podległych Radzie Ministrów oraz rekomendowane działania dotyczące surowców krytycznych oraz służące przeciwdziałaniu zaśmiecaniu środowiska morskiego i lądowego.

W KPGO2028 przedstawiono szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym na PSZOKi, instalacje do sortowania oraz instalacje do recyklingu odpadów komunalnych (bioodpadów, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali).

Czytaj też: Skandal ze śmigłowcami. Norwegia odsyła Francji wojskowe NH90

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Komentarze