Informacje

Krzysztof Tchórzewski, minister energii / autor: fot. Julita Szewczyk
Krzysztof Tchórzewski, minister energii / autor: fot. Julita Szewczyk

Bezpieczeństwo energetyczne sprawą strategiczną

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 31 grudnia 2018, 18:57

    Aktualizacja: 31 grudnia 2018, 18:57

  • 0
  • Powiększ tekst

Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i niezakłóconych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców, przy pełnej konkurencyjności usług świadczonych przez sektor energii – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Po 100 latach od odzyskania niepodległości przyglądamy się temu, co za nami, jednak najważniejsze jest to, co przyniesie przyszłość. Mamy na nią ogromny wpływ, dlatego podejmując działania, musimy pamiętać o tym, że nasze decyzje będą miały skutek na kolejne pokolenia. Tak jest również w sektorze, który nadzoruję. Inwestując dziś w wielkie projekty, zdajemy sobie sprawę z ich znaczenia i wpływu na kondycję ekonomiczną kraju w przyszłości.

Mamy ogromne zapotrzebowanie na energię, które będzie jeszcze rosnąć. Naszym zadaniem jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i niezakłóconych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców, przy pełnej konkurencyjności usług świadczonych przez sektor energii.

W dynamicznie zmieniającym się świecie bezpieczeństwo energetyczne jest dla Polski sprawą strategiczną. Ministerstwo Energii skupia się na modernizacji elektroenergetyki oraz inwestycjach, które pozwolą je zapewnić. W 2017 r. oddaliśmy do użytku nowy blok w elektrowni Kozienice. W budowie są kolejne dwa w elektrowni w Opolu oraz po jednym w Jaworznie i w Turowie. Rozpoczął się projekt w Ostrołęce. Ponadto realizujemy plan rozbudowy strategicznej sieci wysokiego napięcia.

Najlepszą gwarancją dla zapewnienia stałych dostaw energii do odbiorców jest korzystanie z własnych surowców energetycznych. W naszym kraju to przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny, które jeszcze przez lata będą podstawą naszego miksu energetycznego. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że wiele państw europejskich mimo rozwoju technologii odnawialnych (OZE) nadal zabezpiecza się węglem, bo odnawialne źródła są niestabilne. Farmy wiatrowe i baterie słoneczne nie zawsze mogą generować energię elektryczną, a jej deficyt grozi zakłóceniami w dostawach.

Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy się reformy sektora górniczego, co nie było łatwym zadaniem. Zmieniliśmy organizację zarządzania i finansowania, obniżyliśmy koszty funkcjonowania kopalń, zwiększyliśmy ich wydajność i płynność finansową. Dla sukcesu procesu ratowania górnictwa niezwykle ważny okazał się dialog ze stroną społeczną. Bez niego trudno byłoby liczyć na zrozumienie dla reformy górnictwa. Tymczasem każda ze stron dobrze odrobiła swoją lekcję. A dialog ze związkowcami nadal jest niezwykle ważny.

Dziś górnictwo staje się konkurencyjną branżą gospodarki, która skutecznie konkuruje na międzynarodowych rynkach. Buduje także łańcuch powiązań w ramach kompetencji branżowych, transferując polskie doświadczenie na zewnętrzne rynki i wspierając transformację kopalń w skali międzynarodowej.

Opierając sektor energii elektrycznej na krajowym węglu, będziemy równolegle rozwijać alternatywne źródła energii, wprowadzając skuteczne rozwiązania ochrony klimatu, czystego powietrza i środowiska. Naszym celem jest, zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, systematyczna redukcja emisji dwutlenku węgla. Uważamy, że polityka klimatyczna UE powinna być zbieżna z globalną polityką klimatyczną. Mamy też własne propozycje, nie jest bowiem sztuką przyjmować ambitne cele, trzeba umieć je zrealizować. Dyskusja na poziomie UE prowadzona jest wokół problemu ograniczania emisji. Pamiętajmy, że obecnie najwięcej zanieczyszczeń i smogu pochodzi z sektora socjalno-komunalnego. Przygotowaliśmy ustawę o kontroli jakości paliw stałych, w tym węgla, wraz z pakietem rozporządzeń oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy pozwolą uporządkować rynek paliw i sprawić, że zniknie z niego węgiel najgorszej jakości.

Jako Polska podjęliśmy się także zorganizowania szczytu klimatycznego COP24. To przełomowe wydarzenie, które odbędzie się w 2018 r. w Katowicach, na wiele dekad może wyznaczać kierunki polityki klimatycznej UE.

Stawiamy na elektromobilność, starając się wyprzedzić trendy technologiczne oraz biznesowe, a nasze działania wpisują się w politykę gospodarczą państwa oraz Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wychodząc naprzeciw wysokim oczekiwaniom wobec sektora transportu, opracowaliśmy wiele regulacji zachęcających do używania nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w Polsce. Przygotowaliśmy ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz instrument finansowy – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Ustawa stanowi „konstytucję” dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce, a FNT ma ułatwić finansowanie realizowanych działań. Jestem przekonany, że zawarte w ustawie wytyczne umocnią pozycję polskich firm działających już dziś na rynku i stworzą okazję do budowy samodzielnych rodzimych marek. Tym bardziej że każda zmiana technologiczna, a z taką mamy obecnie do czynienia w sektorze motoryzacyjnym, stanowi szansę dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dla samodzielności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski i całego regionu Trójmorza bardzo ważna jest budowa gazociągu ze złóż Norwegii, przez Danię do Polski i dalej na południe Europy oraz na Ukrainę – projekt Baltic Pipe. Jego przepustowość wyniesie 10 mld m3 rocznie. Łącznie gazociąg i terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego (po rozbudowie) zapewnią dostawy gazu w wielkości ok. 18 mld m3 rocznie. Import przestanie być politycznym narzędziem wpływu Rosji na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreśla pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, projekt Baltic Pipe realizowany jest bez opóźnień. Termin oddania do użytku przewidziany jest na październik 2022 r. Włącznie z konieczną krajową infrastrukturą, aby gaz przesyłać dalej na południe od Polski. Gaz z Rosji nie będzie Polsce potrzebny.

W dobie szybkiego tempa rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego niezakłócone dostawy energii oraz surowców stanowią kluczowy element niezależności ekonomicznej państwa i jego pozycji międzynarodowej. Właśnie zapewnienie suwerenności energetycznej staje się wyznacznikiem efektywności jego działań. Jak pokazała historia, tylko w takiej sytuacji konkretne rządy mogą realizować swoje cele ekonomiczne, społeczne i polityczne. Takie postawione przed nami zadanie skutecznie realizujemy.

Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze