Informacje

prąd / autor: Pixabay
prąd / autor: Pixabay

Oto maksymalna cena prądu dla odbiorców wrażliwych i MŚP. Jest projekt

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 października 2022, 11:55

    Aktualizacja: 11 października 2022, 12:41

  • Powiększ tekst

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o maksymalnej cenie prądu dla odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm. Wyniesie ona 785 zł za MWh. Gospodarstwa domowe zapłacą cenę maksymalną 699 zł/MWh powyżej limitów 2/2,6/3 MWh - podano we wtorek w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców (odbiorcy wrażliwi, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - PAP) zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na określonym poziomie 785 zł/MWh (lub 699 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych) - podano w wykazie prac.

Ustawa składa się z kilku elementów. Kluczowym jest maksymalna cena na określonym poziomie - w okolicach 800 zł. To ustali ostatecznie Rada Ministrów. Niezwłocznie po Radzie Ministrów pan premier będzie komunikował kompleksowo, co jest w tej ustawie - powiedziała na briefingu prasowym przed Kancelarią Premiera wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska cytowana przez portal Money.pl.

Rozwiązania te zawarto w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Projektem tym, który został przygotowany w resorcie klimatu, ma się we wtorek zająć rząd.

Zgodnie z projektem ceny maksymalne mają obowiązywać od 1 grudnia tego roku do końca roku przyszłego.

W ustawie przewidziano też wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń SA.

Ponadto, w zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu (wdrażających Rozporządzenie Rady w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii).

Dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną nakłada się obowiązek przekazania kwoty wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania - dodano.

Sejm pod koniec września Sejm uchwalił ustawę, przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym do pewnego pułapu zużycia cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Ustawa zakłada, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Czytaj też: KGHM: rada nadzorcza odwołała prezesa i wiceprezesa

PAP/mt

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych