Informacje

Raport o inflacji NBP / autor: NBP
Raport o inflacji NBP / autor: NBP

Raport NBP: Inflacja w 2024 r. spadnie do poziomu 5,7 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 marca 2023, 12:05

    Aktualizacja: 10 marca 2023, 12:08

  • 0
  • Powiększ tekst

Według najnowszego „Raportu o inflacji”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski, w 2023 roku inflacja wyniesie 11,9 proc. a w roku 2024 spadnie do poziomu 5,7 proc.

Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na inflację.

Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP, czytamy w raporcie.

Prognozy inflacji na lata 2023-2025

Według danych przedstawionych w raporcie inflacja sukcesywnie będzie maleć.

Raport o inflacji NBP / autor: NBP
Raport o inflacji NBP / autor: NBP

Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 proc. w 2023 r., 3,9 – 7,5 proc. w 2024 r. oraz 2,0 – 5,0 proc. w 2025 r.

Projekcja marcowa na tle listopadowej / autor: NBP
Projekcja marcowa na tle listopadowej / autor: NBP

Należy pamiętać, że analizy przedstawione w raporcie są projekcją i jej realizacja zależy w dużej mierze od czynników zewnętrznych. Jak czytamy:

Przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest wciąż w największym stopniu uzależniona od makroekonomicznych skutków agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie. Dodatkowym istotnym czynnikiem ryzyka z otoczenia polskiej gospodarki są efekty zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC i Fed dla koniunktury gospodarczej w strefie euro i Stanach Zjednoczonych”

Ponadto jak podkreślił NBP, ważnym źródłem ryzyka zaprezentowanej projekcji jest skala oraz zakres działań osłonowych rządu, które będą podejmowane w przyszłości.

raport o inflacji, jb

Powiązane tematy

Komentarze