Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. Fratria

Kalkulator śladu węglowego inwestycji od EFL

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2024, 13:36

    Aktualizacja: 10 czerwca 2024, 14:53

  • Powiększ tekst

MARCIN STASIAK

Manager ds. ESG w EFL

Z raportu Climate Strategies Poland „Lepiej późno niż pózniej”1 wynika, ze polskie firmy są wyraźnie zapóźnione we wdrażaniu strategii klimatycznych. Istotnym obciążeniem,realnie wpływającym na konkurencyjność klimatyczna polskich firm, jest strukturalnie niekorzystny miks energetyczny naszego kraju, który powoduje, ze ślad węglowy rodzimej energii elektrycznej jest nawet do 15 razy większy niż w większości państw Unii Europejskiej.

Świadomość źródeł emisji oraz skali śladu węglowego wytwarzanego przez firmę to pierwszy krok do zarzadzania wpływem przedsiębiorstwa na środowisko. Kolejnym równie ważnym krokiem jest opracowanie i wdrożenie planu redukcji gazów cieplarnianych. Można to zrobić poprzez m.in. optymalizacje procesów, wdrożenie działań pro środowiskowych lub realizacje inwestycji.

Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. autora
Zdjęcie ilustracyjne / autor: fot. autora

EFL będący częścią międzynarodowej Grupy Crédit Agricole w połowie ubiegłego roku uruchomił projekt Greenify, którego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań dla klientów oraz wzmocnienie organizacji w zdobyciu pozycji lidera w finansowaniu zielonych aktywów. W ramach programu Grupa EFL oferuje przedsiębiorcom finansowanie zakupu zielonych inwestycji, takich jak kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła.

Grupa EFL od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce. Celem jest zdobycie pozycji lidera w tym segmencie rynku. Aby to osiągnąć, firma konsekwentnie wdraża kolejne rozwiązania, które sprawiają, ze EFL jest coraz chętniej wybieranym przez klientów partnerem.

Nowym elementem programu Greenify, pod którym wspieramy wszystkie inicjatywy związane z obszarem odnawialnej energii, jest kalkulator liczący ślad węglowy przypadający na pojedyncza inwestycje – samochód osobowy, pojazd ciężarowy, maszynę lub urządzenie. EFL jest pierwsza instytucja finansowa w Polsce, która na serwisie www.efl.pl udostępnia przedsiębiorcom kalkulator śladu węglowego inwestycji.

Jako odpowiedzialna firma dbająca o środowisko chcemy być partnerem dla podmiotów podzielających nasze wartości, ale tez edukować i być wzorem dla innych uczestników rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego udostępniamy narzędzie pozwalające szybko i bezkosztowo przeliczyć ślad węglowy aktywów, z których w firmie już się korzysta lub które zamierza ona dopiero zakupić. W efekcie przedsiębiorstwo nie tylko zdobędzie wiedze o rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych różnego typu aktywów, lecz zyska także kolejny element w budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej oraz wizerunkowej, gdyż ograniczanie śladu węglowego traktuje się obecnie w biznesie jako istotny czynnik konkurencyjności.

Udostępnione przez EFL narzędzie pozwala na oszacowanie wielkości śladu węglowego zarówno dla standardowego środka trwałego, jak i niskoemisyjnego (np. o mniejszym zużyciu danego rodzaju energii). Różnica w wielkości emisji ekwiwalentu CO2 miedzy środkami trwałymi pokazywana jest jako „Oszczędność na emisji CO2 w skali roku”. Dla zobrazowania wpływu na klimat jest ona przedstawiona w formie liczby drzew, które musiałyby zostać nasadzone, aby taka ilość dwutlenku węgla pochłonąć. Ponadto kalkulator pozwala na szacunkowa weryfikacje rentowności zakupu niskoemisyjnego aktywa w porównaniu ze standardowym wysokoemisyjnym” środkiem trwałym i odniesienie różnicy w cenie zakupu, eksploatacji do oszczędności na kosztach energii wraz z weryfikacja okresu zwrotu. Dzięki temu przedsiębiorca dowie się, czy i kiedy inwestycja w droższy, ale energooszczędny lub wykorzystujący zielona energie sprzęt jest bardziej opłacalna ze względu na niższe koszty eksploatacji. Co więcej, kalkulator w sekcji „FOTOWOLTAIKA” oszacuje wynik unikniętych emisji gazów cieplarnianych dzięki produkcji „czystej” energii ze słońca.

Narzędzie zostało przygotowane przez zespół projektowy Greenify w EFL przy współudziale ekspertów z Fundacji Climate Strategies Poland, która wspiera firmy w drodze do neutralności klimatycznej, a także angażuje się w walkę z dezinformacja klimatyczna i greenwashingiem.

CZYM JEST SLAD WEGLOWY?

Ślad węglowy to suma wielkości emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych wywoływanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany podmiot. Może dotyczyć zarówno pojedynczego produktu, usługi, konkretnego działania, jak i całego przedsiębiorstwa. Ślad węglowy wyrażony jest w ekwiwalencie CO2 (CO2e), będącym jednostka miary biorąca pod uwagę potencjał globalnego ocieplenia każdego z gazów cieplarnianych i wyrażonym w przeliczeniu na jednostkę dwutlenku węgla. Badanie śladu węglowego jest ważne z kilku powodów. W obszarze makro emisja gazów cieplarnianych ma bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie oraz na globalne ocieplenie. W obszarze mikro coraz powszechniej od biznesu wymaga się brania pod uwagę skutków działalności z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Zrównoważony rozwój i wdrożenie strategii dekarbonizacji w przedsiębiorstwie to coraz częstsze kryterium oceny ryzyka współpracy z klientami i kontrahentami. Coraz wyraźniej świadome działania w tym obszarze oznaczają lepsze zarzadzanie rydzykami, a co za tym idzie – zyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorstw zaliczanych do dużych, zatrudniających więcej niż 500 pracowników i notowanych na giełdzie od roku 2024, wymagane jest publikowanie rocznych raportów ESG (od ang. Environmental, Social, Governence) z działań w obszarach pozafinansowych, uwzgledniających wpływ na środowisko, odpowiedzialność społeczna i opisująca jakość zarzadzania.

STRATEGIA TO PODSTAWA

Grupa EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole – jednej z największych grup finansowych w Europie i na świecie, obecnej w 46 krajach i obsługującej 53 mln klientów. W 2021 r. Grupa CA dołączyła do inicjatywy Net Zero Banking Alliance, potwierdzając w ten sposób wkład swojej strategii do celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Grupa pragnie być głównym graczem w transformacji klimatycznej, wspierając w tym swoich klientów na całym świecie. Linia biznesowa Crédit Agricole Leasing & Factoring, w skład której wchodzi Grupa EFL, ma już w tym zakresie doświadczenie i ambicje dalszego rozwoju: we Francji. Grupa posiada 40 proc. w finansowaniu zielonych aktywów, a do roku 2025 chce osiągnąć sprzedaż w tym zakresie na poziomie 1,5 mld euro, stając się niekwestionowanym liderem zielonej transformacji.

EKOSTRATEGIA ZBIERA OWOCE

EFL od wielu lat wspiera obecnych i nowych klientów w zielonych inwestycjach oraz rozwija siec „zielonych” dostawców i jest na najlepszej drodze do tego, aby zostać liderem tego rynku. Spółka z Grupy Crédit Agricole w pierwszej połowie 2023 r. sfinansowała zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł, co plasuje ja w trójce największych leasingodawców w Polsce. Biorąc pod uwagę tylko leasing instalacji fotowoltaicznych, EFL jest liderem tego segmentu z 16-procentowym udziałem.

W czerwcu prezentujemy rozwiązania zgłoszone do tegorocznego konkursu HIT 2024 w ramach TechnoBiznes 2024. Organizowany już od ponad 20 lat przez redakcję Gazety Bankowej, składa się z dwóch części.

Zadaniem pierwszej, czyli Lider 2023, jest wyłonienie instytucji czy firm, które w minionym roku dokonały najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech kategoriach: Gospodarka 4.0, Bankowość́ oraz *Ubezpieczenia i inne usługi finansowe. Uczestniczą tu podmioty, które w 2023 roku wprowadziły unowocześnienie albo w całości, albo w takim stopniu, że stanowi ono istotny, zamknięty element większej koncepcji, która będzie uzupełniana.

Celem konkursu Hit Roku 2024 jest wskazanie najlepszych rozwiązań́ technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogą to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność́ działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki lub po prostu poprawić konkurencyjność. Zgłoszenia do konkursu Hit Roku 2024 dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca. Tak jak w przypadku Lidera Roku 2023, Hit dotyczy ofert dla gospodarki, ubezpieczeń́ i bankowości.

Artykuł ukazał się na łamach Gazety Bankowej 6/2024

Zgłoszenie do konkursu TechnoBiznes 2024 – Hit Roku 2024

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych