Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Najchętniej kupowane obligacje detaliczne to te indeksowane inflacją

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 12 października 2023, 11:51

  • Powiększ tekst

Resort finansów sprzedał we wrześniu obligacje detaliczne za 4 725 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się papiery czteroletnie i dziesięcioletnie, czyli te, których oprocentowanie uwzględnia inflację. Sprzedano ich za prawie 2,4 mld zł.

Najchętniej kupowanymi obligacjami oszczędnościowymi były papiery czteroletnie. Kupujący przeznaczyli na ich zakup ponad 1 320,3 mln zł (41 proc. udziału w strukturze sprzedaży). Kolejne były obligacje trzyletnie (28 proc.) i jednoroczne (17 proc.). Dziesięcioletni stanowiły 9 proc. w strukturze sprzedaży, dwuletnie 2 proc., a trzymiesięczne 1 proc.

We wrześniu sprzedano obligacje:

• 3-miesięczne (OTS1223) za 61,1 mln zł,

• 1-roczne (ROR0924) za 804,0 mln zł,

• 2-letnie (DOR0925) za 98,9 mln zł,

• 3-letnie (TOS0926) za 1 320,3 mln zł,

• 4-letnie (COI0927) za 1 948,3 mln zł,

• 10-letnie (EDO0933) za 437,5 mln zł

„Jednym z głównych celów Ministerstwa Finansów jest budowa skłonności Polaków do oszczędzania. Nakłada to na nas obowiązek dbałości o inwestorów indywidualnych. W ofercie Ministerstwa Finansów znajdują się obligacje o zróżnicowanej konstrukcji, które pozwalają naszym klientom realizować ich indywidualne plany oszczędzania” – powiedział Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

W sumie przez pierwszych dziewięć miesięcy tego roku resort finansów sprzedał obligacje detaliczne za ponad 33,5 mld zł (w całym minionym roku wartość sprzedaży tych papierów przekroczyła 57,1 mld zł).

Sprzedaż obligacji detalicznych w 2022 r. i w 2023 r. (w mln zł) / autor: Ministerstwo Finansów
Sprzedaż obligacji detalicznych w 2022 r. i w 2023 r. (w mln zł) / autor: Ministerstwo Finansów

Wrzesień był ostatnim miesiącem przed wprowadzoną (we wrześniu) zmianą w ofercie papierów detalicznych, wynikającą z obniżenia stóp procentowych przez RPP.

Wtedy resort finansów informował, że oprocentowanie papierów 3-miesięcznych pozostało bez zmian. Nowe oprocentowanie (6,5 proc.) zostało przyjęte dla papierów jednorocznych (poprzednio wynosiło 6,75 proc.) i 6,75 proc. dla dwuletnich (poprzednio wynosiło 6,85 proc.). Oprocentowanie obligacji jednorocznych i dwuletnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP (we wrześniu wynosiła 6,00 proc.) i marży, która dla papierów jednorocznych wynosi 0,00 proc., a dla obligacji dwuletnich podniesiona została do 0,50 proc. (we wrześniu wynosiła 0,1 proc.). Oprocentowanie trzyletnich pozostaje bez zmian i wyniesie 6,85 proc.

W przypadku oszczędnościowych papierów czteroletnich, uwzględniających wskaźnik inflacji, oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 7,0 proc. (pozostało bez zmian). Oprocentowanie tych obligacji ulega zmianie każdego roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży, którą dla emisji październikowej podniesiono do 1,25 proc. (poprzednio 1,0 proc.). Odsetki wypłacane są każdego roku.

W przypadku papierów dziesięcioletnich, także uwzględniających inflację, oprocentowanie w pierwszym roku pozostało bez zmian i wyniesie 7,25 proc., a w następnych latach zastosowano ten sam mechanizm, jak w przypadku obligacji czteroletnich, jednak marża została podniesiona do 1,5 proc. (poprzednio 1,25 proc.). Odsetki wypłacane są na koniec okresu oszczędzania, ale w ich przypadku także obowiązuje kapitalizacja odsetek.

W październiku RPP po raz kolejny zmniejszyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. i tym samym stopa referencyjna wyniesie 5,75 proc. Można oczekiwać, że wpłynie to na ofertę papierów detalicznych, być może już w listopadzie.

rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych