Informacje

KGHM i Lubelski Węgiel „Bogdanka” podpisały list intencyjny o współpracy / autor: KGHM
KGHM i Lubelski Węgiel „Bogdanka” podpisały list intencyjny o współpracy / autor: KGHM

Ważne partnerstwo dwóch polskich liderów przemysłu wydobywczego

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 27 października 2023, 14:47

    Aktualizacja: 27 października 2023, 14:47

  • Powiększ tekst

KGHM i Lubelski Węgiel „Bogdanka” podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w projektach górniczych na rzecz bezpieczeństwa surowcowego Polski. Partnerstwo ma na celu zabezpieczenie kluczowych surowców i budowa niezależności energetycznej Polski.

Deklaracja współpracy została zawarta podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

Strony deklarują, że będą podejmować współpracę w różnych formach, w zależności od ich potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zawartych w strategiach biznesowych, elastycznie dopasowując się do sytuacji, podążając za rozwojem, dostosowując technologie do postępujących zmian na świecie i wykorzystując nowe szanse rynkowe celem budowy przewagi konkurencyjnej obydwu Spółek.

Tomasz Zdzikot, Prezes KGHM Polska Miedź S.A., podkreślił, że surowce stanowią nie tylko aspekt ekonomiczny, ale są również kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. Partnerstwo z „Bogdanką” ma na celu stworzenie mocnych podstaw gospodarczych dla przyszłych pokoleń, zapewniając stabilność dostaw niezbędnych surowców i energii. Kasjan Wyligała, Prezes Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., dodał, że transformacja polskiej energetyki to nie tylko konieczność, ale także ogromne wyzwanie i szansa dla Polski, a KGHM jest naturalnym partnerem w realizacji projektów górniczych dotyczących surowców przyszłości. Przyczyni się to nie tylko do zrównoważonej transformacji, ale także wzmocni niezależność w dostawach kluczowych surowców i produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Polska posiada złoża, których wydobycie jest i będzie kołem zamachowym krajowej gospodarki w kolejnych latach. Transformacja energetyczna, elektromobilność, przemysł zbrojeniowy - ich funkcjonowanie zależy od dostępności tzw. surowców przyszłości. KGHM to od lat gwarant bezpieczeństwa surowcowego Polski, aby je wzmacniać i otwierać się na nowe kierunki biznesowe, chcemy współpracować z innymi liderami polskiego rynku wydobywczego, a jednym z takich liderów jest LW Bogdanka – powiedział Mateusz Wodejko, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych KGHM.

Podpisanie listu intencyjnego z KGHM stanowi istotny krok w kontekście przyszłości bezpieczeństwa energetycznego Polski, stanowi także kolejny element realizacji naszej strategii. Poszukiwanie surowców krytycznych staje się coraz bardziej strategiczne, a nasza współpraca z KGHM, liderem w branży pozyskiwania surowców, pozwoli nam na efektywne podejście do tego wyzwania. Realizacja naszych wspólnych celów w dziedzinie surowców i energetyki ma bezpośredni wpływ na niezależność naszego kraju oraz jego rozwój – powiedział Dariusz Dumkiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. handlu i inwestycji Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Sygnatariusze listu deklarują wolę ścisłej współpracy w zakresie wytypowania i analizy możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych projektów górniczych w Polsce. Obydwie firmy wydobywcze dążą do osiągnięcia wzajemnych korzyści, wspierając rozwój polskiego przemysłu i spełniając wymagania rynku. KGHM w 2023 roku realizuje ambitne plany rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża. Szyb GG-1 o głębokości 1348 m jest najgłębszym wyrobiskiem górniczym w Polsce. Projekt ten jest kluczową inwestycją w historii miedziowej Spółki. Rozpoczęły się także prace nad budową szybu KGHM GG-2, a plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym.

KGHM pracuje ponadto nad studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli, inwestycji o charakterze biznesowym i proekologicznym. Ta inicjatywa ma na celu zmniejszenie zasolenia wód technologicznych i uzyskanie wody o niskiej zawartości soli i zanieczyszczeń. Kolejnym filarem działalności miedziowego giganta jest kontynuacja prac nad projektami związanymi z energią słoneczną, wiatrową i wodorem, a więc zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przypomnijmy także, że KGHM otrzymał zgodę Ministerstwa Klimatu i Środowiska na budowę małej modułowej elektrowni jądrowej, co jest ważnym krokiem w kierunku niezależności energetycznej spółki. KGHM opublikował także badania śladu środowiskowego i węglowego swoich produktów, które są poniżej średniej globalnej dzięki instalowaniu najnowocześniejszych i unikalnych w skali światowej rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu procesu produkcji. Z kolei Lubelski Węgiel „Bogdanka” to lider w produkcji węgla kamiennego w Polsce, słynący z nowoczesności i efektywności wydobycia. Jest jedną z największych kopalń węgla kamiennego w kraju i dostarcza surowiec dla przemysłu. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku. Od 2015 roku jest częścią Grupy Enea, która jest wiceliderem na polskim rynku energetycznym. W maju 2023 roku „Bogdanka” opublikowała Strategię na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku, która wyznacza kluczowe kierunki rozwoju i transformacji spółki. Skupia się na pięciu filarach, w tym utrzymaniu pozycji lidera w wydobyciu węgla oraz rozwijaniu działań związanymi z transformacją energetyczną.


Tomasz Zdzikot Prezes Zarządu Polska Miedź S.A.

Surowce to nie tylko kwestia ekonomiczna, to aktualnie kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego KGHM jest gotowy do dialogu z partnerami krajowymi, by zapewnić stabilność i niezależność naszego kraju. Porozumienie z „Bogdanką” ma jeden cel: stworzenie silnych gospodarczych fundamentów dla przyszłych pokoleń, zapewniając im pewność dostaw niezbędnych surowców i energii.

Kasjan Wyligała Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Transformacja polskiej energetyki jest nie tylko koniecznością, ale również ogromnym wyzwaniem i szansą dla Polski. KGHM dla Bogdanki jest naturalnym partnerem w kwestii realizacji projektów górniczych w zakresie surowców przyszłości. Dzięki tej współpracy możemy działać nie tylko na rzecz zrównoważonej transformacji, ale także wzmacniać naszą niezależność w dziedzinie dostaw surowców krytycznych i produkcji energii z odnawialnych źródeł. Bogdanka dąży do realizacji swoich celów strategicznych z pełnym zaangażowaniem i przekonaniem, że dzięki temu wkłada cegiełkę do bezpieczeństwa energetycznego Polski i zrównoważonej przyszłości naszego kraju.


Prezes KGHM doceniony

W czasie odbywającego się na początku października 9. Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie, Prezes KGHM został jednym z laureatów nagrody Bursztyn Polskiej Gospodarki. Tomasz Zdzikot został uhonorowany za skuteczne budowanie konkurencyjności na międzynarodowych rynkach poprzez realizowanie najwyższych w historii Spółki nakładów inwestycyjnych, a także wprowadzenie KGHM na innowacyjną drogę rozwoju.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych