Informacje

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej / autor: materiały prasowe
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Silna energetyka to stabilna gospodarka

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 25 października 2023, 12:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Nowoczesna i niezależna energetyka jest gwarantem bezpieczeństwa Polski i jej rozwoju. To właśnie stabilne i bezpieczne dostawy energii decydują o rozwoju gospodarczym państwa i zamożności jego obywateli. Takie bezpieczeństwo dają czyste źródła energii, niezależne od wahań cen na rynkach surowców i uprawnień do emisji CO2. Dlatego inwestujemy w odnawialne źródła energii, wspierające je magazyny energii i energetykę jądrową. Tylko takie połączenie zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne i stabilną gospodarkę w przyszłości – pisze Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Jednym z kluczowych źródeł energii dla polskiego sytemu energetycznego i jednocześnie jednym z filarów naszego bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej będą morskie farmy wiatrowe.

Już teraz, osiągając ponad 7,3 GW mocy w offshore, jesteśmy liderem morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Bałtyku. O tym, jak duży jest to potencjał, świadczy fakt, że Elektrownia Bełchatów, czyli największa elektrownia na węgiel brunatny na świecie, ma moc zainstalowaną 5 GW. Już teraz intensywnie pracujemy nad naszym pierwszym morskim projektem – Morską Farmą Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW. Jeszcze przed 2030 r. będzie ona dostarczać czystą energię do czterech milionów gospodarstw domowych. Konsekwentnie pracujemy też nad kompleksowym rozwojem nowych projektów morskich farm wiatrowych. W 2023 r. pozyskaliśmy pięć nowych obszarów, na których będzie możliwe wybudowanie ok. 3,9 GW nowych mocy na morzu.

Stale aktywizujemy także polskich przedsiębiorców do włączenia się w projekt budowy polskiego offshore. Inwestujemy też w rozwój lokalnych społeczności na Pomorzu. Wybraliśmy Ustkę na miejsce dla naszego portu serwisowego. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta będzie impulsem do rozwoju całego regionu i powstawania nowych miejsc pracy. Jako lider morskiej energetyki wiatrowej chcemy, aby ten strategiczny projekt nie tylko zapewniał czystą energię dla milionów Polaków, ale był także impulsem do rozwoju gospodarczego.

Magazyny energii źródłem stabilności dostaw

Należy mieć jednak na uwadze, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się dużą zależnością od warunków pogodowych – przede wszystkim wietrzności i nasłonecznienia. Oznacza to, że przy braku wiatru i słońca, w tym wypadku zawsze w nocy, energia elektryczna nie jest produkowana. Aby jak najefektywniej wykorzystywać zieloną energię, potrzebne są magazyny energii, które będą magazynować nadmiar zielonej energii i uwalniać ją w momentach, gdy zapotrzebowanie na energię wystąpi w okresie niskiej generacji OZE.

Magazyny energii stanowią istotny aspekt bezpieczeństwa systemu energetycznego, stabilności dostaw energii, obniżania jej ceny i zmniejszania wpływu wytwarzania na środowisko. To elementy, których wartość finansową trudno wyliczyć, a które są wręcz niezbędne do tego, żeby OZE stanowiło element miksu energetycznego.

Jednocześnie nie można zapominać o perspektywie biznesowej tej technologii. Magazynowanie energii, gdy jest jej za dużo i jest najtańsza, i oddawanie do sieci w momencie zwiększonego na nią popytu powoduje, że dla dużych przedsiębiorstw takich jak PGE magazyny energii to także realne źródło dochodów. Dodatkowo instalacje magazynowania energii mogą generować przychody ze świadczenia usług systemowych oraz z usług na rynku mocy. Obecnie najbardziej sprawdzoną technologią magazynowania energii są elektrownie szczytowo-pompowe. Grupa PGE jest liderem w tym obszarze z blisko 85-procentowym udziałem w rynku. PGE dysponuje obecnie czterema elektrowniami szczytowo-pompowymi (ESP) o łącznej mocy 1543 MW. Jednocześnie przygotowujemy się do kolejnej inwestycji w tej technologii – budowy ESP Młoty o mocy ponad 1000 MW. Planowane oddanie inwestycji do użytku to rok 2030.

W kontekście magazynowania energii konieczny jest nie tylko rozwój ESP-ów, ale także magazynów bateryjnych. Budowę tego typu instalacji planujemy w Kartoszynie. Bateryjny magazyn energii o mocy nie większej niż 269 MW i pojemności powyżej 1000 MWh będzie miał możliwość pracy w układzie hybrydowym z Elektrownią Szczytowo-Pompową Żarnowiec. Tym samym połączy on dwie technologie magazynowania energii (szczytowo-pompową i bateryjną). Instalacja ta będzie w stanie zasilić energią ok. 200 tys. domów przez okres co najmniej pięciu godzin. Magazyn bateryjny PGE w Żarnowcu wesprze też integrację z systemem elektroenergetycznym odnawialnych źródeł zlokalizowanych na północy Polski, w tym planowanych morskich farm wiatrowych.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną

Zielone inwestycje wymagają również modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej, tak aby była ona gotowa na podłączanie nowych, rozproszonych mocy wytwórczych z OZE i zmieniające się potrzeby klientów, a także gwarantowała wysokie bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii dla odbiorców. W tym celu PGE prowadzi program kablowania sieci średniego napięcia (SN). Do 2026 r. PGE zwiększy udział podziemnych linii kablowych do 30 proc., chowając pod ziemię ponad 9 tys. km linii SN, z czego ok. 2 tys. już w 2023 r. Do 2030 r. PGE przeznaczy 75 mld zł na inwestycje, z czego jedną trzecią na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Energetyka jądrowa to stabilne, czyste i tanie źródło energii

Jednak same OZE i magazyny energii nie zapewnią długofalowego bezpieczeństwa energetycznego. Potrzebne jest stabilne źródło energii, pracujące w podstawie. Takim źródłem są elektrownie jądrowe.

Rozwój wielkoskalowej energetyki jądrowej jest jedyną alternatywą dla systematycznie zmniejszającego się udziału elektrowni konwencjonalnych w krajowym wytwarzaniu energii. Dlatego właśnie PGE postanowiła zaangażować się w projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim we współpracy z ZE PAK i koreańskim partnerem KHNP. Wstępnie przewidujemy budowę dwóch bloków jądrowych w oparciu o koreańską technologię APR 1400 o łącznej mocy 2,8 GW. Zgodnie z założeniami elektrownia będzie dostarczać 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. dzisiejszego zapotrzebowania na energię w Polsce.

Energetyka jądrowa, podobnie jak odnawialne źródła energii, to szansa dla Polski i Polaków na czystą i tanią energię. Będzie ona także impulsem rozwojowym dla gospodarki, podnosząc jej konkurencyjność.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy