Informacje

Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej / autor: fot. materiały prasowe
Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej / autor: fot. materiały prasowe

Droga rozwoju to usługi cyfrowe dla obywateli

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 28 grudnia 2018, 14:32

  • 0
  • Powiększ tekst

Państwo polskie nie musi szukać na rynku partnera do wdrażania rozwiązań z zakresu cyfrowej komunikacji z obywatelami, gdyż ma go już wśród swoich strategicznych aktywów. Gdy Poczta Polska stanie się partnerem rządu w procesie cyfryzacji państwa, otrzyma impuls rozwojowy i nową misję do wypełnienia – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej

Jesteśmy w przededniu obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii. To dobry moment, by przyjrzeć się roli, jaką odgrywała i nadal ma do odegrania świętująca 460-lecie istnienia Poczta Polska. Nasze dziedzictwo daje nam nie tylko prawo, lecz również nakłada na nas obowiązek, by uczestniczyć w dyskusji na temat osiągnięć rodzimej gospodarki w minionym stuleciu.

Poczta Polska to firma o ogromnym potencjale, która jest strategicznym elementem infrastruktury komunikacyjnej państwa. Wykorzystując swoje możliwości, jesteśmy zdolni efektywnie służyć wszystkim obywatelom, którzy mają łatwy i wygodny dostęp do różnorodnych usług: pocztowych, cyfrowych, finansowych, logistycznych i handlowych. Poczta Polska poprzez największą w Polsce sieć placówek sprawia, że niezależnie od tego, gdzie nasi klienci mieszkają, zawsze mają blisko na swoją pocztę.

Tylko w ubiegłym roku otworzyliśmy ponad 100 nowych placówek pocztowych (w sumie ponad 280 nowych punktów w ciągu ostatnich dwóch lat ). Utworzyliśmy je zarówno w małych wiejskich oraz miejskich ośrodkach, jak i w dużych miastach (np. w centrach handlowych, na osiedlach mieszkaniowych) – wszędzie tam, gdzie było zapotrzebowanie klientów na nasze usługi.

Poczta Polska jest partnerem państwa w realizacji kluczowych programów (m.in. Mieszkanie+, Rodzina 500+). Bierze udział w programach opieki społecznej, edukacji obywateli i pomaga zapobiegać wykluczeniu. W placówkach Poczty polscy rolnicy mają dostęp do specjalnej oferty ubezpieczeń, stworzonej przy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach porozumienia ze Służbą Więzienną, w ramach rządowego Programu Pracy dla Więźniów, w pocztowych sortowniach zostało zatrudnionych ok. 500 skazanych.

Poczta przygotowuje się także do roli Narodowego Operatora Cyfrowego. Firma dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, dzięki którym może wspierać administrację w procesie cyfryzacji usług publicznych. W 2016 r. podpisano porozumienie pomiędzy Pocztą Polską a ministrem infrastruktury i ministrem cyfryzacji w celu realizacji tego zamiaru.

Projekt „Poczta Polska jako strategiczny filar państwa w rozwoju usług e-government” zakłada m.in. kompleksowe wsparcie przepływu informacji w administracji publicznej i wsparcie elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki stworzeniu platformy Envelo spółka dysponuje gotowym rozwiązaniem do masowej obsługi cyfrowej korespondencji, które zapewnia uwierzytelnienie się nadawcy i odbiorcy oraz integralność i poufność przesyłki. Już teraz platforma ma ponad 220 tys. użytkowników, miesięcznie obsługuje średnio 1,6 mln przesyłek cyfrowych i ok. 20 tys. listów hybrydowych. Jedną z funkcjonalności platformy Envelo jest e-Doręczenie – to jedyna na polskim rynku usługa spełniająca wymogi rozporządzenia eIDAS, czyli: zapewnienie integralności i poufności przesyłek elektronicznych, weryfikowalna identyfikacja odbiorcy i nadawcy, znakowanie czasem oraz potwierdzenie nadania i odbioru.

Nie ulega wątpliwości, że Poczta, mając stuprocentowy dostęp do obywateli i rozwiniętą sieć placówek, jest w stanie zapewnić tradycyjny dostęp do usług administracyjnych obywatelom nieposiadającym wystarczających kompetencji cyfrowych.

Poczta jest gotowa pomóc administracji publicznej w przejściu z papierowego obiegu dokumentów na cyfrowy. Wybór platformy Envelo jako platformy e-doręczeń w relacjach administracja – obywatel przyniesie administracji publicznej znaczne oszczędności. Szacuje się, że mogą one wynieść ponad 100 mln zł rocznie. Państwo polskie nie musi szukać na rynku partnera do wdrażania rozwiązań z zakresu cyfrowej komunikacji z obywatelami, gdyż ma go już wśród swoich strategicznych aktywów. Gdy Poczta stanie się partnerem rządu w procesie cyfryzacji państwa, otrzyma impuls rozwojowy i nową misję do wypełnienia.

Przez kilka ostatnich lat Poczta Polska notowała systematyczny spadek przychodów, związany m.in. z rozwojem e-substytucji (o 25 proc. spadły wolumeny przesyłek listowych w Europie), silną konkurencją na rynku usług paczkowych i kurierskich oraz brakiem inwestycji niezbędnych do unowocześnienia firmy.

W ubiegłym roku udało nam się zmienić ten trend i przychody Poczty Polskiej wzrosły we wszystkich obszarach działalności firmy, łącznie o ok. 10 proc. (553 mln zł). Takie wyniki to skutek m.in. nowych kontraktów biznesowych, wzrostu przychodów z usług listowych oraz usług paczkowo-kurierskich, obniżenia kosztów operacyjnych oraz pozyskiwania nowych i odzyskiwania utraconych klientów.

W rankingu najcenniejszych polskich marek sektora usług zajęliśmy pierwsze miejsce, a w ogólnym rankingu firm awansowaliśmy na miejsce siódme z pozycji 114.

Poczta Polska została także doceniona przez gremia międzynarodowe. Dowodem jest wzrost jej statusu w rankingu Światowego Związku Pocztowego. Spółka, dzięki wdrożonej strategii, zajęła pierwsze miejsce w rankingu tej organizacji, w kategorii Rozwoju Pocztowego wśród operatorów państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, w rankingu światowym zaś zajęła w tej kategorii szóste miejsce.

Przemawia za nami doświadczenie wynikające z 460-lecia istnienia, a także siła największego w Polsce pracodawcy. Z uwagi na rolę, jaką Poczta Polska odgrywa, można powiedzieć, że spółka jest elementem dziedzictwa narodowego. Poczta Polska w całości należy do Skarbu Państwa. Zapewnia to Polakom bezpieczeństwo danych i pełną kontrolę państwa nad informacjami oraz dokumentami, również w przypadku sytuacji kryzysowych.

W przeciwieństwie do innych poczt narodowych działamy bez wsparcia państwa, natomiast jako spółka skarbu państwa wpisujemy się w udział w najważniejszych dla Polski przedsięwzięciach i programach. Tak było w przeszłości, tak jest teraz i tak powinno być w przyszłości, która jest bliżej, niż nam się wydaje.

Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze