Informacje

 Minister finansów Andrzej Domański / autor: PAP
Minister finansów Andrzej Domański / autor: PAP

Dziura budżetowa rośnie. Minister finansów uspokaja

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 lipca 2024, 14:24

    Aktualizacja: 10 lipca 2024, 14:39

  • Powiększ tekst

Do 15 października zostanie przygotowany 4-letni plan budżetowo-strukturalny, zawierający strategię konsolidacji finansów publicznych; plan jest wymagany nowymi zasadami UE - poinformował w środę w Senacie minister finansów Andrzej Domański.

Do 15 października musimy przygotować – i oczywiście przygotujemy – 4-letni plan budżetowo-strukturalny, wymagany nowymi zasadami UE. W planie przedstawimy strategię konsolidacji finansów publicznych, po analizie planu Rada Ecofin pod koniec roku wyda rekomendacje EDP (procedura nadmiernego deficytu – PAP) i na bazie tych rekomendacji będziemy dokonywać odpowiednich dostosowań” – powiedział w środę w Senacie minister finansów Andrzej Domański.

Bez cięć, ale z większymi wydatkami

Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie – nie mówimy tutaj o żadnych cięciach, działanie podejmowane przez Ministerstwo Finansów znajdą odzwierciedlenie w trajektoriach i ścieżkach poziomu wydatków – dodał.

W środę w Senacie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Podczas obrad minister finansów odpowiadał na pytania senatorów m.in. w sprawie procedury nadmiernego deficytu, której wszczęcie wobec Polski rekomendowała Komisja Europejska. Domański odniósł się do pytania, dotyczącego ewentualnej redukcji wydatków na obronność i podkreślił, że „stanowczo dementuje” doniesienia o „rzekomym ograniczaniu wydatków”.

Jednocześnie więcej pieniędzy pójdzie na obronę

W przyszłym roku wydatki na polską obronę wyraźnie wzrosną – nominalnie i w relacji do PKB” – zapewnił minister.

Mówił także o kwestii finansowania budowy umocnień na wschodniej granicy Polski, czyli Tarczy Wschód.

Elementy Tarczy Wschód będą finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli kredytu – powiedział Andrzej Domański.

A może euro?

Na pytanie o przyjęcie euro minister finansów odparł, że „nie ma w Ministerstwie Finansów dyskusji na ten temat”.

Mówił także o zmianach w finansowaniu samorządów. Przypomniał, że projekt zmian w finansowaniu samorządów został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Pytany był także, kiedy samorządy otrzymają symulacje swoich budżetów według projektowanych regulacji. „Najpóźniej w przyszłym tygodniu takie symulacje będą dostępne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i każda jednostka samorządu będzie beneficjentem tej zmiany” – powiedział Domański.

Dostosowanie polskiego prawa do Unii Europejskiej

W trakcie drugiego czytania w Senacie nie zostały zgłoszone żadne poprawki do ustawy o finansach publicznych. Głosowanie nad nią ma odbyć się jeszcze w środę.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma na celu dostosowanie polskiego prawa do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku. Do najważniejszych zmian, jakie ma wprowadzić ustawa, należą zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej. Zostanie nią objętych ok. 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych.

Chodzi o podmioty, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej. W tej grupie znajdują się m.in. ZUS, agencje wykonawcze takie jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz państwowe osoby prawne, takie jak Polski Instytut Ekonomiczny czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ponadto, do SRW włączone zostaną skarbowe papiery wartościowe, które przekazywane są nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW. Nowe rozwiązania mają zwiększą skuteczność SRW, a dzięki temu stabilność i przewidywalność finansów publicznych.

Zmiany w naliczaniu wskażnika inflacji

Ustawa przewiduje również zastąpienie w SRW wskaźnik inflacji CPI deflatorem PKB, który uwzględnia zmiany cen wszystkich finalnych dóbr i usług w gospodarce, natomiast CPI odnosi się tylko do koszyka towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana ta ma na celu uspójnienie SRW.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec spalania „takiego” drewna. Rząd i Unia mają plan

Czy ścieżka do likwidacji 800+ już jest rozpisana?

Co się dzieje z transportem węgla? Szokujące fakty!

Zatruty pokój dla Ukrainy: Do tego dąży Putin?

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych