Informacje

PKO BP dywersyfikuje źródła finansowania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2017, 12:35

  • 0
  • Powiększ tekst

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 27 sierpnia 2024 roku oraz z marżą o 28 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To trzecia benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez PKO BH, a popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji

W procesie budowy księgi popytu 112 inwestorów z 19 krajów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę blisko 1,5 mld euro. Listy zastawne zostaną wyemitowane 27 września 2017 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro. Termin zapadalności został określony na 27 sierpnia 2024 roku.

W przeprowadzonym 20 września br. procesie budowy księgi popytu, marża została ustalona na 28 punktów bazowych ponad EUR Mid-Swaps.

Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania Grupy PKO Banku Polskiego, wydłużamy terminy ich wymagalności i umacniamy pozycję regularnego emitenta na rynku europejskim. Tym razem zaoferowaliśmy listy zastawne o 7-letnim terminie wymagalności, a nasza oferta po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. Popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji - powiedział prezes PKO Banku Hipotecznego Rafał Kozłowski.

Bank podał, że największy udział w emisji mieli inwestorzy z Niemiec i Austrii (55%), inwestorzy z Francji i krajów Beneluksu (14%) oraz ze Skandynawii (13%).

Obecna emisja jest dziewiątą przeprowadzaną przez bank, zaś łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wynosiła 6,15 mld zł według stanu na 8 września 2017 r. Tym samym PKO BH jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce.

W transakcję zaangażowane były: HSBC, PKO Bank Polski, LBBW and UBS Investment Bank, jako współprowadzący księgę popytu, oraz Erste Group i DekaBank, jako współoferujący.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze