Informacje

PLN 200 / autor: Pixabay
PLN 200 / autor: Pixabay

Dług publiczny będzie się obniżać

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 grudnia 2019, 18:00

  • 4
  • Powiększ tekst

Relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie się obniżać, w 2023 r. spadnie do 39,7 proc. wobec 44,4 proc. na koniec 2019 r. - wynika ze strategii zarządzania długiem w latach 2020-2023, stanowiącej załącznik do projektu budżetu na 2020 rok

W dokumencie „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023” zauważono, że założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w strategii są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Przy przyjętych założeniach, relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4 proc. na koniec 2019 r., a następnie do 43,8 proc. na koniec 2020 r. W horyzoncie Strategii utrzyma się trend spadkowy i na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB osiągnie poziom 39,7 proc. - napisano. - Relacja kwoty, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych, do PKB ukształtuje się na poziomie 43,5 proc. w 2019 r. i 42,6 proc. w 2020 r., tj. poniżej progu 43 proc. zawartego w stabilizującej regule wydatkowej, a następnie będzie się obniżać do 38,6 proc. w 2023 r. - dodano.

Poinformowano, że relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB będzie się obniżała do 47,0 proc. w 2019 r. i 46,5 proc. w 2020 r., a w horyzoncie strategii osiągnie poziom 42,8 proc.

Dodano, że założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa będzie w ujęciu nominalnym niższy od limitu z 2019 r. (29,2 mld zł w 2019 r. i 27,6 mld zł w 2020 r.). W relacji do PKB limity kosztów obsługi długu ulegną obniżeniu z 1,31 proc. w 2019 r. do 1,16 proc. w 2020 r. Założono, że relacja kosztów obsługi długu do PKB w horyzoncie strategii obniży się do poziomu 0,83 proc. - 0,84 proc.

W dokumencie przewidziano, że na koniec roku 2019 r. udziału długu nominowanego w walutach w długu Skarbu Państwa wyniesie 26,6 proc. (wobec 29,3 proc. na koniec 2018 r.) i w następnych latach będzie się nadal obniżał. W 2020 r. wyniesie 23,7 proc., w 2021 r. - 22,1 proc., w 2022 r. - 21 proc., w 2023 r. - 20,4 proc.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że aktualna strategia stanowi kontynuację dokumentu przygotowanego rok temu. Niezmieniony pozostał cel, tj. minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

Utrzymane zostały zadania służące realizacji celu Strategii związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW) oraz zadanie dotyczące efektywnego zarządzania płynnością budżetu państwa - zapewnia resort finansów.

Wyjaśniono, że dla realizacji celu strategii w latach 2020-23 przyjęto, że: utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów; głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy; udział długu nominowanego w walutach obcych w długu SP zostanie poniżej poziomu 25 proc; priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro.

Założono też, że średnia zapadalność długu krajowego SP będzie utrzymywana na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a średnia zapadalność długu SP - na poziomie zbliżonym do 5 lat.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze