Informacje

Daniel Obajtek prezes zarządu PKN ORLEN / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Daniel Obajtek prezes zarządu PKN ORLEN / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

W naszych rękach jest odpowiedzialność za przyszłe pokolenia

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 5 listopada 2021, 14:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Mówi się, że zielona transformacja to droga w jedną stronę. Droga, od której nie ma już odwrotu, zwłaszcza dla koncernów paliwowo-energetycznych. W PKN ORLEN jesteśmy przekonani, że to droga w dobrym kierunku, a my, jako największa polska firma, mamy ogromną rolę do odegrania – pisze Daniel Obajtek prezes zarządu PKN ORLEN w roczniku „Polski Kompas 2021”

Europejski Zielony Ład to szansa na przyśpieszenie działań na rzecz klimatu i umożliwienie dalszego rozwoju naszej gospodarki. Wsparty założeniami naszego narodowego Polskiego Ładu oraz środkami umożliwiającymi rozwijanie zielonych inwestycji w polskiej energetyce, Europejski Zielony Ład pozwoli na budowę bezpiecznej przyszłości dla Polaków

Dzięki podejmowanym przez nas decyzjom oraz prowadzonym od czterech lat inwestycjom, m.in. w technologie nisko- i zeroemisyjne, w sposób nieobciążający przyrody dążymy do osiągnięcia maksymalnej efektywności biznesowej. Nasze cele biznesowe określiliśmy ściśle w Strategii ORLEN2030, którą opublikowaliśmy prawie rok temu. Dzisiaj PKN ORLEN znajduje się w gronie firm europejskich, które wyznaczają kierunki transformacji energetycznej i modernizacji gospodarki odpowiadającej założeniom Europejskiego Zielonego Ładu.

Wkrótce inne firmy będą zmuszone podążać naszym śladem, ponieważ bierność wobec transformacji energetycznej oznacza pogorszenie konkurencyjności, a w dłuższej perspektywie utratę pozycji rynkowej.

Europejski Zielony Ład zakłada budowę neutralnej emisyjnie gospodarki z zamkniętym obiegiem surowców do 2050 r. Plany działania dotyczące nowego modelu gospodarki od kilku lat zajmują ważne miejsce w strategiach zrównoważonego rozwoju coraz większej liczby krajów – zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Musimy zrozumieć, że zielona transformacja to rewolucyjna zmiana dla funkcjonowania naszych gospodarek – podobna do rewolucji przemysłowej, która ukształtowała współczesne gospodarki. Tak jak pod koniec XIX w. zastąpiliśmy paliwa naturalne paliwami kopalnymi, węglem czy ropą naftową, tak obecnie – na świecie, w którym żyje prawie 8 mld ludzi – widzimy negatywne skutki ich wykorzystania. Funkcjonujemy w modelu gospodarczo-ekonomicznym zaprojektowanym dla 2 mld ludzi, tymczasem w 2050 r. może być nas nawet 10 mld.

Na wybór strategicznych kierunków rozwoju wielu firm, nie tylko koncernów energetycznych, mają dodatkowo wpływ rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz coraz wyższe kary za niespełnianie norm środowiskowych. W gospodarce i przedsiębiorstwach opłacalne staje się po prostu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie tego typu kosztów w ramach prowadzonej działalności. Uwzględniliśmy to w strategii PKN ORLEN, która wybiega myśleniem daleko w przyszłość i – zamiast dostosowywać się do obowiązujących regulacji – dążymy do budowania odporności na przyszły, nieuchronny wzrost restrykcyjności wymogów środowiskowych.

Logika transformacji energetycznej wykracza daleko poza sektor energii, bo dotyczy zmiany relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem. Jesteśmy na tym etapie historii, że nie możemy już dłużej korzystać z naturalnych zasobów ponad miarę. To kwestia odpowiedzialności za konkurencyjność koncernu na rynkach w niedalekiej przyszłości, ale również wzięcie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

W PKN ORLEN rozumiemy, że odpowiedzialność może przyjmować różne formy: ekonomiczną, ekologiczną i społeczną. Odpowiedzialność ekonomiczna to zapewnianie klientom i konsumentom oraz gospodarce taniej, dostępnej i czystej energii. Odpowiedzialność biznesowa to także budowa nowych modeli biznesowych, pozwalających na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz uodpornienie organizacji na zagrożenia zewnętrzne, wynikające np. z pogarszającej się dostępności surowców. Bardzo ważną formą odpowiedzialności jest odpowiedzialność ekologiczna, rozumiana jako dążenie do zeroemisyjności koncernu do 2050 r. To dążenie ma również wymiar solidarnościowy, definiowany jako troska o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego następnym pokoleniom. Wreszcie, w biznesie najważniejsza – odpowiedzialność społeczna, powszechnie rozumiana jako inwestowanie w rozwój pracowników, tworzenie miejsc pracy, rozwój zawodowy czy stwarzanie możliwości rozwoju.

Rok 2020 był czasem kryzysu i zatrzymania się. Dla nas był także czasem definiowania na nowo, jaką organizacją chcemy być, w jakie wartości wierzymy i w jaki sposób chcemy osiągnąć zakładane cele strategiczne. Nasza ambicja osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. nie jest tylko deklaracją. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej. Rozumiemy ją jako nieuchronną zmianę, od której nie ma już odwrotu. Do tej całościowej zmiany należy się odpowiednio przygotować i z niej skorzystać. Bierność wobec transformacji dla koncernu paliwowego oznaczać będzie jego pogarszającą się konkurencyjność, a w konsekwencji biznesowy koniec. Zresztą niedawno ogłoszony pakiet Fit for 55 to nic innego jak całościowa zmiana logiki korzystania ze środowiska. Trendy wynikające z tego pakietu są jednoznaczne: w Europie koniecznością biznesową jest dekarbonizacja. Im szybciej będziemy obniżać swoją emisyjność, tym mniej kar i opłat środowiskowych poniesiemy, tym wyższa będzie nasza konkurencyjność w regionie i Europie. Dotąd polityka klimatyczna Unii skupiała się na sektorze energetycznym i przemyśle. Obecnie jednak również inne sektory, takie jak transport, budownictwo czy rolnictwo, będą musiały dążyć do neutralności klimatycznej i – szybciej, niż do tej pory zakładaliśmy – wycofywać się z korzystania z produktów czy paliw, których ślad węglowy jest wysoki.

PKN ORLEN zamierza odpowiedzialnie przejść przez transformację energetyczną wspólnie z konsumentami, ponieważ ma świadomość, że zredukowanie emisji bez ich udziału nie będzie możliwe. To konsumenci decydują, jakie nośniki energii wykorzystują w swoich urządzeniach. PKN ORLEN chce natomiast wdrożyć nowy model biznesowy, który pomoże obu stronom przestawić się na zieloną energię, tak by było to opłacalne i możliwe do sfinansowania. Kluczowe jest bowiem, by klienci mogli nabywać produkty i usługi przyczyniające się do dekarbonizacji, nie ponosząc przy tym znaczących kosztów. Musimy ich ochronić przed ubóstwem energetycznym.

Daniel Obajtek prezes zarządu PKN ORLEN

Tekst prezesa Daniela Obajtka został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze