Informacje

Tauron miał szacunkowo 641 mln zł zysku netto, 4 590 mln zł przychodów w I kw.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2017, 09:18

  • 1
  • Powiększ tekst

Tauron Polska Energia odnotował 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. przy 4 590 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. EBIT (zysk operacyjny) wyniósł 774 mln zł.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1.185 mln zł

w tym:

a) EBITDA segmentu Wydobycie: -29 mln zł

b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 191 mln zł

c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 607 mln zł

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 380 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Capex Grupy sięgnął w I kw. br. 636 mln zł. Dług netto wyniósł 8 436 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 2,31x, podano także "wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2017 r.: produkcja węgla handlowego: 1,51 mln ton; sprzedaż węgla handlowego: 1,79 mln ton; produkcja energii elektrycznej brutto: 4,89 Twh; produkcja ciepła: 5,30 PJ; dystrybucja energii elektrycznej: 13,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,57 Twh); sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,12 TWh" - czytamy dalej w komunikacie.

Znaczące zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I kwartale 2017 r.: w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r.). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 190 mln zł,

w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy o 75 mln zł, podano także w materiale.

Tauron zastrzegł, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2017 r., którego publikację zaplanowano na 10 maja 2017 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze