Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Kompleksowa oferta dla rolników i przetwórców od PKO Banku Polskiego

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 19 lipca 2023, 14:45

  • 0
  • Powiększ tekst

PKO Bank Polski wprowadza nową ofertę skierowaną do rolników, która obejmuje kredyty z gwarancją udzielaną przez Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR). Dodatkowo, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bank oferuje dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych. Dzięki zabezpieczeniu gwarancją, rolnicy zyskują większą dostępność do finansowania, a także alternatywę dla tradycyjnych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Co więcej, klienci mogą skorzystać z dodatkowej korzyści w postaci 5-procentowej dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego, oferowanej przez BGK

PKO Bank Polski nie tylko podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczącą preferencyjnych kredytów dla rolników i przetwórców rolnych, ale również już rozpoczął prace nad wprowadzeniem pierwszego produktu. Dzięki temu, bank aktywnie wspiera rolników w finansowaniu ich bieżących potrzeb oraz rozwoju gospodarstw, nieustannie rozwijając swoją ofertę.

W czasach pełnych wyzwań, rolnicy potrzebują wsparcia w prowadzeniu swojej działalności. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, proponujemy klientom potrzebującym finansowania ważne udogodnienia, które znacząco zwiększają dostępność kredytów. Można je przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb, a także na inwestycje. Będziemy także rozwijać współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jej ramach wypracujemy nowe preferencyjne rozwiązania, które będę dostępne w ofercie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zgodnie z naszą deklaracją, wzmacniamy ofertę dla ważnej grupy klientów, jaką jest sektor rolny - mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Kredyty obrotowe, czyli kredyt w rachunku bieżącym oraz pożyczka dla rolników, stanowią elastyczne rozwiązanie, które może być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności bez konieczności dokumentowania celu. W ciągu pierwszego roku od uruchomienia kredytu, część odsetek będzie pokrywana przez BGK, co oznacza, że klient otrzymuje 5-procentową dopłatę do oprocentowania.

Dodatkowo, klient ma możliwość skorzystania z bezpłatnej gwarancji FGR, która w niektórych sytuacjach może stanowić jedyny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu. Gwarancja ta może objąć aż do 80 proc. kwoty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny dla rolnika zabezpieczony gwarancją, maksymalna kwota wynosi 5 mln zł.

Dzięki tym rozwiązaniom, PKO Bank Polski zapewnia rolnikom szerokie możliwości finansowania ich działalności, jednocześnie dbając o zabezpieczenia i wsparcie w realizacji ich celów rozwojowych.

Wszystkie procedury związane z udzieleniem dopłaty i zabezpieczeniem gwarancją FGR są realizowane przez PKO Bank Polski. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, warto skonsultować się z doradcami dostępnymi w oddziałach banku.

PKO Bank Polski, dodatkowo, podpisał umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w celu udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców rolnych. Ta strategiczna współpraca pozwoli na poszerzenie oferty banku skierowanej do sektora rolno-spożywczego o nowe produkty kredytowe o niskim koszcie obsługi dla klienta. PKO Bank Polski już rozpoczął prace nad wprowadzeniem pierwszego produktu, mając na uwadze potrzeby i wymagania swoich klientów z branży rolniczej.

Elastyczne finansowanie

PKO Bank Polski oferuje kompleksowe rozwiązania dla rolników. W ramach tej oferty dostępne jest bezpłatne konto, co oznacza, że klienci nie będą ponosić żadnych kosztów prowadzenia konta ani obsługi karty debetowej przez okres dwóch lat, bez żadnych dodatkowych warunków. Dodatkowo, klienci, którzy załatwiają swoje sprawy urzędowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), mają możliwość skorzystania z Platformy Usług Elektronicznych ARiMR poprzez serwis iPKO.

Rolnicy mogą również ubiegać się o pożyczki bez konieczności zabezpieczeń, o wartości do 300 000 zł, nawet na okres do 5 lat. Dodatkowo, jeśli zostaną przedstawione dodatkowe zabezpieczenia rzeczowe to kwota pożyczki może wzrosnąć nawet do 500 000 zł. Ważne jest, że harmonogram spłaty rat pożyczki może zostać indywidualnie dostosowany do specyfiki produkcji rolnej. Proces uzyskania pożyczki jest prosty i nie wymaga nadmiernych formalności, a środki można przeznaczyć na dowolny cel, taki jak zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa, bez konieczności przedstawiania faktur.

PKO Bank Polski stawia na wygodę i wsparcie rolników, zapewniając im elastyczne finansowanie i ułatwienia w obszarze bankowości, dostosowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań.

PKO Bank Polski oferuje również kredyt inwestycyjny, który umożliwia finansowanie zakupów związanych z rozbudową i modernizacją gospodarstwa. Ten rodzaj kredytu może być udzielany nawet na okres do 20 lat, z możliwością sfinansowania aż 90 procent wartości przedsięwzięcia. To doskonałe rozwiązanie dla rolników planujących rozwój swojego gospodarstwa.

Leasing i łatwy start

Dodatkowo, bank proponuje kredyt w rachunku, który nie wymaga żadnych zabezpieczeń i może sięgać nawet 300 000 zł. To elastyczne źródło finansowania, które może być wykorzystane na różnorodne potrzeby rolników. Ponadto, dla osób rozpoczynających działalność rolniczą, dostępna jest pożyczka na start, która stanowi wsparcie finansowe na początku drogi zawodowej.

Rolnicy mają również możliwość skorzystania z oferty PKO Leasing, która obejmuje leasing maszyn, urządzeń oraz wyposażenia budynków inwentarskich. Leasing i pożyczka na maszyny rolnicze umożliwiają sfinansowanie nawet 100 procent wartości przedmiotu na okres do 10 lat. System spłaty rat jest elastyczny i dostosowany do cyklu produkcyjnego gospodarstwa, umożliwiając płatności miesięczne, kwartalne, półroczne oraz sezonowe.

Dzięki tym rozwiązaniom, PKO Bank Polski zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe dla rolników, umożliwiając im realizację inwestycji, zakup potrzebnego sprzętu oraz rozwój swojego gospodarstwa.

Powiązane tematy

Komentarze