Informacje

Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego / autor: fot. materiały prasowe
Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego / autor: fot. materiały prasowe

Rozwój mimo coraz poważniejszych wyzwań

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 11 grudnia 2017, 14:37

    Aktualizacja: 11 grudnia 2017, 14:40

  • 0
  • Powiększ tekst

W polskim przemyśle chemicznym obserwowaliśmy poprawę najważniejszych wskaźników makroekonomicznych: wzrosły produkcja sprzedana, zatrudnienie i inwestycje. Mimo poważnych wyzwań udało się utrzymać trend wzrostowy w kluczowych obszarach – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego, zauważymy, że przemysł chemiczny rozwija się w Polsce nieprzerwanie od zmiany ustrojowej. Od 1989 r. rokrocznie obserwowaliśmy w sektorze kolejne pobite rekordy, w tym zatrudnienia, które wg GUS w 2016 r. osiągnęło poziom 292 tys. pracowników, produkcji sprzedanej (do 206 mld zł w 2016 r.) i nakładów inwestycyjnych (do 8,8 mld zł w 2015 r.).

Coraz lepsze wyniki są efektem splotu przyczyn, m.in. korzystnej koniunktury (zarówno w całej gospodarce, jak i w sektorze chemicznym), dobrze wykształconych pracowników (polscy inżynierowie są doceniani na całym świecie), a także sprawnej i skutecznej reprezentacji sektora. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest oceniana jako jedna z najlepiej działających organizacji sektorowych w Europie.

Ostatnie ćwierćwiecze to rozwój polskiego przemysłu chemicznego mimo wyzwań: drogich surowców energetycznych i produkcyjnych, wciąż zaostrzanych norm środowiskowych, takich jak te wynikające z systemu EU ETS, a także dynamicznej konkurencji, często wchodzącej na wspólny rynek z korzystniejszej pozycji. W ostatnich latach Polska Chemia do tych wyzwań potrafiła się przystosować, rozwijając się mimo nie zawsze korzystnych regulacji, uwarunkowań geopolitycznych (kwestie surowcowe) czy naturalnie słabszej pozycji konkurencyjnej. Możliwe jednak, że w innym, bardziej sprzyjającym, otoczeniu polski sektor chemiczny mógłby rozwinąć swoją innowacyjność, wprowadzić do produkcji więcej wysokomarżowych produktów (np. zwiększając specjalizację), maksymalizując swój pozytywny wpływ na branże powiązane i tym samym – na całokształt polskiej gospodarki, m.in. przez zwiększanie wpływów do budżetu z podatków i zwiększanie zatrudnienia oraz przez nakłady inwestycyjne.

Ostatnie lata to coraz poważniejsze wyzwania dla polskiego przemysłu chemicznego – oprócz wymienionych powyżej kosztotwórcze mogą się okazać unijne regulacje związane z transportem (tzw. ustawa SENT), a także krajowe przepisy regulujące stawki opłat za wodę i ścieki (Prawo wodne).

Mimo wyzwań dane makroekonomiczne pozwalają na umiarkowany optymizm – wiele wskazuje na to, że trend rozwojowy polskiego przemysłu chemicznego utrzyma się również w 2017 r. Biorąc pod uwagę obecne zagrożenia, trudno jednak spodziewać się spektakularnych wzrostów.

Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze