Informacje

Premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu, fot. PAP/Jacek Turczyk
Premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu, fot. PAP/Jacek Turczyk

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2018 rok

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 sierpnia 2017, 21:54

    Aktualizacja: 25 sierpnia 2017, 07:16

  • 1
  • Powiększ tekst

Wstępny projekt budżetu na 2018 r. został przyjęty i przesłany do konsultacji społecznych, jest to budżet prorozwojowy - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Założono, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł.

Premier powiedziała, że projekt budżetu na 2018 r. był najważniejszym tematem posiedzenia rządu. „To jest projekt wstępny, kierowany do konsultacji społecznych. Zostały w nim ujęte wszystkie najważniejsze programy, projekty realizowane przez rząd” - powiedziała. Zapewniła, że projekt przewiduje pełne finansowanie programu 500+, ale również środki, które będą przeznaczone w Krajowym Zasobie Nieruchomości na realizację programu Mieszkanie+.

To są oczywiście środki, które pozwolą nam na zagwarantowanie podwyżek dla nauczycieli po wprowadzonej reformie, to są środki, które są przeznaczone na modernizację służb mundurowych i oczywiście na rozwój polskiej armii, zgodnie z tymi zaleceniami, założeniami, które my, jako członkowie NATO musimy stosować i do czego się zobowiązaliśmy” - powiedziała.

Myślę, że jest to budżet dobry, jest to budżet, który jest prorozwojowy, budżet, który daje szanse na to, żeby te wszystkie ważne projekty społeczne były realizowane (…)” - podkreśliła premier.

Premier mówiła, że założone w budżecie programy będą realizowane po pierwsze dzięki temu, że mamy bardzo dobre dochody budżetu, co - jej zdaniem - jest efektem uszczelnienia systemu podatkowego: działań ministerstwa finansów, ale także ministerstwa sprawiedliwości. „(…) Mamy już pierwsze efekty tych działań i dodatkowe wpływy do budżetu, a myślę, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej optymistyczny” - dodała.

Szydło zastrzegła, że w czwartek rząd prace nad budżetem dopiero rozpoczął. „Ten proces zaczyna się. On zakończy się w momencie, kiedy parlament przyjmie budżet i kiedy zostanie uchwała zaakceptowana przez pana prezydenta (…). My dzisiaj, kierując go do konsultacji, jeszcze też czekamy na opinie. Na pewno jeszcze będą dyskusje również w gronie ministrów. Taki jest normalnie przyjęty tryb. Do 30 września rząd musi przyjąć projekt budżetu i ostatecznie przesłać go do parlamentu” - zaznaczyła.

Poinformowała, że w projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB, wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc., bezrobocie w wysokości 6,4 proc.

Wicepremier, minister rozwoju finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział znaczny wzrost wydatków na cele społeczne w 2018 r. „W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest też wzrost wydatków na zdrowie, o niemal 6 mld zł, oraz na obronność o 4 mld zł” - wskazał Morawiecki cytowany w komunikacie MF.

Zapewnił, że projekt zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego.

Resort finansów podkreślił w komunikacie, że głównym celem prowadzonej polityki budżetowej pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

Wyjaśniono, że w projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 397,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa zaplanowano w kwocie nie większej niż 41,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) przyjęto na poziomie 2,7 proc. PKB. Ponadto założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Rząd zakłada wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrostu spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.

W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że dochody tego budżetu wyniosą 64,8 mld zł, wydatki - 80,2 mld zł, a deficyt - 15,5 mld zł.

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy” - poinformowano. Do działań tych zaliczono rozbudowę zdolności analitycznych aparatu skarbowego. MF wyjaśnia, że chodzi o „tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych”.

Zwrócono uwagę na utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych, wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT); wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych w tym cen transferowych; rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line.

Ponadto wskazano na opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich; uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem; uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie wielu innych branż i kategorii towarów.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu +Rodzina 500 Plus+ i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku” - napisano w komunikacie.

Projekt uwzględnia także m.in. skutki wynikające z: obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn; waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.; wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski; kontynuacji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia.

Zapewnia także finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus”; finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020; kosztów dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku. (PAP)

Marcin Musiał (PAP), sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze