Informacje

Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska / autor: materiały prasowe
Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Zrównoważony rozwój to sposób prowadzenia biznesu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 grudnia 2022, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Dlaczego uważam, że w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym zrównoważony rozwój jest wpisany w sposób prowadzenia biznesu? Jako firmy mamy dostęp do wiedzy i danych, dzięki którym widzimy więcej i możemy przewidywać pewne zjawiska. Ubezpieczenia to również szczególna branża, branża, w której zakres działalności wpisane jest szacowanie ryzyka i – w pewnym sensie – przewidywanie przyszłości – stwierdza Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska w tekście opublikowanym na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

W globalnym świecie biznes ma ogromny wpływ na rynek, środowisko i zachowania konsumentów. Ostatnie badania pokazują również, że zaufanie ludzi do liderów firm, dużych korporacji, ale także mniejszych podmiotów, w których szef jest opiniotwórczym, odpowiedzialnym liderem, jest bardzo duże i systematycznie rośnie. Jako firmy możemy więc promować i wspierać konkretne postawy wszelkich interesariuszy. W jaki sposób? Przez odpowiednią ofertę, dobór produktów, procesy, politykę cenową, sposób wyboru dostawców, politykę inwestycyjną itp., itd., czyli … przez codzienne decyzje biznesowe. Z tego powodu jesteśmy też odpowiedzialni za przyszłość nas wszystkich. Czy to oznacza, że firmy mają przestać zarabiać i że ich celem nie jest zysk? Wręcz przeciwnie – jeżeli chcemy mieć możliwość działania długoterminowego, przez kolejne dziesiątki i setki lat, generowania zysku dla naszych akcjonariuszy i wartości dla wszelkich grup interesariuszy (w tym szczególnie klientów, partnerów i pracowników), konieczne jest uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w każdej podejmowanej przez nas decyzji. To już nie jest miły dodatek, ale obowiązkowy element strategii każdej firmy w każdej branży.

W celu budowania bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami, która działa nieprzerwanie już od 190 lat. U podstaw strategii Grupy Generali leży zaangażowanie w sprawy klientów w ramach programu „Lifetime Partner”. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa. W Generali wszystko, co robimy, opiera się na przekonaniu, że prawdziwy dobrobyt gospodarczy można osiągnąć tylko wtedy, gdy buduje się go na sprawiedliwych społecznie i ekologicznych podstawach.

Jak wspomniałem, w kolejnym cyklu trzyletniej strategii Generali podtrzymało swoje zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju u, stale koncentrując się na wywieraniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko naturalne i interesariuszy. Dlatego do 2024 r. Generali zakończy proces włączania kryteriów ESG do inwestycji bezpośrednich w ramach portfela rachunków ogólnych, zmniejszy ślad węglowy portfela inwestycji korporacyjnych o 25 proc. oraz zwiększy wartość składki przypisanej brutto z tytułu produktów zrównoważonych o 5 do 7 proc. (CAGR).

A jak to wygląda lokalnie?

Generali Polska na lokalnym rynku realizuje również strategię „LifeTime Partner 24 Driving Growth”. Chcemy być: odpowiedzialnym ubezpieczycielem, odpowiedzialnym inwestorem, odpowiedzialnym pracodawcą oraz odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym.

Jako ubezpieczyciel już na etapie projektowania produktów tworzymy je tak, aby klient otrzymał pełną ochronę i realną pomoc, gdy będzie jej potrzebował. Przykładem może być objęcie ochroną – jako pierwsza firma na rynku – rażącego niedbalstwa w ubezpieczeniach mieszkań. Wspieramy klientów, którzy chcą przejść na odnawialną energię, obejmując ochroną w ramach ubezpieczenia także panele fotowoltaiczne na dachu. Mamy też w ofercie osobne ubezpieczenie OZE. Jesteśmy jednym z liderów w ubezpieczeniach rolnych. Promujemy także zdrowy styl życia przez umożliwianie naszym klientom udziału w programie „Vitality”.

Usprawniliśmy proces likwidacji szkód, dając naszym klientom do dyspozycji narzędzia on-line (samodzielna likwidacja szkody przez stronę WWW) oraz aplikacje, np. do oględzin czy likwidacji szkód, aby mogli szybko uzyskać odszkodowanie i naprawić uszkodzone mienie.

Jako „obywatel” korporacyjny dbamy również, aby zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Radykalnie zmniejszyliśmy zużycie papieru dzięki zdigitalizowaniu większości procesów i procedur. Zmieniliśmy także siedzibę na ekologiczny budynek, a flotę samochodową dla zarządu na auta hybrydowe.

Wspieramy także lokalne społeczności. W ramach programów należącej do Grupy Generali Fundacji The Human Safety Net wspieramy rodziny z dziećmi z asfiksją. Wspólnie z UM w Poznaniu wdrożyliśmy i rozwijamy program stosowania hipotermii leczniczej w transporcie noworodków. Już cztery szpitale otrzymały niezbędny sprzęt do ratowania dzieci, które urodziły się z niedotlenieniem okołoporodowym w mniejszych ośrodkach. Zastosowanie hipotermii leczniczej już w karetce daje szanse na zapobieżenie uszkodzeniu komórek mózgowych dziecka, a tym samym na prawidłowy rozwój. Program ten zawiera również element badań medycznych. Dzięki współpracy z prof. Janem Mazelą przypadki zastosowania tej metody są zbierane i analizowane.

Generali reaguje również na bieżące potrzeby. Przykładami jest wsparcie na poziomie lokalnym i globalnym uchodźców z Ukrainy. We współpracy z Caritas Polska Generali zorganizowało program zakwaterowania dla rodzin z dziećmi. Wsparło też organizację letnich wakacji.

Jako odpowiedzialny pracodawca wspieramy naszych pracowników. Przykładem, z którego jestem szczególnie dumny, jest uruchomiony w czasie pandemii program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla pracowników. Może skorzystać z niego każdy pracownik, niezależnie od tego, czego dotyczy problem.

Jesteśmy także odpowiedzialnym inwestorem i w zakresie środków własnych stosujemy odpowiedzialne polityki inwestycyjne, ale też underwritingowe, zgodne ze strategią Grupy.

Takie działanie, wedle zasady „Myśl globalnie, działaj odpowiedzialnie także lokalnie”, sprawia, że Grupa Generali założona w 1831 r., jest dzisiaj obecna w pięćdziesięciu krajach świata, a jej łączny przypis składki w 2021 r. wyniósł 75,8 mld euro. Zatrudnia obecnie ponad 75 tys. pracowników i jest partnerem dla 67 mln klientów. Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i rosnącą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Będąc liderem, mamy możliwość odegrania ogromnej roli w transformacji, aby naszym klientom i partnerom zapewnić lepszą przyszłość w zrównoważonym i odpornym społeczeństwie.

Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Powiązane tematy