Informacje

Fot. FreeImages/Marcin Rolicki
Fot. FreeImages/Marcin Rolicki

Deficyt budżetu w 2015 roku znacznie niższy niż zakładano

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2016, 15:23

  • Powiększ tekst

Deficyt budżetu w 2015 r. wyniósł 42 mld 606,7 mln zł i był o blisko 7,4 mld zł niższy niż dopuszczono w ubiegłorocznej nowelizacji ustawy budżetowej - wynika z opublikowanych w piątek przez MF szacunkowych danych o wykonaniu budżetu za okres styczeń-grudzień 2015.

Ministerstwo Finansów podało, że dochody budżetu w zeszłym roku wyniosły 289 mld 136,7 mln zł wobec założonych 286 mld 700 mln zł (były o 0,8 proc. wyższe), a wydatki wyniosły 331 mld 743,4 mln zł i były niższe o 1,5 proc. od zakładanych w wys. 336 mld 680 mln zł. Tym samym deficyt wyniósł 42 mld 606,7 mln zł, co stanowi 85,2 proc. dopuszczonego deficytu.

Wpływy podatkowe państwa sięgnęły 259 mld 673,5 mln zł wobec 257 mld 591 mln zł, co oznacza, że były wyższe o 0,8 proc. od zakładanych. Podatki pośrednie przyniosły budżetowi 187 mld 266,5 mln zł i było to o 1 proc. więcej niż zaplanowano (185 mld 503 mln zł). Zgodnie z szacunkami MF dochody z CIT wyniosły 25 mld 813,4 mln zł i były o 0,8 proc. większe od zaplanowanych w kwocie 25 mld 610 mln zł. Natomiast wpływy z PIT wyniosły 45 mld 40 mln zł i były niemal równe planowi w wysokości 45 mld 28 mln zł.

Już w lutym resort finansów zapowiadał, że dane o wydatkach i wpływach podatkowych pozwalały stwierdzić, że deficyt budżetu państwa za 2015 r. nie przekroczył 44 mld zł. Wskazywano, że poszczególne ministerstwa nie zrealizowały wydatków w 2015 r. na kwotę ok. 5 mld zł w stosunku do założonych w znowelizowanej ustawie budżetowej (są to tzw. naturalne oszczędności wydatkowe).

W grudniu ub.r. na wniosek resortu finansów Sejm znowelizował budżet na 2015 rok. Nowela zakładała podniesienie deficytu budżetowego o 3,9 mld zł do poziomu 49 mld 980 mln zł. Rząd tłumaczył to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem planowanych w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane wcześniej w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostały zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł.

Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, z podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł.

Resort finansów napisał w uzasadnieniu do nowelizacji budżetu, że naturalne oszczędności w wydatkach, które mogą powstać w grudniu 2015 r., mogą spowodować, że tegoroczny deficyt będzie jednak niższy od przewidzianych 49,98 mld zł. MF podało jednocześnie, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych może w 2015 roku przejściowo nieznacznie przekroczyć 3 proc. PKB (3-3,2 proc. PKB), wobec szacowanych w jesiennej prognozie 2,8 proc. PKB.

Zgodnie z przygotowaną przez poprzedni rząd ustawą budżetową na zeszły rok (sprzed nowelizacji), deficyt budżetu państwa na koniec 2015 r. roku miał nie przekroczyć 46,08 mld zł.

(PAP)

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych