Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Skarb Państwa pilnuje aktywów Orlenu

Agnieszka Łakoma

Agnieszka Łakoma

dziennikarka portalu wGospodarce.pl, publicystka miesięcznika "Gazeta Bankowa", komentatorka telewizji wPolsce.pl; specjalizuje się w rynku paliw i energetyce

  • Opublikowano: 20 marca 2023, 10:23

  • Powiększ tekst

Żadna decyzja dotycząca sprzedaży majątku PKN Orlen lub choćby przeniesienia jego siedziby za granicę nie odbędzie się bez zgody Skarbu Państwa – tak wynika z propozycji zmian do statutu spółki, które w najbliższą środę rozpatrzy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA).

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o zmianach w statucie spółki, część poprawek wynika z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych, inne - z przejęcia w  ubiegłym roku gdańskiej Grupy Lotos oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa (PGNiG).

Ponadto Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) zgłosiło własne propozycje nowych zapisów. Wśród nich szczególnie istotną jest ta, dotycząca podejmowania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kluczowych dla Orlenu decyzji. Chodzi o sytuacje, gdy na WZA zgłoszone zostaną propozycje uchwał zakładające połączenie płockiego koncernu w innym podmiotem poprzez przeniesienie całego majątku na inną firmę, a także rozwiązanie PKN Orlen na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego za granicę, jak również propozycje uchwał w sprawie likwidacji i przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego (w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia). We wszystkich tych sprawach uchwały na Walnych Zgromadzeniach będą mogły zostać przyjęte tylko wówczas, gdy zyskają poparcie „90 proc. głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego PKN Orlen”.

Jeśli środowe NWZA zaakceptuje zmiany w statucie PKN Orlen, w praktyce oznaczać to będzie, że bez zgody Skarbu Państwa nie będzie można ani zlikwidować koncernu, ani przenieść go za granicę, ani przekazać majątku innemu podmiotowi.

Ponadto Ministerstwo zaproponowało wpisanie do statutu dodatkowego punktu w sprawie sposobu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą koncernu. I chce, by w nadzwyczajnych sytuacjach Rada Nadzorcza mogła przyjąć uchwały bez konieczności zbierania się na posiedzeniu - tylko „w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Po przejęciu przez PKN Orlen Lotosu oraz PGNiG, udział Skarbu Państwa w akcjonariacie koncernu wzrósł do ponad 49 proc. akcji.

Agnieszka Łakoma

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych