Informacje

BOŚ Bank zamknął I kwartał zyskiem wobec wobec straty rok wcześniej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 11 maja 2017
  • 11:32
  • 1
  • Tagi: akcje banki BOŚ finanse giełda
  • Powiększ tekst

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 19,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wdrażamy krok po kroku nową strategię banku. Pracując na rzecz przyszłości, naprawiamy przeszłość - tak można ująć działania, które cały czas prowadzimy w BOŚ - skomentował wyniki prezes BOŚ Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie.

Warte podkreślenia jest także to, iż wynik I kwartału 2017 r. został obciążony jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. (w wysokości 24,7 mln zł). Gdyby składka była odprowadzana równomiernie przez cały rok, zysk netto Grupy BOŚ za I kwartał 2017 r. wyniósłby jeszcze więcej, bo 38,5 mln zł - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 99,12 mln zł wobec 70,68 mln zł rok wcześniej.

Grupa poprawiła wynik odsetkowy o 28,4 mln zł, tj. o 40,2 proc. w relacji do I kwartału 2016 roku. Warto zauważyć, że marża odsetkowa na aktywach ogółem wzrosła o 0,4 pkt proc. w relacji do 2016 roku - właśnie głównie ze względu na wzrost wyniku odsetkowego - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął w I kw. br. 29,92 mln zł wobec 26,61 mln zł rok wcześniej.

Wyższy o 3,3 mln zł (w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r.), tj. o 12,5 proc. był także wynik z tytułu prowizji, na co miał wpływ przede wszystkim wzrost o 11,8 proc. przychodów z tytułu operacji papierami wartościowymi - wskazano także.

Bank podał, że w I kw. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych powiększając, zgodnie ze strategią, udział w portfelu kredytowym, kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2017 r. wynosiło 4,8 mld zł, co stanowiło 34,2% salda kredytów ogółem w banku.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach struktura portfela kredytowego uległa zmianom poprzez zwiększanie udziału kredytów udzielonych klientom korporacyjnym w kredytach ogółem. Na koniec I kwartału br. ich udział wyniósł 54,1 proc. wobec 52,3 proc. na koniec I kwartału 2016 r. Udział segmentu detalicznego w kredytach ogółem spadł do poziomu 32,7 proc. Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy według stanu na 31 marca 2017 r. wyniosła 13,6 mld zł - podał bank w raporcie.

W strukturze zobowiązań wobec klientów, zwiększył się udział segmentu detalicznego, przy spadku udziału depozytów segmentu korporacyjnego. Wolumen depozytów detalicznych wyniósł 10,6 mld zł na koniec I kwartału 2017 r. - czytamy także.

Aktywa razem banku wyniosły 20,37 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 20,83 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 10,83 mln zł wobec 14,49 mln zł straty rok wcześniej.

BOŚ wskazał, że poprawiły się także wskaźniki obrazujące działalność Grupy.

Wskaźnik koszty/dochody, pomimo zaliczenia w koszty I kwartału 2017 r. rocznej składki na BFG, wyniósł 72,4 proc. Przy uwzględnieniu kosztów tej składki równomiernie w okresie całego roku, wskaźnik koszty/dochody za I kwartał br. sięgnąłby 60,3 proc. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 31 marca 2017 r. utrzymywał się powyżej poziomów zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego - współczynnik wypłacalności wyniósł 14,65 proc. wobec 14,28 proc. na koniec 2016 roku - czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Na podst. ISBNews

Komentarze