Informacje

„Minutes” RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 czerwca 2017, 14:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że w nadchodzących kwartałach - w świetle wstępnych prognoz - inflacja pozostanie umiarkowana, mimo koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. Rada oceniła, że - mimo korzystnej koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gospodarce nie narastają nierównowagi. Jednocześnie dostępne prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W konsekwencji w ocenie Rady ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone - czytamy w "minutes".

W opinii części większości członków RPP, prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP w najbliższych kwartałach.

Część członków Rady stwierdziła, że jeśli dane i prognozy wskazywałyby na silniejszą od obecnych oczekiwań presję inflacyjną w kolejnych kwartałach, podwyżki stóp procentowych byłoby brane pod uwagę.

Członkowie RPP ocenili, że presja inflacyjna pozostaje ograniczona, mimo poprawy koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy, a w gospodarce nie narastają nierównowagi.

Prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W konsekwencji, w ocenie Rady, ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone - czytamy dalej.

Członkowie RPP zwrócili również uwagę, że dynamika jednostkowych kosztów pracy pozostaje umiarkowana, czemu sprzyja również utrzymujący się wzrost wydajności pracy.

Jednak, zdaniem niektórych członków Rady, w kolejnych kwartałach dynamika płac może być podwyższona przez ewentualne zmniejszenie skali migracji zarobkowej do Polski po zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy przez UE, a także ewentualne zmniejszenie się aktywności zawodowej w polskiej gospodarce po wprowadzeniu niższego wieku emerytalnego - podano również.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze